2000 Most Common Icelandic Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Icelandic language.

Hungarian … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Indonesian

Rank Icelandic English
1 að vera to be
2 og and
3 til to
4 af of
5 Ég I
6 í in
7 að hafa to have
8 það that
9 hann he
10 ekki not
11 hans his
12 hana her
13 það it
14 þú you
15 með with
16 fyrir for
17 að gera to do
18 hún she
19 sem as
20 á on
21 að segja to say
22 á at
23 hann him
24 frá from
25 en but
26 ég me
27 mín my
28 að fara to go
29 þeir they
30 allt all
31 með by
32 þetta this
33 einn one
34 út out
35 upp up
36 að vita to know
37 svo so
38 að sjá to see
39 gæti could
40 eða or
41 þau them
42 að fá to get
43 við we
44 eins og like
45 að koma to come
46 maður man
47 hvað what
48 að gera to make
49 þarna there
50 um about
51 sem which
52 þeirra their
53 inn í into
54 að hugsa to think
55 að líta to look
56 ef if
57 hver who
58 hvenær when
59 að taka to take
60 tími time
61 nr no
62 aftur back
63 að geta to can
64 að vilja to will
65 þinn your
66 meira more
67 Þá then
68 niður down
69 Gott good
70 yfir over
71 að segja to tell
72 now
73 hönd hand
74 sumir some
75 að vilja to want
76 bara just
77 aðeins only
78 en than
79 leið way
80 að gefa to give
81 annað other
82 dagur day
83 auga eye
84 áður before
85 að spyrja to ask
86 að finna to find
87 tveir two
88 lítið little
89 Langt long
90 mjög very
91 að finna to feel
92 Einhver any
93 hlutur thing
94 líka too
95 hérna here
96 aldrei never
97 að fara to leave
98 manneskja person
99 gamall old
100 höfuð head
101 að beygja to turn
102 aftur again
103 í gegnum through
104 jafnvel even
105 andlit face
106 mikið much
107 af off
108 okkur us
109 fyrst first
110 rétt right
111 okkar our
112 hvernig how
113 hvar where
114 eftir after
115 það its
116 kona woman
117 í burtu away
118 lífið life
119 að virðast to seem
120 að hringja to call
121 ennþá still
122 að heyra to hear
123 ár year
124 eiga own
125 að vinna to work
126 ætti should
127 stað place
128 herbergi room
129 vel well
130 að standa to stand
131 að verða to must
132 sjálfur himself
133 í kring around
134 dyrnar door
135 að gæti to might
136 Eitthvað something
137 að reyna to try
138 að elska to love
139 hús house
140 nótt night
141 að setja to put
142 frábært great
143 svo such
144 að eiga to keep
145 að sitja to sit
146 síðast last
147 að byrja to begin
148 vegna þess að because
149 þau those
150 þetta these
151 orð word
152 að nota to use
153 að þurfa to need
154 að opna to open
155 að halda to hold
156 annar another
157 meðan while
158 mest most
159 að tala to talk
160 að láta to let
161 á upon
162 langt far
163 án without
164 heim home
165 að brosa to smile
166 alltaf always
167 rödd voice
168 barn child
169 faðir father
170 að ganga to walk
171 ungur young
172 að meina to mean
173 ekkert nothing
174 að hlaupa to run
175 þótt though
176 augnablik moment
177 gegn against
178 móðir mother
179 sama same
180 nafn name
181 að tala to speak
182 margir many
183 hugur mind
184 fáir few
185 að koma með to bring
186 ljós light
187 of nálægt to close
188 hlið side
189 alltaf ever
190 að flytja to move
191 til máls to may
192 vinur friend
193 hvert every
194 armur arm
195 þrír three
196 einu sinni once
197 nóg enough
198 til að verða to become
199 stelpa girl
200 undir under
201 nýtt new
202 enda end
203 að lifa to live
204 líka also
205 til að hjálpa to help
206 á milli between
207 heimurinn world
208 að falla to fall
209 að byrja to start
210 hver each
211 að bíða to wait
212 að horfa to watch
213 að hætta to stop
214 neitt anything
215 bæði both
216 fótur foot
217 hluti part
218 lítill small
219 þar til until
220 í alvöru really
221 að svara to answer
222 til að sýna to show
223 strákur boy
224 sjálf herself
225 að ljúga to lie
226 vissu sure
227 námskeið course
228 að gerast to happen
229 að trúa to believe
230 að snúa aftur to return
231 á bak við behind
232 benda point
233 næsta next
234 strax yet
235 hjarta heart
236 vatn water
237 næstum almost
238 að setja to set
239 líkami body
240 hvers vegna why
241 að fara framhjá to pass
242 morgunn morning
243 klukkustund hour
244 hljóð sound
245 að hitta to meet
246 Guð God
247 hvítur white
248 að muna to remember
249 góður kind
250 að vona to hope
251 að ná to reach
252 að deyja to die
253 erfitt hard
254 slæmt bad
255 hálft half
256 að hlæja to laugh
257 fjölskylda family
258 síðan since
259 hár high
260 bók book
261 efni matter
262 skref step
263 breyta to change
264 spurning question
265 yfir across
266 að skilja to understand
267 að fylgja to follow
268 saman together
269 kona wife
270 að toga to pull
271 ásamt along
272 borð table
273 að spila to play
274 að missa to lose
275 stórt big
276 að gráta to cry
277 svartur black
278 hár hair
279 að lesa to read
280 framan front
281 til að senda to send
282 alveg quite
283 að brjóta to break
284 ég sjálfur myself
285 að skal to shall
286 nú þegar already
287 mínútu minute
288 Myrkur dark
289 fljótlega soon
290 rúm bed
291 til toward
292 heil whole
293 bíll car
294 gluggi window
295 að hrista to shake
296 Annar else
297 hvíld rest
298 peninga money
299 staðreynd fact
300 sonur son
301 að skrifa to write
302 eldur fire
303 annað second
304 að vera to stay
305 að furða to wonder
306 Málið case
307 saga story
308 lína line
309 að vaxa to grow
310 loft air
311 að óska to wish
312 hugsun thought
313 að rísa to rise
314 minnst least
315 fullur full
316 að grípa to catch
317 að leiða to lead
318 stór large
319 að birtast to appear
320 allt everything
321 að sjá um to care
322 að bera to carry
323 dauða death
324 að sofa to sleep
325 að drepa to kill
326 hugmynd idea
327 að svara to reply
328 að klæðast to wear
329 veggur wall
330 að aka to drive
331 nálægt near
332 að draga to draw
333 öxl shoulder
334 vika week
335 fortíð past
336 dauður dead
337 snemma early
338 að stara to stare
339 ein alone
340 skyn sense
341 munni mouth
342 frekar rather
343 að bera to bear
344 fjórir four
345 að halda áfram to continue
346 tré tree
347 bróðir brother
348 ástæða reason
349 hestur horse
350 aðrir others
351 röð order
352 mikið lot
353 fimm five
354 að snerta to touch
355 umferð round
356 djúpt deep
357 bréf letter
358 Frú Miss
359 að gera ráð fyrir to suppose
360 gildi force
361 bænum town
362 að borða to eat
363 hreinsa clear
364 að giftast to marry
365 að kasta to throw
366 land country
367 til staðar present
368 inni inside
369 hæð floor
370 að greiða to pay
371 að knappa to nod
372 fingur finger
373 að verða eftir to remain
374 tár tear
375 götu street
376 kona lady
377 minna less
378 ótti fear
379 einhver someone
380 viðskipti business
381 fær able
382 stól chair
383 að gleyma to forget
384 að velja to pick
385 að búast við to expect
386 rautt red
387 máttur power
388 til að skoða to glance
389 kannski perhaps
390 stutt short
391 jörð ground
392 satt true
393 vör lip
394 alvöru real
395 að klæða to dress
396 mánuði month
397 að hlusta to listen
398 seint late
399 skóla school
400 annaðhvort either
401 hver whom
402 lágt low
403 meðal among
404 eiginmaður husband
405 að bæta við to add
406 öðruvísi different
407 að sleppa to drop
408 að drekka to drink
409 að læra to learn
410 skyndilega suddenly
411 pappír paper
412 tegund sort
413 oft often
414 kvöld evening
415 hér að framan above
416 hundrað hundred
417 að ákveða to decide
418 að taka eftir to notice
419 dóttir daughter
420 skrifstofa office
421 kalt cold
422 mynd figure
423 vegur road
424 tilfinning feeling
425 að hanga to hang
426 að klippa to cut
427 númer number
428 fínt fine
429 borg city
430 að koma á óvart to surprise
431 að hækka to raise
432 að fylla to fill
433 nokkrir several
434 hvers whose
435 fátækur poor
436 viss certain
437 áætlun plan
438 sennilega probably
439 síðan ago
440 efst top
441 að valda to cause
442 að koma inn to enter
443 tilbúinn ready
444 blár blue
445 innan within
446 sjálfir themselves
447 áfram forward
448 systir sister
449 að eyða to spend
450 ástand state
451 þó however
452 að berjast to fight
453 sterkur strong
454 að kyssa to kiss
455 á meðan during
456 hluti bit
457 að þóknast to please
458 úti outside
459 fótur leg
460 kæru dear
461 hamingjusöm happy
462 draumur dream
463 athugasemd note
464 rangt wrong
465 að átta sig á to realize
466 áhuga interest
467 blóð blood
468 fljótt quickly
469 að útskýra to explain
470 vindur wind
471 manna human
472 Drottinn Lord
473 að ríða to ride
474 að hylja to cover
475 að halla sér to lean
476 að leyfa to allow
477 tíu ten
478 vafi doubt
479 tuttugu twenty
480 herra sir
481 falleg beautiful
482 stríð war
483 falleg pretty
484 hægt slowly
485 mögulegt possible
486 vandræði trouble
487 að heimsækja to visit
488 tækifæri chance
489 að ýta to push
490 ókeypis free
491 andardráttur breath
492 stykki piece
493 sól sun
494 sannleikur truth
495 að koma to arrive
496 að íhuga to consider
497 hvort whether
498 að leika to act
499 sjálft itself
500 nor
501 einhver anyone
502 undirrita sign
503 samningur deal
504 að fara yfir to cross
505 gler glass
506 starf job
507 að klára to finish
508 að hvísla to whisper
509 að læra to study
510 formi form
511 auðvelt easy
512 Aldur age
513 mynd picture
514 sex six
515 loksins finally
516 að kaupa to buy
517 þögn silence
518 hundur dog
519 að leggja to lay
520 sjón sight
521 eyra ear
522 að bjóða to offer
523 skip ship
524 sjálfur yourself
525 til towards
526 sjó sea
527 hringur ring
528 að lofa to promise
529 að lyfta to lift
530 að fljúga to fly
531 þúsund thousand
532 að giska to guess
533 horn corner
534 að hafa áhyggjur to worry
535 útsýni view
536 vandamál problem
537 við hliðina á beside
538 sími phone
539 athygli attention
540 að fela to hide
541 að sakna to miss
542 augnaráð gaze
543 lögreglu police
544 til að spara to save
545 Partí party
546 Enska English
547 steinn stone
548 undarlegt strange
549 elskan baby
550 hræddur afraid
551 sársauki pain
552 bylgja wave
553 eldhús kitchen
554 að samþykkja to agree
555 að slá to strike
556 að ýta á to press
557 grænn green
558 par couple
559 strákur guy
560 fyrirgefðu sorry
561 reynsla experience
562 til till
563 Ameríku American
564 Kannski maybe
565 sæti seat
566 að rúlla to roll
567 einmitt indeed
568 að blása to blow
569 stundum sometimes
570 þungur heavy
571 sál soul
572 mikilvægt important
573 krakki kid
574 heitt warm
575 að hafa áhyggjur to concern
576 minn mine
577 staða position
578 heitt hot
579 læknir doctor
580 fyrir utan beyond
581 Að öskra to shout
582 efni subject
583 kvöldmatur dinner
584 að athuga to check
585 andi spirit
586 síðdegis afternoon
587 yfirmaður officer
588 rólegur quiet
589 löngun desire
590 nema except
591 jörð earth
592 að ímynda sér to imagine
593 að stöðva to pause
594 að nálgast to approach
595 háls neck
596 Míla mile
597 hátt manner
598 taka þátt to join
599 matur food
600 bygging building
601 að festa to stick
602 brún edge
603 sviði field
604 náttúran nature
605 áin river
606 Berg rock
607 byssu gun
608 að nefna to mention
609 Beint straight
610 breiður wide
611 fyrirtæki company
612 himinn sky
613 að skjóta to shoot
614 tré wood
615 að slá to hit
616 að dansa to dance
617 mannfjöldi crowd
618 að brenna to burn
619 náungi fellow
620 tjáning expression
621 kassi box
622 stjórn control
623 kirkja church
624 að andvarpa to sigh
625 allir everyone
626 að velja to choose
627 að deila to share
628 að stinga upp á to suggest
629 konungur king
630 foreldri parent
631 gott nice
632 að miði to slip
633 að byggja to build
634 inn á onto
635 næstum nearly
636 minni memory
637 föt clothes
638 skýrsla report
639 einfaldlega simply
640 að samþykkja to accept
641 að njóta to enjoy
642 húð skin
643 leyndarmál secret
644 vissulega certainly
645 leikur game
646 samtal conversation
647 bátur boat
648 tómt empty
649 í dag today
650 helvíti hell
651 að þjóna to serve
652 mjúkt soft
653 að flýja to escape
654 tónn tone
655 að hata to hate
656 átt direction
657 tilraun attempt
658 þó although
659 hópur group
660 kinn cheek
661 vasa pocket
662 hafa umsjón með to manage
663 yes
664 að leita to search
665 að lykta to smell
666 vor spring
667 almennt general
668 miðja middle
669 reikningur account
670 vinstri left
671 nákvæmlega exactly
672 þjónusta service
673 eftirfarandi following
674 að meiða to hurt
675 ákæra charge
676 opinber public
677 að setjast að to settle
678 ánægju pleasure
679 í staðinn instead
680 að uppgötva to discover
681 heiðursmaður gentleman
682 gull gold
683 hvað sem er whatever
684 fréttir news
685 hné knee
686 björt bright
687 strax immediately
688 feginn glad
689 að sigra to beat
690 hratt fast
691 einn single
692 reyndar actually
693 fjarlægð distance
694 til að taka á móti to receive
695 blettur spot
696 vettvangur scene
697 að heimta to demand
698 að viðurkenna to admit
699 lest train
700 bekknum class
701 dýr animal
702 skrifborð desk
703 sal hall
704 brjósti chest
705 húsbóndi master
706 kaffi coffee
707 að treysta to trust
708 vörður guard
709 hljóður silent
710 áhrif effect
711 skuggi shadow
712 að syngja to sing
713 taska bag
714 að sanna to prove
715 Franska French
716 hár tall
717 undir beneath
718 að leita to seek
719 enginn none
720 að flýta sér to rush
721 fjall mountain
722 að undirbúa to prepare
723 hermaður soldier
724 varla hardly
725 að grínast to grin
726 saga history
727 hreint clean
728 að selja to sell
729 hjónaband marriage
730 aðgerð action
731 þorp village
732 meðlimur member
733 framtíð future
734 hæð hill
735 sérstaklega especially
736 garður garden
737 sætur sweet
738 rigning rain
739 eðli character
740 að ferðast to travel
741 árás attack
742 að loka to shut
743 reykur smoke
744 öruggt safe
745 rúm space
746 svæði area
747 hér að neðan below
748 ástandið situation
749 að líta á to regard
750 Að hafna to refuse
751 þrjátíu thirty
752 þurrt dry
753 að hoppa to jump
754 að endurtaka to repeat
755 villtur wild
756 að læsa to lock
757 Englandi England
758 list art
759 framundan ahead
760 þriðja third
761 fljótur quick
762 skyrtu shirt
763 að vinna to win
764 nef nose
765 sumar summer
766 hálsi throat
767 átak effort
768 einfalt simple
769 tíma term
770 að kenna to teach
771 keppninni race
772 hægur slow
773 skylda duty
774 tónlist music
775 atburður event
776 blóm flower
777 að merkja to mark
778 fugl bird
779 að safna to gather
780 herra Mr
781 dómi court
782 fundi meeting
783 að öskra to scream
784 hattur hat
785 að mistakast to fail
786 að klifra to climb
787 morð murder
788 að passa to fit
789 hvorki neither
790 þunnt thin
791 niðurstaða result
792 að flýta sér to hurry
793 heill complete
794 tönn tooth
795 að binda to tie
796 Tilgangur purpose
797 síðu page
798 þannig thus
799 jakkaföt suit
800 óvinur enemy
801 öld century
802 að berjast to struggle
803 venjulega usual
804 mótmæla object
805 að vaka to wake
806 ríkur rich
807 að gera tilkall til to claim
808 sanngjarnt fair
809 sameiginlegt common
810 styrkur strength
811 þykkt thick
812 efni stuff
813 virðingu respect
814 að takast á við to address
815 lifandi living
816 sjö seven
817 að þekkja to recognize
818 að eiga to ought
819 til stuðnings to support
820 garð yard
821 að grípa to grab
822 brúnn brown
823 stjórn command
824 viðveru presence
825 að lýsa to describe
826 kápu coat
827 stöð station
828 nauðsynlegt necessary
829 að sökkva to sink
830 banka bank
831 að teygja to stretch
832 fullkominn perfect
833 að þjást to suffer
834 skyndilega sudden
835 að hverfa to disappear
836 átta eight
837 leið path
838 sérstaklega particular
839 að dreifa to spread
840 myrkur darkness
841 stigi stair
842 að þakka to thank
843 hreyfing movement
844 erfitt difficult
845 verslun shop
846 föl pale
847 að tilheyra to belong
848 tungumál language
849 sérstakt special
850 alvarlegt serious
851 að minna á to remind
852 að skaffa to provide
853 þröngt narrow
854 skilyrði condition
855 að beygja to bend
856 stjörnu star
857 flösku bottle
858 lifandi alive
859 lykillinn key
860 að sveifla to swing
861 hávær loud
862 hljóðlega quietly
863 mistök mistake
864 að fylgjast með to observe
865 að taka eftir to remark
866 fegurð beauty
867 vandlega carefully
868 hliðið gate
869 að knýja to knock
870 að renna to slide
871 meðvitaðir aware
872 að fjarlægja to remove
873 alveg completely
874 að þora to dare
875 þjónn servant
876 að boga to bow
877 hringur circle
878 met record
879 te tea
880 reiður angry
881 persónulega personal
882 ský cloud
883 regla rule
884 bardaga battle
885 borð board
886 einkaaðila private
887 sár wound
888 náttúrulegt natural
889 einhvers staðar somewhere
890 áfram forth
891 bragð taste
892 að laga to fix
893 auðveldlega easily
894 Allavega anyway
895 veru creature
896 lengd length
897 verslun store
898 ferskt fresh
899 vín wine
900 íbúð apartment
901 tilefni occasion
902 mynd image
903 kerfi system
904 dómari judge
905 tungu tongue
906 pund pound
907 bolli cup
908 til að búa til to create
909 móta shape
910 virði worth
911 lag song
912 að framleiða to produce
913 í kvöld tonight
914 illa ill
915 snjór snow
916 stigi level
917 heimskur fool
918 því therefore
919 að telja to count
920 veikur sick
921 félagsleg social
922 á morgun tomorrow
923 smáatriði detail
924 skoðun opinion
925 til að hylja to shrug
926 að taka þátt to involve
927 dollara dollar
928 mikið huge
929 að hella to pour
930 kaldur cool
931 brjóst breast
932 að dekkja to tire
933 örlítið slightly
934 Tjaldvagnar camp
935 dæmi example
936 ferð trip
937 hótel hotel
938 par pair
939 saga tale
940 að blikka to flash
941 líklega likely
942 venjulega usually
943 ómögulegt impossible
944 hræðilegt terrible
945 samfélag society
946 að stela to steal
947 friður peace
948 skilaboð message
949 svefnherbergi bedroom
950 mál affair
951 að gerast to occur
952 að krefjast to require
953 skór shoe
954 að ætla to intend
955 hita heat
956 litur color
957 her army
958 útlendingur stranger
959 upptekinn busy
960 grár gray
961 þýska, Þjóðverji, þýskur German
962 að innihalda to contain
963 gult yellow
964 kort card
965 skarpur sharp
966 að meðhöndla to treat
967 rólegur calm
968 bolti ball
969 neðst bottom
970 hætta danger
971 allt entire
972 að ákvarða to determine
973 eingöngu merely
974 fiskur fish
975 aðal main
976 að mála to paint
977 að kasta to cast
978 höfundur author
979 hávaði noise
980 reiði anger
981 munur difference
982 gestur guest
983 að gruna to suspect
984 áfall shock
985 skot shot
986 höfðingi chief
987 að skína to shine
988 að þvo to wash
989 að anda to breathe
990 ríkisstjórn government
991 til að koma í veg fyrir to avoid
992 starfsnám stage
993 fimmtíu fifty
994 holu hole
995 rithöfundur writer
996 að springa to burst
997 val choice
998 silfur silver
999 að útskýra to exclaim
1000 tegund type
1001 örlítið tiny
1002 gras grass
1003 að beina to direct
1004 útlit appearance
1005 Ameríku America
1006 dásamlegt wonderful
1007 að pakka to pack
1008 sjúkrahús hospital
1009 hennar hers
1010 varlega gently
1011 mjúklega softly
1012 fylgjast með track
1013 sönnunargögn evidence
1014 illt evil
1015 að sýna to reveal
1016 að vera til to exist
1017 að draga to drag
1018 að biðja to pray
1019 þekkingu knowledge
1020 að tjá to express
1021 til hliðar aside
1022 vetur winter
1023 þekki familiar
1024 guð god
1025 tímabil period
1026 blokk block
1027 greinilega clearly
1028 að mylja to murmur
1029 staða post
1030 straumur stream
1031 að sópa to sweep
1032 aðstæður circumstance
1033 að krefjast þess to insist
1034 fjórðungur quarter
1035 heila brain
1036 látlaus plain
1037 íbúð flat
1038 málið issue
1039 grunnur base
1040 gleði delight
1041 eyja island
1042 París Paris
1043 tækifæri opportunity
1044 planta plant
1045 gleði joy
1046 að skipta um to shift
1047 samband relationship
1048 hníf knife
1049 að bursta to brush
1050 lítilsháttar slight
1051 fjandinn damn
1052 að skjálfa to tremble
1053 að ræða to discuss
1054 ýmsar various
1055 gildi value
1056 garður park
1057 kynlíf sex
1058 staðbundin local
1059 æsku youth
1060 æfa sig practice
1061 lög wet
1062 morgunmat breakfast
1063 skipstjóri captain
1064 að eyða to destroy
1065 ferð journey
1066 Sunnudagur Sunday
1067 einhvern veginn somehow
1068 að rísa to frown
1069 að vefja to wrap
1070 köttur cat
1071 bundinn bound
1072 þægindi comfort
1073 bending gesture
1074 prestur priest
1075 Frakklandi France
1076 að takast á við to handle
1077 himinn heaven
1078 vitni witness
1079 að aukast to increase
1080 lögun feature
1081 að sparka to kick
1082 að gera ráð fyrir to assume
1083 sofandi asleep
1084 að muna to recall
1085 passa match
1086 þétt tight
1087 skógur forest
1088 til að vernda to protect
1089 skortur lack
1090 félagi companion
1091 alveg entirely
1092 ákvörðun decision
1093 að fela í sér to include
1094 slóð trail
1095 að bjóða to invite
1096 tilfinningar emotion
1097 bein bone
1098 klukkan o’clock
1099 að umlykja to surround
1100 endanleg final
1101 yfirborð surface
1102 kassa dozen
1103 að lýsa yfir to declare
1104 vopn weapon
1105 miðstöð center
1106 velkomið welcome
1107 glæpur crime
1108 þyngd weight
1109 elskhugi lover
1110 sverð sword
1111 listi list
1112 dagsetning date
1113 að mæta to attend
1114 ræðu speech
1115 til að tryggja to assure
1116 að smella to snap
1117 hreyfing motion
1118 ástríðu passion
1119 að fara fram to advance
1120 sakir sake
1121 áhrif influence
1122 nema unless
1123 hraði speed
1124 fólk folk
1125 stormur storm
1126 tungl moon
1127 að fæða to feed
1128 pólitískt political
1129 að biðja to beg
1130 að samþykkja to accord
1131 vél machine
1132 fjörutíu forty
1133 níu nine
1134 að sleppa to release
1135 norður north
1136 frændi uncle
1137 forn ancient
1138 sorglegt sad
1139 Breska British
1140 dauft faint
1141 tvöfalt double
1142 gröf grave
1143 hádegismatur lunch
1144 augnablik instant
1145 diskur plate
1146 að jarða to bury
1147 fullkomlega perfectly
1148 yndislegt lovely
1149 þitt yours
1150 ís ice
1151 að aðskilja to separate
1152 að bíta to bite
1153 rán roof
1154 að sverja to swear
1155 tommu inch
1156 ökumaður driver
1157 spegill mirror
1158 maga stomach
1159 vera being
1160 að ná to gain
1161 að hunsa to ignore
1162 allt í lagi okay
1163 að svara to respond
1164 enginn nobody
1165 andstæða opposite
1166 að trufla to bother
1167 að raða to arrange
1168 bát boot
1169 ryk dust
1170 að nudda to rub
1171 beint directly
1172 glóa glow
1173 að æpa to yell
1174 einstaklingur individual
1175 hjúkrunarfræðingur nurse
1176 Frú Mrs
1177 sýn vision
1178 að sóa to waste
1179 stoltur proud
1180 vitlaus mad
1181 vald authority
1182 samband contact
1183 dagblað newspaper
1184 Jól Christmas
1185 áhætta risk
1186 sérstaklega particularly
1187 gráðu degree
1188 fyrrum former
1189 nokkuð somewhat
1190 stíl style
1191 einhver somebody
1192 að eignast to possess
1193 vörubíll truck
1194 áhugavert interesting
1195 brandari joke
1196 að mutter to mutter
1197 eign property
1198 ber bare
1199 hold flesh
1200 léttir relief
1201 að hika við to hesitate
1202 til að létta to ease
1203 að stökkva to leap
1204 framboð supply
1205 að trufla to interrupt
1206 máltíð meal
1207 frændi cousin
1208 ferli process
1209 kvenkyns female
1210 tap loss
1211 sígarettu cigarette
1212 járn iron
1213 að sannfæra to convince
1214 sérstaklega apart
1215 ímynda sér fancy
1216 röð row
1217 hraða pace
1218 tvisvar sinnum twice
1219 að flæða to flow
1220 sjúklingur patient
1221 að þykjast to pretend
1222 stærð size
1223 varla barely
1224 brúðkaup wedding
1225 að tilkynna to announce
1226 hlátur laughter
1227 blaði sheet
1228 hönnun design
1229 að elda to cook
1230 þinn thy
1231 hjól wheel
1232 velgengni success
1233 hættulegt dangerous
1234 suður south
1235 vakandi awake
1236 laus loose
1237 enni forehead
1238 breið broad
1239 eyðimörk desert
1240 að hræra to stir
1241 heilablóðfall stroke
1242 vængur wing
1243 að vara við to warn
1244 að brjóta saman to fold
1245 stafli pile
1246 logi flame
1247 inngangur entrance
1248 Drottinn lord
1249 að sigla to sail
1250 að kynna to introduce
1251 slétt smooth
1252 öflugur powerful
1253 kostnaður cost
1254 milljónir million
1255 trú faith
1256 að kyngja to swallow
1257 brú bridge
1258 nemandi student
1259 mæla measure
1260 blindur blind
1261 allir everybody
1262 örlög fortune
1263 vegna due
1264 blíður gentle
1265 að skoða to examine
1266 brjálaður crazy
1267 skemmtilegt fun
1268 stolt pride
1269 karlkyns male
1270 að taka þátt to engage
1271 próf test
1272 ramma frame
1273 raunveruleiki reality
1274 hreint proper
1275 að endurspegla to reflect
1276 að reika to wander
1277 að tákna to represent
1278 bænum farm
1279 lið team
1280 veður weather
1281 að fullnægja to satisfy
1282 erfiðleikar difficulty
1283 veikur weak
1284 merkingu meaning
1285 flug flight
1286 skemmtilega pleasant
1287 þilfari deck
1288 varlega careful
1289 ferningur square
1290 afsökun excuse
1291 fyrirtæki firm
1292 útibú branch
1293 að þurrka to wipe
1294 verð price
1295 upprunalega original
1296 tólf twelve
1297 lögfræðingur lawyer
1298 rekja trace
1299 bæn prayer
1300 hver sem er anybody
1301 heiður honor
1302 bjalla bell
1303 gjöf gift
1304 Kristur Christ
1305 orku energy
1306 hugsanlega possibly
1307 venja habit
1308 viljugur willing
1309 gæði quality
1310 kasta to toss
1311 kenna fault
1312 að lækka to lower
1313 örugglega surely
1314 greinilega apparently
1315 að halda því fram to argue
1316 upphaf beginning
1317 myndarlegur handsome
1318 djúpt deeply
1319 að kenna to blame
1320 að mótmæla to protest
1321 fangi prisoner
1322 til að gefa til kynna to indicate
1323 te thee
1324 að snúa to twist
1325 jakka jacket
1326 hetja hero
1327 heppni luck
1328 efni content
1329 að upplýsa to inform
1330 til að koma í veg fyrir to prevent
1331 hamingju happiness
1332 sannarlega truly
1333 að þróa to develop
1334 haka chin
1335 að eyðileggja to ruin
1336 að sprunga to crack
1337 leiðtogi leader
1338 í gær yesterday
1339 fimmtán fifteen
1340 tré wooden
1341 að skila to deliver
1342 umboðsmaður agent
1343 efni material
1344 svar response
1345 yfirferð passage
1346 heimskur stupid
1347 tíska fashion
1348 verkefni task
1349 forvitinn curious
1350 að ná árangri to succeed
1351 vitur wise
1352 magn amount
1353 síma telephone
1354 að neita to deny
1355 að grafa to dig
1356 lög law
1357 að hvetja to urge
1358 að eilífu forever
1359 samfélag community
1360 líkamlegt physical
1361 uppspretta source
1362 lófa palm
1363 kennari teacher
1364 þræll slave
1365 fitu fat
1366 að kjósa to prefer
1367 herinn military
1368 brauð bread
1369 að vísa til to refer
1370 skála cabin
1371 að fullu fully
1372 ófær unable
1373 að fylgja to accompany
1374 að halda áfram to proceed
1375 að skiptast á to exchange
1376 massa mass
1377 beiðni request
1378 að koma á fót to establish
1379 stakur odd
1380 strönd shore
1381 að leiðbeina to guide
1382 gullna golden
1383 okkur sjálf ourselves
1384 aðeins mere
1385 samband relation
1386 að ógna to threaten
1387 hlutfall rate
1388 að bölva to curse
1389 björn beer
1390 fjarlæg distant
1391 augljóst obvious
1392 athugasemd comment
1393 göfugt noble
1394 kostur advantage
1395 þrátt fyrir það spite
1396 skrá file
1397 möguleiki possibility
1398 að sinna to conduct
1399 að hverfa to fade
1400 nútíma modern
1401 að einblína to focus
1402 skjár screen
1403 tilvist existence
1404 að festa to mount
1405 sandi sand
1406 fórnarlamb victim
1407 þjórfé tip
1408 æra rage
1409 gegn counter
1410 hið síðarnefnda latter
1411 að hræða to scare
1412 slys accident
1413 far impression
1414 að jafningi to peer
1415 hommi gay
1416 að krulla to curl
1417 að safna to collect
1418 að fara to march
1419 til að sýna to display
1420 fjara beach
1421 frænka aunt
1422 hurð doorway
1423 þægilegt comfortable
1424 að svífa to drift
1425 samúð pity
1426 spennu excitement
1427 til dóms to arrest
1428 augljóslega obviously
1429 annars otherwise
1430 verslun trade
1431 klúbburinn club
1432 klefi cell
1433 heilsa health
1434 vestur west
1435 leður leather
1436 gróft rough
1437 að gasp to gasp
1438 að framkvæma to perform
1439 smáfingur pink
1440 hljómsveit band
1441 setning sentence
1442 skapi mood
1443 grein article
1444 keðja chain
1445 flutningur carriage
1446 að mæla to utter
1447 skugga shade
1448 flugvél plane
1449 háskóli college
1450 að fyrirgefa to forgive
1451 ljóð poem
1452 reipi rope
1453 lampi lamp
1454 dæmi instance
1455 hreint pure
1456 að hlaða to load
1457 að grípa to seize
1458 aftan rear
1459 heiðarlegur honest
1460 meiriháttar major
1461 svipað similar
1462 virkni activity
1463 að echo to echo
1464 að hernema to occupy
1465 frægur famous
1466 að lifa af to survive
1467 kvíða anxious
1468 fyndið funny
1469 rök argument
1470 djöfullinn devil
1471 sjálfstraust confidence
1472 að iðrast to regret
1473 að fremja to commit
1474 svita sweat
1475 Rússnesku Russian
1476 svið range
1477 viðvörun alarm
1478 að batna to recover
1479 hryllingi horror
1480 öryggi security
1481 áhöfn crew
1482 að öskra to roar
1483 dögun dawn
1484 þjóð nation
1485 málmur metal
1486 taugaóstyrkur nervous
1487 fangelsi prison
1488 að yfirgefa to abandon
1489 hvar anywhere
1490 skáld poet
1491 þess sin
1492 að grasi to grasp
1493 viðhorf attitude
1494 að tryggja to secure
1495 yfirlýsing statement
1496 nakinn naked
1497 Bill bill
1498 siðferði moral
1499 Rolle role
1500 nóg plenty
1501 feril career
1502 hala tail
1503 fæðing birth
1504 að sækja um to apply
1505 opinber official
1506 að tengjast to relate
1507 örlög fate
1508 verkefnið project
1509 Dalurinn valley
1510 ímyndun imagination
1511 að hræða to frighten
1512 markaðurinn market
1513 hnefi fist
1514 að ofna to owe
1515 ætlunin intention
1516 tenging connection
1517 röð series
1518 hugrekki courage
1519 turn tower
1520 vatnið lake
1521 að koma fram to emerge
1522 að veðja to bet
1523 bíómynd movie
1524 pils skirt
1525 að gráta to weep
1526 hólfa chamber
1527 prufa trial
1528 galdur magic
1529 vél engine
1530 takk thanks
1531 skrifa writing
1532 hnappurinn button
1533 Myndin film
1534 að veiða to hunt
1535 venjulegt ordinary
1536 að lengja to extend
1537 að vista to spare
1538 kenning theory
1539 eðlilegt normal
1540 jafnvægi steady
1541 að veita to grant
1542 júní June
1543 Gyðingur Jew
1544 Texti text
1545 algerlega absolutely
1546 heiður honour
1547 að fljóta to float
1548 ráðgáta mystery
1549 árstíð season
1550 eigandi owner
1551 að hafa efni á to afford
1552 litur colour
1553 ráðgjöf advice
1554 félagi partner
1555 að dást to admire
1556 hettu cap
1557 frelsi freedom
1558 tveir glampi to glare
1559 að eiga skilið to deserve
1560 að heilsa to greet
1561 að faðma to hug
1562 starfsfólk staff
1563 að lagði to thrust
1564 eftirá afterwards
1565 rétt correct
1566 að treysta to depend
1567 að synda to swim
1568 merki signal
1569 saklaus innocent
1570 hæll heel
1571 generelt generally
1572 fortjald curtain
1573 vörslu possession
1574 ljósmynd photograph
1575 varla scarcely
1576 útvarp radio
1577 innfæddur native
1578 grá grey
1579 form blanket
1580 viðtal interview
1581 að leyfa to permit
1582 óhrein dirty
1583 skömm shame
1584 að hætta to cease
1585 skýring explanation
1586 vagn wagon
1587 áhorfendur audience
1588 hræðilegt awful
1589 pípa pipe
1590 til álags to strain
1591 listamaður artist
1592 að kreista to squeeze
1593 skáldsaga Roman
1594 að höfða to appeal
1595 klút cloth
1596 hryðjuverkum terror
1597 bindi volume
1598 austur east
1599 kafla section
1600 að trufla to disturb
1601 Lesblinda rank
1602 vingjarnlegur friendly
1603 svangur hungry
1604 að skríða to creep
1605 gestur visitor
1606 alls staðar everywhere
1607 trúarleg religious
1608 að fá to obtain
1609 kjöt meat
1610 vinnukona maid
1611 Justice justice
1612 framfarir progress
1613 hring lap
1614 uppi upstairs
1615 trú belief
1616 að tengjast to connect
1617 skáldsaga novel
1618 draugur ghost
1619 að miða to aim
1620 að fljóta to fling
1621 laugardagur Saturday
1622 skurðaðgerð operation
1623 að létta to relieve
1624 lengur anymore
1625 trots despite
1626 mitti waist
1627 mjólk milk
1628 að faðma to embrace
1629 Baðherbergið bathroom
1630 Pot pot
1631 að lenda í to encounter
1632 estate
1633 fyrri previous
1634 að snúast to spin
1635 skáldskapur fiction
1636 Grand grand
1637 gildru trap
1638 að hafa áhrif á to affect
1639 bragð trick
1640 lyfið drug
1641 silki silk
1642 súpur supper
1643 drukkinn drunk
1644 vísbending hint
1645 að skipta um to replace
1646 indignantly harm
1647 ávöxtum fruit
1648 tölva computer
1649 olnbogi elbow
1650 að fara niður to descend
1651 tvö tap to tap
1652 Porch porch
1653 að bólga to swell
1654 ups upper
1655 lögga cop
1656 afi grandfather
1657 æfing exercise
1658 bókasafn library
1659 vöðva muscle
1660 að frysta to freeze
1661 að uppnámi to upset
1662 að kvarta to complain
1663 Evrópa Europe
1664 náð favor
1665 rót root
1666 dýrið beast
1667 að koma upp to arise
1668 áskorun challenge
1669 sturta shower
1670 greek Greek
1671 allan throughout
1672 kynferðislega sexual
1673 mörk limit
1674 veitingastaður með restaurant
1675 trú religion
1676 þrýstingur pressure
1677 að hverfa to vanish
1678 náð grace
1679 mikill vast
1680 að játa to confess
1681 fórn sacrifice
1682 koma arrival
1683 að skíthæll to jerk
1684 kennslustund lesson
1685 mjöðm hip
1686 fara lad
1687 olíu oil
1688 mynstur pattern
1689 reglulega regular
1690 riffil rifle
1691 heppinn lucky
1692 rass ass
1693 daufa dull
1694 meðvitund conscious
1695 sóðaskapur mess
1696 þáttur element
1697 að stæla to groan
1698 konsekvens consequence
1699 jafnvægi balance
1700 Meginreglan principle
1701 ástúð affection
1702 núverandi current
1703 kerti candle
1704 skít shit
1705 að flóa to flee
1706 hæð height
1707 Stock stock
1708 riddari knight
1709 klukkan clock
1710 Kastalinn castle
1711 girðing fence
1712 sekur guilty
1713 að leysa to resolve
1714 að knýja to kneel
1715 að slaka á to relax
1716 musteri temple
1717 auk besides
1718 tímaritið magazine
1719 uppáhalds favorite
1720 sæti seated
1721 apríl April
1722 hefð tradition
1723 bitur bitter
1724 að þakka to appreciate
1725 vísindi science
1726 Vinsælast popular
1727 amma grandmother
1728 líkan model
1729 tveir skjálfa to shiver
1730 á dag daily
1731 umræða discussion
1732 prinsinn prince
1733 heilla charm
1734 að ræma to strip
1735 að álykta to conclude
1736 samræmdu uniform
1737 Lýsing description
1738 loft ceiling
1739 Bush bush
1740 intersted interested
1741 náið closely
1742 að klípa to cling
1743 bekkur bench
1744 að stunda to pursue
1745 hugrakkur brave
1746 ánægju satisfaction
1747 að skríða to crawl
1748 strætó bus
1749 bókmennta literary
1750 blóðug bloody
1751 að bera saman to compare
1752 erlendum foreign
1753 að leggja til to propose
1754 penni pen
1755 að spyrjast fyrir to inquire
1756 sorg grief
1757 aðstoð aid
1758 vináttu friendship
1759 að hrun to crash
1760 ævintýri adventure
1761 að berjast to stride
1762 menning culture
1763 geisla beam
1764 öryggi safety
1765 mars March
1766 gleraugu glasses
1767 evne ability
1768 framúrskarandi excellent
1769 þétt firmly
1770 skilningur understanding
1771 stál steel
1772 tauga nerve
1773 engillinn angel
1774 risastór giant
1775 grunur suspicion
1776 óþekkt unknown
1777 að hrósa to startle
1778 jafnt equal
1779 tjald tent
1780 að hlæja to gleam
1781 klár smart
1782 kynslóð generation
1783 að standast to resist
1784 að sob to sob
1785 fyrir per
1786 När alltaf whenever
1787 stafsetningu spell
1788 Hvarfið reaction
1789 menntun education
1790 sönnun proof
1791 að spenna to excite
1792 að skína to blink
1793 að svipa to whip
1794 að bera kennsl á to identify
1795 skál bowl
1796 að afhjúpa to expose
1797 viðvörun warning
1798 dýpt depth
1799 kafla chapter
1800 fyrirkomulag arrangement
1801 að ache to ache
1802 að sopa to sip
1803 þungt heavily
1804 ítalska Italian
1805 að grípa to chuckle
1806 höll palace
1807 alvarlega seriously
1808 að hörfa to retreat
1809 málverk painting
1810 viktigheten importance
1811 auka extra
1812 drottning queen
1813 hljóður silently
1814 úlnlið wrist
1815 að seyru to slam
1816 ábyrgð responsibility
1817 öllu altogether
1818 kjálka jaw
1819 illa badly
1820 farþega passenger
1821 opnun opening
1822 júlí July
1823 kunnátta skill
1824 verkefni mission
1825 að elta to chase
1826 sérsniðin custom
1827 að hafa tilhneigingu to tend
1828 aðferð method
1829 Cow cow
1830 fús eager
1831 kappi warrior
1832 að kúplingu to clutch
1833 að skynja to perceive
1834 Hellirinn cave
1835 inneign credit
1836 lof praise
1837 fær capable
1838 að ráða to hire
1839 útgáfa version
1840 nágranni neighbor
1841 að leyna to conceal
1842 að bora to bore
1843 samúð sympathy
1844 vír wire
1845 forvitni curiosity
1846 tveir skylda to oblige
1847 belti belt
1848 hlutfallsleg relative
1849 hugmynd notion
1850 að handtaka to capture
1851 að skipta to switch
1852 sófi couch
1853 Gangurinn corridor
1854 að fara to depart
1855 í stað instantly
1856 spænska Spanish
1857 ógn threat
1858 Kínverska Chinese
1859 mjög highly
1860 Að lokum eventually
1861 að ráða to employ
1862 tengill link
1863 fjarvera absence
1864 örvænta despair
1865 uppbygging structure
1866 einmana lonely
1867 þakklát grateful
1868 að afturkalla to withdraw
1869 Kortið map
1870 að mestu mostly
1871 Ráðherra minister
1872 koddi pillow
1873 sýnileg visible
1874 skip vessel
1875 húsfreyja mistress
1876 að festa to attach
1877 viðkvæmur delicate
1878 að rugla saman to confuse
1879 faglega professional
1880 hlýju warmth
1881 brotinn broken
1882 að útblástur to exhaust
1883 kjánalegt silly
1884 einkaspæjara detective
1885 sorg sorrow
1886 hnakkur saddle
1887 skemmdir damage
1888 gott rare
1889 að svíkja to betray
1890 að sofa to slap
1891 að viðurkenna to acknowledge
1892 afar extremely
1893 orðasambandið phrase
1894 nagli nail
1895 að þrífa to rent
1896 að viðhalda to maintain
1897 ágúst August
1898 að vekja hrifningu to impress
1899 starfsmaður worker
1900 áherslumerki bullet
1901 skottinu trunk
1902 konkluderer conclusion
1903 byssu pistol
1904 sumarbústaður cottage
1905 ljómandi brilliant
1906 borgari citizen
1907 hratt rapidly
1908 að flautu to whistle
1909 nýlega recently
1910 örvæntingarfullur desperate
1911 létt lightly
1912 þáttur aspect
1913 rugl confusion
1914 ljót ugly
1915 upplýsingaöflun intelligence
1916 rúm sofa
1917 að varpa to shed
1918 elskan darling
1919 pabbi dad
1920 ferill curve
1921 gola breeze
1922 Lika equally
1923 borði tape
1924 að hættuspil to venture
1925 að klóra to scratch
1926 lykt scent
1927 að laða að to attract
1928 þróun development
1929 tvö lame to halt
1930 að pinna to pin
1931 að shove to shove
1932 læknisfræði medical
1933 halli slope
1934 náttúrulega naturally
1935 andlega mental
1936 að verja to defend
1937 að vinna sér inn to earn
1938 að biðja to bid
1939 myndavél camera
1940 óhreinindi dirt
1941 skel shell
1942 Söguþráðurinn plot
1943 kóróna crown
1944 vel successful
1945 dyggð virtue
1946 flóð flood
1947 rome Rome
1948 tösku purse
1949 ljóð poetry
1950 að skjóta to pop
1951 maga belly
1952 alls total
1953 til að staðfesta to confirm
1954 dómur judgment
1955 enorme enormous
1956 að mylja to crush
1957 Körfubolti basket
1958 skjól shelter
1959 að klappa to pat
1960 ansvarlig responsible
1961 meðvitund consciousness
1962 senaste recent
1963 að skipta to divide
1964 glæpamaður criminal
1965 dýrmætur precious
1966 nokkuð fairly
1967 að hvetja to encourage
1968 landamæri border
1969 haf ocean
1970 blöðin blade
1971 læri thigh
1972 spegilmynd reflection
1973 jarðarför funeral
1974 deild department
1975 óvenjulegt unusual
1976 tveir persuades to persuade
1977 ökutæki vehicle
1978 Dread dread
1979 bakgrunnur background
1980 Standard standard
1981 sjónvarp television
1982 að sakfella to accuse
1983 algerlega totally
1984 ávinningur benefit
1985 veitingastöðum dining
1986 að tengja to associate
1987 tveir gera to render
1988 Clerk clerk
1989 leyfi permission
1990 löglegt legal
1991 Coast coast
1992 voldugu mighty
1993 kvíði anxiety
1994 Title title
1995 útboð tender
1996 rannsóknir research
1997 köku cake
1998 til að bjarga to rescue
1999 bóndi farmer
2000 ofbeldi violence
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters