2000 Most Common Finnish Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Finnish language.

Filipino … <-- … 2000 Most Common Words … –> … French

Rank Finnish English
1 olla to be
2 ja and
3 että to
4 minä I
5 sisään in
6 olla to have
7 että that
8 hän he
9 ei not
10 hänen his
11 hänen her
12 se it
13 sinä you
14 kanssa with
15 varten for
16 tehdä to do
17 hän she
18 kuten as
19 päällä on
20 sanoa to say
21 häntä him
22 alkaen from
23 mutta but
24 minulle me
25 minun my
26 mennä to go
27 ne they
28 kaikki all
29 mennessä by
30 Tämä this
31 yksi one
32 ulos out
33 ylös up
34 tietää to know
35 niin so
36 nähdä to see
37 voisi could
38 tai or
39 niitä them
40 saada to get
41 me we
42 Kuten like
43 tulla to come
44 mies man
45 mitä what
46 tehdä to make
47 siellä there
48 noin about
49 joka which
50 heidän their
51 osaksi into
52 ajatella to think
53 katsoa to look
54 jos if
55 Kuka who
56 kun when
57 ottaa to take
58 aika time
59 ei no
60 takaisin back
61 voi to can
62 haluaa to will
63 teidän your
64 lisää more
65 sitten then
66 alas down
67 hyvä good
68 yli over
69 kertoa to tell
70 nyt now
71 käsi hand
72 jonkin verran some
73 haluta to want
74 vain just
75 vain only
76 kuin than
77 tapa way
78 antaa to give
79 muut other
80 päivä day
81 silmä eye
82 ennen before
83 kysyä to ask
84 löytää to find
85 kaksi two
86 vähän little
87 pitkä long
88 erittäin very
89 tuntea to feel
90 minkä tahansa any
91 asia thing
92 liian too
93 tässä here
94 ei koskaan never
95 lähteä to leave
96 henkilö person
97 vanha old
98 pää head
99 kääntyä to turn
100 uudelleen again
101 kautta through
102 jopa even
103 kasvot face
104 paljon much
105 pois päältä off
106 meille us
107 ensimmäinen first
108 oikea right
109 meidän our
110 millä tavalla how
111 missä where
112 jälkeen after
113 sen its
114 nainen woman
115 pois away
116 elämä life
117 tuntua to seem
118 soittaa to call
119 vielä still
120 kuulla to hear
121 vuosi year
122 oma own
123 työskennellä to work
124 pitäisi should
125 paikka place
126 huone room
127 hyvin well
128 seistä to stand
129 täytyy to must
130 hän itse himself
131 noin around
132 ovi door
133 saattaa to might
134 jotain something
135 yrittää to try
136 rakastaa to love
137 talo house
138 yö- night
139 laittaa to put
140 loistava great
141 sellainen such
142 pitää to keep
143 istua to sit
144 kestää last
145 aloittaa to begin
146 koska because
147 nuo those
148 nämä these
149 sana word
150 käyttää to use
151 tarvita to need
152 avata to open
153 pitää to hold
154 toinen another
155 sillä aikaa while
156 useimmat most
157 puhua to talk
158 antaa to let
159 päälle upon
160 pitkälle far
161 ilman without
162 Koti home
163 hymyillä to smile
164 aina always
165 ääni voice
166 lapsi child
167 isä father
168 kävellä to walk
169 nuori young
170 tarkoittaa to mean
171 ei mitään nothing
172 juosta to run
173 vaikka though
174 hetki moment
175 vastaan against
176 äiti mother
177 sama same
178 nimi name
179 puhua to speak
180 monet many
181 mieli mind
182 harvat few
183 tuoda to bring
184 valo light
185 sulkea to close
186 puoli side
187 koskaan ever
188 liikkua to move
189 voi to may
190 ystävä friend
191 joka every
192 käsivarsi arm
193 kolme three
194 kerran once
195 tarpeeksi enough
196 tulla joksikin to become
197 tyttö girl
198 alla under
199 Uusi new
200 pää end
201 elää to live
202 myös also
203 auttaa to help
204 välillä between
205 maailman- world
206 pudota to fall
207 aloittaa to start
208 kukin each
209 odottaa to wait
210 katsoa to watch
211 pysähtyä to stop
212 mitä vain anything
213 molemmat both
214 jalka foot
215 osa part
216 pieni small
217 siihen asti kun until
218 Todella really
219 vastata to answer
220 näyttää to show
221 poika boy
222 oma itsensä herself
223 valehdella to lie
224 varma sure
225 kurssi course
226 tapahtua to happen
227 uskoa to believe
228 palata to return
229 takana behind
230 kohta point
231 Seuraava next
232 vielä yet
233 sydän heart
234 vesi water
235 melkein almost
236 asettaa to set
237 ruumis body
238 miksi why
239 ohittaa to pass
240 aamu morning
241 tunnin hour
242 ääni sound
243 tavata to meet
244 Jumala God
245 valkoinen white
246 muistaa to remember
247 kiltti kind
248 toivoa to hope
249 kurottaa to reach
250 kuolla to die
251 kova hard
252 huono bad
253 puoli half
254 nauraa to laugh
255 perhe family
256 siitä asti kun since
257 korkea high
258 kirja book
259 asia matter
260 vaihe step
261 muuttua to change
262 kysymys question
263 poikki across
264 ymmärtää to understand
265 seurata to follow
266 yhdessä together
267 vaimo wife
268 vetää to pull
269 pitkin along
270 pöytä table
271 pelata to play
272 menettää to lose
273 iso big
274 itkeä to cry
275 musta black
276 hiukset hair
277 lukea to read
278 etuosa front
279 lähettää to send
280 melko quite
281 rikkoutua to break
282 itse myself
283 on to shall
284 jo already
285 minuutti minute
286 tumma dark
287 pian soon
288 sänky bed
289 kohti toward
290 koko whole
291 auto car
292 ikkuna window
293 ravistaa to shake
294 muu else
295 levätä rest
296 raha money
297 tosiasia fact
298 poika son
299 kirjoittaa to write
300 antaa potkut fire
301 toinen second
302 jäädä to stay
303 ihmetellä to wonder
304 tapaus case
305 tarina story
306 linja line
307 kasvaa to grow
308 ilma air
309 toivottaa to wish
310 ajatus thought
311 nousta to rise
312 vähiten least
313 koko full
314 ottaa kiinni to catch
315 johtaa to lead
316 suuri large
317 ilmestyä to appear
318 kaikki everything
319 välittää to care
320 kantaa to carry
321 kuolema death
322 nukkua to sleep
323 tappaa to kill
324 ajatus idea
325 vastata to reply
326 käyttää to wear
327 seinä wall
328 ajaa to drive
329 lähellä near
330 piirtää to draw
331 olka shoulder
332 viikko week
333 menneisyys past
334 kuollut dead
335 aikaisin early
336 tuijottaa to stare
337 yksin alone
338 tunne sense
339 suu mouth
340 pikemminkin rather
341 kestää to bear
342 neljä four
343 jatkaa to continue
344 puu tree
345 veli brother
346 syy reason
347 hevonen horse
348 toiset others
349 tilata order
350 erä lot
351 viisi five
352 koskettaa to touch
353 pyöristää round
354 syvä deep
355 kirjain letter
356 neiti Miss
357 olettaa to suppose
358 pakottaa force
359 kaupunki town
360 syödä to eat
361 asia selvä clear
362 mennä naimisiin to marry
363 heittää to throw
364 maa country
365 esittää present
366 sisällä inside
367 lattia floor
368 maksaa to pay
369 nyökätä to nod
370 sormi finger
371 jäädä to remain
372 repiä tear
373 katu street
374 nainen lady
375 Vähemmän less
376 pelko fear
377 joku someone
378 liiketoiminta business
379 pystyä able
380 tuoli chair
381 unohtaa to forget
382 poimia to pick
383 odottaa to expect
384 punainen red
385 teho power
386 vilkaista to glance
387 ehkä perhaps
388 lyhyt short
389 maa ground
390 totta true
391 huuli lip
392 todellinen real
393 pukeutua to dress
394 kuukausi month
395 kuunnella to listen
396 myöhään late
397 koulu school
398 jompikumpi either
399 ketä whom
400 matala low
401 keskuudessa among
402 aviomies husband
403 lisätä to add
404 eri different
405 pudottaa to drop
406 juoda to drink
407 oppia to learn
408 yhtäkkiä suddenly
409 paperi paper
410 maa land
411 järjestellä sort
412 usein often
413 ilta evening
414 edellä above
415 sata hundred
416 päättää to decide
417 huomata to notice
418 tytär daughter
419 toimisto office
420 kylmä cold
421 kuva figure
422 tie road
423 tunne feeling
424 ripustaa to hang
425 katkaista to cut
426 määrä number
427 hieno fine
428 kaupunki city
429 yllättää to surprise
430 nostaa to raise
431 täyttää to fill
432 useat several
433 jonka whose
434 huono poor
435 tietty certain
436 suunnitelma plan
437 todennäköisesti probably
438 sitten ago
439 ylin top
440 aiheuttaa to cause
441 päästä to enter
442 valmis ready
443 sininen blue
444 sisällä within
445 itse themselves
446 eteenpäin forward
447 sisko sister
448 kuluttaa to spend
449 osavaltio state
450 kuitenkin however
451 taistella to fight
452 vahva strong
453 suudella to kiss
454 aikana during
455 bitti bit
456 miellyttää to please
457 ulkopuolella outside
458 jalka leg
459 rakas dear
460 onnellinen happy
461 unelma dream
462 Huomautus note
463 väärä wrong
464 tajuta to realize
465 kiinnostuksen kohde interest
466 veri blood
467 nopeasti quickly
468 selittää to explain
469 tuuli wind
470 ihmisen human
471 herra Lord
472 ratsastaa to ride
473 peittää to cover
474 nojata to lean
475 sallia to allow
476 kymmenen ten
477 epäillä doubt
478 kaksikymmentä twenty
479 arvon herra sir
480 kaunis beautiful
481 sota war
482 nätti pretty
483 hitaasti slowly
484 mahdollinen possible
485 vaivata trouble
486 vierailla to visit
487 mahdollisuus chance
488 työntää to push
489 vapaa free
490 hengitys breath
491 pala piece
492 aurinko sun
493 totuus truth
494 saapua to arrive
495 harkita to consider
496 onko whether
497 toimia to act
498 itse itself
499 ei myöskään nor
500 kukaan anyone
501 merkki sign
502 sopimus deal
503 ylittää to cross
504 lasi- glass
505 Job job
506 saada valmiiksi to finish
507 kuiskata to whisper
508 opiskella to study
509 muoto form
510 helppo easy
511 ikä age
512 kuva picture
513 kuusi six
514 vihdoin finally
515 ostaa to buy
516 hiljaisuus silence
517 koira dog
518 maata to lay
519 näky sight
520 korva ear
521 tarjota to offer
522 laiva ship
523 sinä itse yourself
524 kohti towards
525 meri sea
526 rengas ring
527 luvata to promise
528 Nostaa to lift
529 lentää to fly
530 tuhat thousand
531 arvata to guess
532 kulma corner
533 huolehtia to worry
534 näkymä view
535 ongelma problem
536 vieressä beside
537 puhelin phone
538 huomio attention
539 piiloutua to hide
540 kaipaamaan to miss
541 tuijottaa gaze
542 Poliisi police
543 pelastaa to save
544 juhla party
545 Englanti English
546 kivi stone
547 Lontoo London
548 outo strange
549 vauva baby
550 peloissaan afraid
551 kipu pain
552 Aalto wave
553 keittiö kitchen
554 sopia to agree
555 iskeä to strike
556 painaa to press
557 vihreä green
558 pari couple
559 kaveri guy
560 anteeksi sorry
561 kokea experience
562 asti till
563 amerikkalainen American
564 ehkä maybe
565 istuin seat
566 pyöriä to roll
567 todellakin indeed
568 puhaltaa to blow
569 joskus sometimes
570 raskas heavy
571 sielu soul
572 tärkeä important
573 lapsi kid
574 lämmetä warm
575 huolta to concern
576 Kaivos mine
577 asento position
578 kuuma hot
579 lääkäri doctor
580 ulkopuolella beyond
581 huutaa to shout
582 aihe subject
583 päivällinen dinner
584 tarkistaa to check
585 henki spirit
586 iltapäivällä afternoon
587 upseeri officer
588 hiljainen quiet
589 himoita desire
590 paitsi except
591 maa earth
592 kuvitella to imagine
593 keskeyttää to pause
594 lähestyä to approach
595 niska neck
596 maili mile
597 tapa manner
598 liittyä to join
599 ruoka food
600 rakennus building
601 tarttua to stick
602 reuna edge
603 ala field
604 luonto nature
605 joki river
606 ase gun
607 mainita to mention
608 suoraan straight
609 leveä wide
610 yhtiö company
611 taivas sky
612 ampua to shoot
613 puu wood
614 lyödä to hit
615 tanssia to dance
616 väkijoukko crowd
617 polttaa to burn
618 kaveri fellow
619 ilmaisu expression
620 laatikko box
621 ohjaus control
622 kirkko church
623 huokaista to sigh
624 jokainen everyone
625 valita to choose
626 jakaa to share
627 ehdottaa to suggest
628 kuningas king
629 vanhempi parent
630 kiva nice
631 liukastua to slip
632 rakentaa to build
633 päälle onto
634 lähes nearly
635 muisti memory
636 vaatteet clothes
637 raportti report
638 yksinkertaisesti simply
639 hyväksyä to accept
640 nauttia to enjoy
641 iho skin
642 salaisuus secret
643 varmasti certainly
644 peli game
645 keskustelu conversation
646 vene boat
647 tyhjä empty
648 tänään today
649 helvetti hell
650 tarjoilla to serve
651 pehmeä soft
652 paeta to escape
653 sävy tone
654 vihata to hate
655 suunta direction
656 yrittää attempt
657 siitä huolimatta although
658 ryhmä group
659 poski cheek
660 tasku- pocket
661 hallita to manage
662 Joo yes
663 etsiä to search
664 haista to smell
665 kevät spring
666 yleinen general
667 keskimmäinen middle
668 tili account
669 vasen left
670 tarkalleen exactly
671 palvelu service
672 seurata following
673 satuttaa to hurt
674 veloittaa charge
675 julkinen public
676 asettua to settle
677 ilo pleasure
678 sen sijaan instead
679 löytää to discover
680 herrasmies gentleman
681 kulta- gold
682 aivan sama whatever
683 uutiset news
684 polvi knee
685 kirkas bright
686 heti immediately
687 iloinen glad
688 lyödä to beat
689 nopeasti fast
690 yksittäinen single
691 itse asiassa actually
692 etäisyys distance
693 saada to receive
694 täplä spot
695 näkymä scene
696 vaatia to demand
697 myöntää to admit
698 kouluttaa train
699 luokka class
700 eläin animal
701 vastaanotto desk
702 sali hall
703 rinta chest
704 hallita master
705 kahvi coffee
706 luottaa to trust
707 vartija guard
708 hiljainen silent
709 vaikutus effect
710 varjo shadow
711 laulaa to sing
712 laukku bag
713 todistaa to prove
714 Ranskan kieli French
715 pitkä tall
716 alla beneath
717 etsiä to seek
718 ei mitään none
719 kiirehtiä to rush
720 vuori mountain
721 valmistaa to prepare
722 sotilas soldier
723 tuskin hardly
724 baari bar
725 irvistää to grin
726 historia history
727 puhdas clean
728 myydä to sell
729 avioliitto marriage
730 toiminta action
731 kylä village
732 jäsen member
733 tulevaisuus future
734 mäki hill
735 erityisesti especially
736 puutarha garden
737 makea sweet
738 sade rain
739 merkki character
740 matkustaa to travel
741 hyökkäys attack
742 sulkea to shut
743 savu smoke
744 turvallinen safe
745 tila space
746 alue area
747 alla below
748 tilanne situation
749 huomioon to regard
750 kieltäytyä to refuse
751 kolmekymmentä thirty
752 kuiva dry
753 hypätä to jump
754 toistaa to repeat
755 villi wild
756 lukita to lock
757 Englanti England
758 taide art
759 eteenpäin ahead
760 kolmas third
761 nopea quick
762 paita shirt
763 voittaa to win
764 nenä nose
765 kesä summer
766 kurkku throat
767 ponnistus effort
768 yksinkertainen simple
769 termi term
770 opettaa to teach
771 rotu race
772 hidas slow
773 velvollisuus duty
774 musiikki music
775 intialainen Indian
776 tapahtuma event
777 kukka flower
778 merkitä to mark
779 lintu bird
780 kerätä to gather
781 Herra Mr
782 tuomioistuin court
783 tapaaminen meeting
784 huutaa to scream
785 hattu hat
786 epäonnistua to fail
787 kiivetä to climb
788 murhata murder
789 sopia to fit
790 ei kumpikaan neither
791 ohut thin
792 tulos result
793 kiirehtiä to hurry
794 saattaa loppuun complete
795 hammas tooth
796 sitoa to tie
797 tarkoitus purpose
798 sivu page
799 täten thus
800 puku suit
801 vihollinen enemy
802 vuosisata century
803 kamppailla to struggle
804 tavallinen usual
805 esine object
806 herätä to wake
807 rikas rich
808 vaatia to claim
809 oikeudenmukainen fair
810 yhteinen common
811 vahvuus strength
812 paksu thick
813 jutut stuff
814 kunnioittaminen respect
815 osoitteeseen to address
816 elävä living
817 seitsemän seven
818 tunnistaa to recognize
819 pitäisi to ought
820 tukea to support
821 piha yard
822 napata to grab
823 ruskea brown
824 komento command
825 läsnäolo presence
826 kuvailla to describe
827 takki coat
828 asema station
829 välttämätön necessary
830 upota to sink
831 pankki bank
832 venyttää to stretch
833 täydellinen perfect
834 kärsiä to suffer
835 äkillinen sudden
836 kadota to disappear
837 kahdeksan eight
838 polku path
839 tietty particular
840 levittää to spread
841 pimeys darkness
842 rappu stair
843 kiittää to thank
844 liike movement
845 vaikea difficult
846 myymälä shop
847 kalpea pale
848 kuulua to belong
849 Kieli language
850 erityinen special
851 vakava serious
852 muistuttaa to remind
853 tarjota to provide
854 kapea narrow
855 kunto condition
856 taivuttaa to bend
857 tähti star
858 pullo bottle
859 elossa alive
860 avain key
861 keinu to swing
862 äänekäs loud
863 hiljaa quietly
864 virhe mistake
865 tarkkailla to observe
866 huomauttaa to remark
867 kauneus beauty
868 huolellisesti carefully
869 portti gate
870 koputtaa to knock
871 liukua to slide
872 tietoinen aware
873 poistaa to remove
874 täysin completely
875 uskaltaa to dare
876 palvelija servant
877 kumartaa to bow
878 ympyrä circle
879 ennätys record
880 tee tea
881 suuttunut angry
882 henkilökohtainen personal
883 pilvi cloud
884 sääntö rule
885 taistelu battle
886 lauta board
887 yksityinen private
888 haava wound
889 luonnollinen natural
890 jonnekin somewhere
891 eteenpäin forth
892 maku taste
893 korjata to fix
894 helposti easily
895 joka tapauksessa anyway
896 olento creature
897 pituus length
898 myymälä store
899 tuore fresh
900 viini wine
901 huoneisto apartment
902 tilaisuus occasion
903 kuva image
904 järjestelmä system
905 tuomari judge
906 kieli tongue
907 punta pound
908 kuppi cup
909 luoda to create
910 muoto shape
911 arvoinen worth
912 laulu song
913 tuottaa to produce
914 tänä yönä tonight
915 sairas ill
916 lumi snow
917 taso level
918 typerys fool
919 siksi therefore
920 laskea to count
921 sairas sick
922 sosiaalinen social
923 huomenna tomorrow
924 yksityiskohta detail
925 lausunto opinion
926 vetäytyä to shrug
927 ottaa mukaan to involve
928 dollari dollar
929 valtava huge
930 kaataa to pour
931 viileä cool
932 rinta breast
933 väsyä to tire
934 hieman slightly
935 leiri camp
936 esimerkki example
937 matka trip
938 hotelli hotel
939 pari pair
940 tarina tale
941 väläyttää to flash
942 todennäköisesti likely
943 yleensä usually
944 mahdoton impossible
945 kauhea terrible
946 yhteiskunta society
947 varastaa to steal
948 rauha peace
949 viesti message
950 makuuhuone bedroom
951 asia affair
952 Tapahtua to occur
953 vaatia to require
954 kenkä shoe
955 aikoa to intend
956 lämpö heat
957 väri- color
958 armeija army
959 muukalainen stranger
960 kiireinen busy
961 harmaa gray
962 Saksan kieli German
963 sisältää to contain
964 keltainen yellow
965 kortti- card
966 terävä sharp
967 tarjota to treat
968 rauhoittaa calm
969 pallo ball
970 pohja bottom
971 vaara danger
972 koko entire
973 määrittämiseksi to determine
974 vain merely
975 kalastaa fish
976 tärkein main
977 maalata to paint
978 roolittaa to cast
979 kirjailija author
980 melu noise
981 suututtaa anger
982 ero difference
983 vieras guest
984 epäillä to suspect
985 järkyttää shock
986 laukaus shot
987 päällikkö chief
988 loistaa to shine
989 pestä to wash
990 hengittää to breathe
991 hallitus government
992 välttää to avoid
993 sijoitus stage
994 viisikymmentä fifty
995 reikä hole
996 kirjailija writer
997 räjähtää to burst
998 valinta choice
999 hopea silver
1000 huudahtaa to exclaim
1001 tyyppi type
1002 pikkuruinen tiny
1003 ruoho grass
1004 ohjata to direct
1005 ulkomuoto appearance
1006 Amerikka America
1007 ihana wonderful
1008 pakata to pack
1009 sairaala hospital
1010 hänen hers
1011 kevyesti gently
1012 pehmeästi softly
1013 raita track
1014 näyttö evidence
1015 paha evil
1016 paljastaa to reveal
1017 olemassa to exist
1018 vetää to drag
1019 rukoilla to pray
1020 tuntemus knowledge
1021 ilmaista to express
1022 syrjään aside
1023 talvi winter
1024 tuttu familiar
1025 jumala god
1026 aika period
1027 lohko block
1028 selvästi clearly
1029 murtua to murmur
1030 posti post
1031 virta stream
1032 lakaista to sweep
1033 seikka circumstance
1034 vaatia to insist
1035 neljännes quarter
1036 aivot brain
1037 tavallinen plain
1038 tasainen flat
1039 kysymys issue
1040 pohja base
1041 ilo delight
1042 saari island
1043 Pariisi Paris
1044 tilaisuus opportunity
1045 kasvi plant
1046 ilo joy
1047 siirtyä to shift
1048 yhteys relationship
1049 veitsi knife
1050 harjata to brush
1051 hienoinen slight
1052 pahuksen damn
1053 vapisemaan to tremble
1054 keskustella to discuss
1055 eri various
1056 arvo value
1057 puisto park
1058 sukupuoli sex
1059 paikallinen local
1060 nuoret youth
1061 käytäntö practice
1062 laki wet
1063 aamiainen breakfast
1064 kapteeni captain
1065 tuhota to destroy
1066 matka journey
1067 sunnuntai Sunday
1068 jotenkin somehow
1069 paheksua to frown
1070 kääri to wrap
1071 kissa cat
1072 sidottu bound
1073 mukavuus comfort
1074 ele gesture
1075 pappi priest
1076 Ranska France
1077 käsitellä to handle
1078 taivas heaven
1079 todistaja witness
1080 kasvaa to increase
1081 ominaisuus feature
1082 potkia to kick
1083 olettaa to assume
1084 unessa asleep
1085 muistaa to recall
1086 ottelu match
1087 tiukka tight
1088 metsä forest
1089 suojella to protect
1090 puute lack
1091 kumppani companion
1092 kokonaan entirely
1093 päätös decision
1094 sisällyttää to include
1095 polku trail
1096 kutsua to invite
1097 tunne emotion
1098 luu bone
1099 kello o’clock
1100 ympärillä to surround
1101 lopullinen final
1102 pinta surface
1103 laatikot dozen
1104 julistaa to declare
1105 ase weapon
1106 keskus center
1107 tervetuloa welcome
1108 rikollisuus crime
1109 paino weight
1110 lehdet lover
1111 miekka sword
1112 juoni list
1113 päiväys date
1114 osallistua to attend
1115 puhe speech
1116 kristillinen Christian
1117 varmistaa to assure
1118 napsahtaa to snap
1119 liike motion
1120 intohimo passion
1121 etukäteen to advance
1122 vuoksi sake
1123 vaikutusvalta influence
1124 jollei unless
1125 nopeus speed
1126 kansan- folk
1127 myrsky storm
1128 kuu moon
1129 ruokkia to feed
1130 poliittinen political
1131 kerjätä to beg
1132 sopia to accord
1133 kone machine
1134 neljäkymmentä forty
1135 yhdeksän nine
1136 vapauttaa to release
1137 pohjoiseen north
1138 setä uncle
1139 muinainen ancient
1140 surullinen sad
1141 brittiläinen British
1142 heikko faint
1143 kaksinkertainen double
1144 hauta grave
1145 lounas lunch
1146 välitön instant
1147 levy plate
1148 haudata to bury
1149 täydellisesti perfectly
1150 ihana lovely
1151 sinun yours
1152 jää ice
1153 erottaa to separate
1154 purra to bite
1155 ryöstäjä roof
1156 vannoa to swear
1157 tuuma inch
1158 kuljettaja driver
1159 peili mirror
1160 vatsa stomach
1161 ollessa being
1162 saada to gain
1163 jättää huomiotta to ignore
1164 okei okay
1165 vastata to respond
1166 ei kukaan nobody
1167 päinvastainen opposite
1168 vaivautua to bother
1169 järjestää to arrange
1170 vene boot
1171 pöly dust
1172 hieroa to rub
1173 suoraan directly
1174 hehku glow
1175 huutaa to yell
1176 yksilö individual
1177 sairaanhoitaja nurse
1178 Rva Mrs
1179 visio vision
1180 jätettä to waste
1181 ylpeä proud
1182 vihainen mad
1183 auktoriteetti authority
1184 kosketus contact
1185 sanomalehti newspaper
1186 joulu Christmas
1187 riski risk
1188 erityisen particularly
1189 aste degree
1190 entinen former
1191 jonkin verran somewhat
1192 tyyli style
1193 joku somebody
1194 omistaa to possess
1195 kuorma-auto truck
1196 mielenkiintoinen interesting
1197 vitsi joke
1198 mykistää to mutter
1199 omaisuus property
1200 paljas bare
1201 liha flesh
1202 helpotus relief
1203 epäröi to hesitate
1204 helpottaa to ease
1205 kiinnittyminen grip
1206 hypätä to leap
1207 tarjonta supply
1208 keskeyttää to interrupt
1209 ateria meal
1210 serkku cousin
1211 prosessi process
1212 naispuolinen female
1213 menetys loss
1214 savuke cigarette
1215 rauta iron
1216 vakuuttaa to convince
1217 erillinen apart
1218 mieltymys fancy
1219 rivi row
1220 sydämentahdistin pace
1221 kahdesti twice
1222 virtaamaan to flow
1223 potilas patient
1224 teeskennellä to pretend
1225 koko size
1226 tuskin barely
1227 häät wedding
1228 ilmoittaa to announce
1229 nauru laughter
1230 arkki sheet
1231 suunnittelu design
1232 kokata to cook
1233 sinun thy
1234 pyörä wheel
1235 menestys success
1236 vaarallinen dangerous
1237 etelä south
1238 hereillä awake
1239 löysä loose
1240 otsa forehead
1241 lyömämiekka broad
1242 aavikko desert
1243 sekoitetaan to stir
1244 tahti stroke
1245 siipi wing
1246 varoittaa to warn
1247 taittaa to fold
1248 nukka pile
1249 liekki flame
1250 sisäänkäynti entrance
1251 herra lord
1252 purjehtia to sail
1253 esitellä to introduce
1254 sileä smooth
1255 voimakas powerful
1256 kustannus cost
1257 miljoona million
1258 usko faith
1259 niellä to swallow
1260 silta bridge
1261 opiskelija student
1262 mitata measure
1263 sokea blind
1264 jokainen everybody
1265 onni fortune
1266 maksettava due
1267 lempeä gentle
1268 tutkia to examine
1269 hullu crazy
1270 hauska fun
1271 ylpeys pride
1272 miespuolinen male
1273 osallistua to engage
1274 testi test
1275 kehys frame
1276 todellisuus reality
1277 siisti proper
1278 heijastavat to reflect
1279 vaeltaa to wander
1280 edustaa to represent
1281 maatila farm
1282 joukkue team
1283 sää weather
1284 täyttää to satisfy
1285 vaikeus difficulty
1286 heikko weak
1287 merkitys meaning
1288 lento flight
1289 miellyttävä pleasant
1290 kansi deck
1291 huolellisuus careful
1292 neliö square
1293 tekosyy excuse
1294 yritys firm
1295 haara branch
1296 pyyhkiä to wipe
1297 hinta price
1298 alkuperäinen original
1299 kaksitoista twelve
1300 asianajaja lawyer
1301 jälki trace
1302 rukous prayer
1303 kukaan anybody
1304 kunnia honor
1305 soittokello bell
1306 lahja gift
1307 Christchurch Christ
1308 energia energy
1309 mahdollisesti possibly
1310 tottumus habit
1311 halukas willing
1312 laatu quality
1313 heittämään to toss
1314 vika fault
1315 alentaa to lower
1316 varmasti surely
1317 ilmeisesti apparently
1318 väittää to argue
1319 alku beginning
1320 handsomeness handsome
1321 syvään deeply
1322 syyttää to blame
1323 protestoida to protest
1324 vanki prisoner
1325 osoittaa to indicate
1326 tee thee
1327 kääntää to twist
1328 takki jacket
1329 sankari hero
1330 onni luck
1331 pitoisuus content
1332 ilmoittaa to inform
1333 estää to prevent
1334 onnellisuus happiness
1335 todella truly
1336 kehittyä to develop
1337 leuka chin
1338 pilata to ruin
1339 murtaa to crack
1340 johtaja leader
1341 eilen yesterday
1342 viisitoista fifteen
1343 puinen wooden
1344 toimittaa to deliver
1345 agentti agent
1346 materiaali material
1347 vastaus response
1348 käytävä passage
1349 tyhmä stupid
1350 muoti fashion
1351 tehtävä task
1352 utelias curious
1353 onnistua to succeed
1354 viisas wise
1355 määrä amount
1356 puhelin telephone
1357 kieltää to deny
1358 kaivaa to dig
1359 laki law
1360 kehottaa to urge
1361 ikuisesti forever
1362 yhteisö community
1363 fyysinen physical
1364 lähde source
1365 palmu palm
1366 opettaja teacher
1367 orja slave
1368 keikari fat
1369 mieluummin to prefer
1370 sotilaallinen military
1371 leipä bread
1372 viitata to refer
1373 hytti cabin
1374 värikkäästi fully
1375 kykenemätön unable
1376 mukana to accompany
1377 edetä to proceed
1378 vaihtaa to exchange
1379 massa mass
1380 pyyntö request
1381 perustaa to establish
1382 pariton odd
1383 ranta shore
1384 ohjata to guide
1385 kultainen golden
1386 itse ourselves
1387 pelkkä mere
1388 suhde relation
1389 uhkaa to threaten
1390 nopeus rate
1391 kirous to curse
1392 kantaa beer
1393 kaukainen distant
1394 ilmeinen obvious
1395 kommentti comment
1396 jalo noble
1397 etu advantage
1398 huolimatta spite
1399 liikenneruuhka file
1400 mahdollisuus possibility
1401 tehdä to conduct
1402 haalistua to fade
1403 nykyaikainen modern
1404 keskittyä to focus
1405 kuvaruutu screen
1406 olemassaolo existence
1407 asentaa to mount
1408 hiekka sand
1409 uhri victim
1410 kärki tip
1411 raivo rage
1412 laskuri counter
1413 jälkimmäinen latter
1414 pelotella to scare
1415 onnettomuus accident
1416 vaikutus impression
1417 homo gay
1418 käpertyä to curl
1419 kerätä to collect
1420 marssia to march
1421 näyttää to display
1422 ranta beach
1423 täti aunt
1424 oviaukko doorway
1425 mukava comfortable
1426 ajautua to drift
1427 sääli pity
1428 jännitys excitement
1429 tuomiota to arrest
1430 ilmeisesti obviously
1431 muuten otherwise
1432 kauppa trade
1433 klubi club
1434 solu cell
1435 terveys health
1436 länsi west
1437 nahka leather
1438 karkea rough
1439 vaivata to gasp
1440 suorittaa to perform
1441 pieni sormi pink
1442 bändi band
1443 virke sentence
1444 mieliala mood
1445 artikkeli article
1446 ketju chain
1447 vaunu carriage
1448 sanoa to utter
1449 sävy shade
1450 kone plane
1451 anteeksi to forgive
1452 runo poem
1453 köysi rope
1454 valo lamp
1455 esimerkki instance
1456 puhdas pure
1457 ladata to load
1458 tarttua to seize
1459 taka- rear
1460 rehellinen honest
1461 merkittävä major
1462 samankaltainen similar
1463 aktiviteetti activity
1464 toistaa to echo
1465 miehittää to occupy
1466 kuuluisa famous
1467 selviytyä to survive
1468 innokas anxious
1469 hauska funny
1470 perustelu argument
1471 paholainen devil
1472 luottamus confidence
1473 valitettavasti to regret
1474 sitoutua to commit
1475 hiki sweat
1476 venäläinen Russian
1477 alue range
1478 hälytys alarm
1479 toipua to recover
1480 kauhu horror
1481 turvallisuus security
1482 miehistö crew
1483 karata to roar
1484 valjeta dawn
1485 kansakunta nation
1486 metalli metal
1487 hermostunut nervous
1488 vankila prison
1489 luopua to abandon
1490 kaikkialla anywhere
1491 runoilija poet
1492 sen sin
1493 ruohoon to grasp
1494 asenne attitude
1495 turvata to secure
1496 selvitys statement
1497 alasti naked
1498 lasku bill
1499 otsa brow
1500 moraali moral
1501 rolle role
1502 paljon plenty
1503 ura career
1504 pyrstö tail
1505 syntymä birth
1506 soveltaa to apply
1507 virallinen official
1508 liittyvät to relate
1509 kohtalo fate
1510 projekti project
1511 laakso valley
1512 mielikuvitus imagination
1513 pelätä to frighten
1514 markkinat market
1515 nyrkki fist
1516 uuniin to owe
1517 aikomus intention
1518 yhteys connection
1519 sarja series
1520 rohkeus courage
1521 torni tower
1522 järvi lake
1523 tulla esiin to emerge
1524 lyödä vetoa to bet
1525 elokuva movie
1526 hame skirt
1527 itkeä to weep
1528 kammio chamber
1529 oikeudenkäynti trial
1530 maaginen magic
1531 moottori engine
1532 kiitos thanks
1533 kirjoittaminen writing
1534 nappi button
1535 elokuva film
1536 metsästää to hunt
1537 tavallinen ordinary
1538 laajentaa to extend
1539 tallentaa to spare
1540 teoria theory
1541 normaali normal
1542 vakaa steady
1543 myöntää to grant
1544 kesäkuu June
1545 juutalainen Jew
1546 teksti text
1547 ehdottoman absolutely
1548 kunnia honour
1549 kellua to float
1550 mysteeri mystery
1551 kausi season
1552 omistaja owner
1553 varaa to afford
1554 väri colour
1555 neuvot advice
1556 kumppani partner
1557 ihailla to admire
1558 korkki cap
1559 vapaus freedom
1560 kaksi häikäisyä to glare
1561 ansaitsee to deserve
1562 tervehtiä to greet
1563 halata to hug
1564 henkilöstö staff
1565 työntää to thrust
1566 jälkeenpäin afterwards
1567 oikea correct
1568 riippua to depend
1569 uida to swim
1570 signaali signal
1571 viaton innocent
1572 kantapää heel
1573 Generelt generally
1574 verho curtain
1575 hallussapito possession
1576 valokuva photograph
1577 tuskin scarcely
1578 syntyperäinen native
1579 harmaa grey
1580 muoto blanket
1581 haastattelu interview
1582 sallia to permit
1583 likainen dirty
1584 häpeä shame
1585 lopettaa to cease
1586 muna egg
1587 selitys explanation
1588 vaunut wagon
1589 yleisö audience
1590 hirveä awful
1591 putki pipe
1592 rasittaa to strain
1593 taiteilija artist
1594 puristaa to squeeze
1595 uusi Roman
1596 valittaa to appeal
1597 kangas cloth
1598 kauhu terror
1599 tilavuus volume
1600 itään east
1601 jakso section
1602 häiritä to disturb
1603 arvo rank
1604 ystävällinen friendly
1605 nälkäinen hungry
1606 hiipua to creep
1607 vierailija visitor
1608 kaikkialla everywhere
1609 uskonnollinen religious
1610 saada to obtain
1611 liha meat
1612 impi maid
1613 oikeudenmukaisuus justice
1614 edistyminen progress
1615 kierros lap
1616 yläkerta upstairs
1617 uskomus belief
1618 muodostaa yhteyden to connect
1619 uusi novel
1620 aave ghost
1621 tavoite to aim
1622 heilua to fling
1623 lauantai Saturday
1624 leikkaus operation
1625 lievittää to relieve
1626 enää anymore
1627 ravaa despite
1628 vyötärö waist
1629 maito milk
1630 omaksua to embrace
1631 kylpyhuone bathroom
1632 pannu pot
1633 kohtaavat to encounter
1634 omaisuus estate
1635 edellinen previous
1636 pyörittää to spin
1637 kaunokirjallisuus fiction
1638 suuri grand
1639 ansa trap
1640 vaikuttaa to affect
1641 temppu trick
1642 lääke drug
1643 silkki silk
1644 keitot supper
1645 humalassa drunk
1646 vihje hint
1647 korvata to replace
1648 suuttuneena harm
1649 hedelmä fruit
1650 tietokone computer
1651 kyynärpää elbow
1652 laskeutua to descend
1653 kaksi tappiota to tap
1654 kuisti porch
1655 turvota to swell
1656 ups upper
1657 poliisi cop
1658 isoisä grandfather
1659 harjoitus exercise
1660 kirjasto library
1661 lihas muscle
1662 jäädyttää to freeze
1663 järkyttää to upset
1664 valittaa to complain
1665 Eurooppa Europe
1666 suosia favor
1667 juuri root
1668 peto beast
1669 syntyä to arise
1670 haaste challenge
1671 suihku shower
1672 kreikkalainen Greek
1673 kauttaaltaan throughout
1674 seksuaalinen sexual
1675 jono string
1676 raja limit
1677 ravintola restaurant
1678 uskonto religion
1679 paine pressure
1680 kadota to vanish
1681 armo grace
1682 valtava vast
1683 tunnustaa to confess
1684 uhraus sacrifice
1685 saapuminen arrival
1686 jerk to jerk
1687 oppitunti lesson
1688 lonkka hip
1689 jättää lad
1690 öljy oil
1691 kuvio pattern
1692 säännöllinen regular
1693 kivääri rifle
1694 onnekas lucky
1695 perse ass
1696 tylsä dull
1697 tajuissaan conscious
1698 sotku mess
1699 elementti element
1700 jyrisyttää to groan
1701 konsekvens consequence
1702 tasapaino balance
1703 periaate principle
1704 tunteet affection
1705 nykyinen current
1706 kynttilä candle
1707 paska shit
1708 kirppuun to flee
1709 korkeus height
1710 kalusto stock
1711 ritari knight
1712 kello clock
1713 linna castle
1714 aita fence
1715 syyllinen guilty
1716 ratkaista to resolve
1717 polvistua to kneel
1718 rentoutua to relax
1719 temppeli temple
1720 lisäksi besides
1721 aikakauslehti magazine
1722 suosikki favorite
1723 istuen seated
1724 huhtikuu April
1725 perinne tradition
1726 katkera bitter
1727 arvostaa to appreciate
1728 tiede science
1729 suosittu popular
1730 isoäiti grandmother
1731 malli model
1732 kaksi värinää to shiver
1733 päivittäin daily
1734 keskustelu discussion
1735 prinssi prince
1736 viehätys charm
1737 nauhat to strip
1738 päätellä to conclude
1739 yhtenäinen uniform
1740 kuvaus description
1741 katto ceiling
1742 pensas bush
1743 intersted interested
1744 tarkasti closely
1745 kiinni to cling
1746 penkki bench
1747 jatkaa to pursue
1748 rohkea brave
1749 tyytyväisyys satisfaction
1750 indeksoida to crawl
1751 bussi bus
1752 kirjallinen literary
1753 verinen bloody
1754 vertailla to compare
1755 ulkomainen foreign
1756 ehdottaa to propose
1757 kynä pen
1758 tiedustella to inquire
1759 suru grief
1760 tuki aid
1761 ystävyys friendship
1762 kaatua to crash
1763 seikkailu adventure
1764 taistella to stride
1765 kulttuuri culture
1766 palkki beam
1767 turvallisuus safety
1768 maaliskuu March
1769 lasit glasses
1770 evne ability
1771 erinomainen excellent
1772 tiukasti firmly
1773 ymmärrys understanding
1774 teräs steel
1775 hermo nerve
1776 enkeli angel
1777 jättiläinen giant
1778 epäily suspicion
1779 tuntematon unknown
1780 hämmästyttää to startle
1781 yhtäläinen equal
1782 teltta tent
1783 nauramaan to gleam
1784 fiksu smart
1785 sukupolvi generation
1786 vastustaa to resist
1787 sytyttää to sob
1788 kohti per
1789 När koskaan whenever
1790 loitsu spell
1791 reaktio reaction
1792 koulutus education
1793 todiste proof
1794 herättää to excite
1795 loistaa to blink
1796 piiskaa to whip
1797 tunnistaa to identify
1798 kulho bowl
1799 paljastaa to expose
1800 varoitus warning
1801 syvyys depth
1802 luku chapter
1803 järjestely arrangement
1804 särkyä to ache
1805 siemailla to sip
1806 raskaasti heavily
1807 italialainen Italian
1808 kulmakarva eyebrow
1809 nauraa to chuckle
1810 palatsi palace
1811 vakavasti seriously
1812 vetäytyä to retreat
1813 maalaus painting
1814 viktigheten importance
1815 ylimääräinen extra
1816 kuningatar queen
1817 hiljaa silently
1818 ranne wrist
1819 lietteeseen to slam
1820 vastuu responsibility
1821 kokonaan altogether
1822 leuka jaw
1823 huonosti badly
1824 matkustaja passenger
1825 aukko opening
1826 heinäkuu July
1827 taito skill
1828 tehtävä mission
1829 ajaa to chase
1830 asiakassuhde custom
1831 yleensä to tend
1832 menetelmä method
1833 lehmä cow
1834 innokas eager
1835 soturi warrior
1836 kytkimeen to clutch
1837 ymmärtää to perceive
1838 luola cave
1839 luotto credit
1840 ylistys praise
1841 Capable capable
1842 palkata to hire
1843 versio version
1844 naapuri neighbor
1845 salata to conceal
1846 porata to bore
1847 myötätunto sympathy
1848 johdin wire
1849 uteliaisuus curiosity
1850 kaksi velvoitetta to oblige
1851 vyö belt
1852 suhteellinen relative
1853 käsite notion
1854 kaapata to capture
1855 vaihtaa to switch
1856 posti mail
1857 sohva couch
1858 käytävä corridor
1859 lähteä to depart
1860 heti instantly
1861 espanjalainen Spanish
1862 uhkaus threat
1863 kiinalainen Chinese
1864 erittäin highly
1865 lopulta eventually
1866 käyttää to employ
1867 linkki link
1868 poissaolo absence
1869 epätoivo despair
1870 rakenne structure
1871 yksinäinen lonely
1872 kiitollinen grateful
1873 peruuttaa to withdraw
1874 kartta map
1875 enimmäkseen mostly
1876 ministeri minister
1877 tyyny pillow
1878 näkyvä visible
1879 alus vessel
1880 rakastajatar mistress
1881 liittää to attach
1882 herkkä delicate
1883 sekoittaa to confuse
1884 ammattilainen professional
1885 lämpö warmth
1886 rikki broken
1887 pakokaasuun to exhaust
1888 typerä silly
1889 etsivä detective
1890 suru sorrow
1891 satula saddle
1892 vahinko damage
1893 mukava rare
1894 pettää to betray
1895 nukkua to slap
1896 tunnistaa to acknowledge
1897 viitta gown
1898 vankka solid
1899 äärimmäisen extremely
1900 fraasi phrase
1901 naula nail
1902 puhdistaa to rent
1903 ylläpitää to maintain
1904 elokuu August
1905 vaikutuksen to impress
1906 työntekijä worker
1907 luoti bullet
1908 runko trunk
1909 konkluderer conclusion
1910 ase pistol
1911 mökki cottage
1912 loistava brilliant
1913 kansalainen citizen
1914 nopeasti rapidly
1915 viheltää to whistle
1916 äskettäin recently
1917 epätoivoinen desperate
1918 kevyesti lightly
1919 näkökohta aspect
1920 sekaannus confusion
1921 ruma ugly
1922 älykkyys intelligence
1923 sänky sofa
1924 vuodattaa to shed
1925 kulta darling
1926 isä dad
1927 käyrä curve
1928 tuulahdus breeze
1929 Lika equally
1930 nauha tape
1931 yrittää to venture
1932 tyhjästä to scratch
1933 tuoksu scent
1934 houkutella to attract
1935 kehitys development
1936 kaksi lame to halt
1937 napata to pin
1938 lyödä to shove
1939 lääketieteellinen medical
1940 rinne slope
1941 luonnostaan naturally
1942 henkinen mental
1943 puolustaa to defend
1944 ansaita to earn
1945 rukoilla to bid
1946 kamera camera
1947 lika dirt
1948 kuori shell
1949 juoni plot
1950 kruunu crown
1951 onnistunut successful
1952 hyve virtue
1953 tulva flood
1954 Rooma Rome
1955 kukkaro purse
1956 runous poetry
1957 pop to pop
1958 vatsa belly
1959 kokonais- total
1960 vahvista to confirm
1961 tuomio judgment
1962 enorme enormous
1963 murskata to crush
1964 koripallo basket
1965 suoja shelter
1966 pettää to pat
1967 Ansvarlig responsible
1968 tajunta consciousness
1969 Senaste recent
1970 jakaa to divide
1971 rikollinen criminal
1972 arvokas precious
1973 melko fairly
1974 kannustaa to encourage
1975 reunus border
1976 valtameri ocean
1977 lehdet blade
1978 reisi thigh
1979 heijastus reflection
1980 hautajaiset funeral
1981 osasto department
1982 epätavallinen unusual
1983 kaksi vakuuttaa to persuade
1984 ajoneuvo vehicle
1985 pelko dread
1986 tausta background
1987 standardi standard
1988 televisio television
1989 syyttää to accuse
1990 täysin totally
1991 hyöty benefit
1992 ruokailu dining
1993 liittää to associate
1994 kaksi to render
1995 virkailija clerk
1996 lupa permission
1997 oikeudellinen legal
1998 rannikko coast
1999 mahtava mighty
2000 levottomuus anxiety
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters