2000 Most Common Norwegian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Norwegian language.

Maltese … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Pashto

Rank Norwegian English
1 de the
2 å være to be
3 og and
4 til to
5 av of
6 en a
7 Jeg I
8 i in
9 å ha to have
10 at that
11 han he
12 ikke not
13 hans his
14 henne her
15 den it
16 du you
17 med with
18 til for
19 å gjøre to do
20 hun she
21 som as
22 on
23 å si to say
24 at
25 ham him
26 fra from
27 men but
28 meg me
29 min my
30 å gå to go
31 de they
32 alle all
33 av by
34 dette this
35 en one
36 ute out
37 opp up
38 å vite to know
39 so
40 en an
41 å se to see
42 kunne could
43 eller or
44 dem them
45 å få to get
46 vi we
47 som like
48 å komme to come
49 Mann man
50 hva what
51 å lage to make
52 der there
53 handle om about
54 hvilken which
55 deres their
56 inn i into
57 å tenke to think
58 å se to look
59 hvis if
60 hvem who
61 når when
62 å ta to take
63 tid time
64 Nei no
65 tilbake back
66 å kunne to can
67 å ville to will
68 din your
69 mer more
70 deretter then
71 ned down
72 flink good
73 å fortelle to tell
74 now
75 hånd hand
76 noen some
77 å ville to want
78 bare just
79 bare only
80 enn than
81 vei way
82 å gi to give
83 annen other
84 dag day
85 øye eye
86 før before
87 å spørre to ask
88 å finne to find
89 to two
90 litt little
91 lang long
92 veldig very
93 å føle to feel
94 noen any
95 ting thing
96 også too
97 her here
98 aldri never
99 å forlate to leave
100 gammel old
101 hode head
102 å snu to turn
103 en gang til again
104 gjennom through
105 til og med even
106 ansikt face
107 mye much
108 av off
109 oss us
110 først first
111 Ikke sant right
112 våre our
113 hvordan how
114 hvor where
115 etter after
116 det er its
117 kvinne woman
118 borte away
119 liv life
120 å virke to seem
121 å ringe to call
122 fortsatt still
123 å høre to hear
124 år year
125 egen own
126 å jobbe to work
127 bør should
128 sted place
129 rom room
130 vi vil well
131 å stå to stand
132 å måtte to must
133 han selv himself
134 rundt around
135 dør door
136 til kanskje to might
137 noe something
138 å prøve to try
139 å elske to love
140 hus house
141 natt night
142 å legge to put
143 flott great
144 slik such
145 å beholde to keep
146 å sitte to sit
147 siste last
148 å begynne to begin
149 fordi because
150 de those
151 disse these
152 ord word
153 å bruke to use
154 å trenge to need
155 å åpne to open
156 å holde to hold
157 en annen another
158 samtidig som while
159 mest most
160 å snakke to talk
161 å la to let
162 upon
163 langt far
164 uten without
165 hjem home
166 å smile to smile
167 alltid always
168 stemme voice
169 barn child
170 far father
171 å gå to walk
172 ung young
173 å mene to mean
174 ingenting nothing
175 å løpe to run
176 selv om though
177 øyeblikk moment
178 imot against
179 mor mother
180 samme same
181 Navn name
182 å snakke to speak
183 mange many
184 sinn mind
185 few
186 å ta med to bring
187 lys light
188 å lukke to close
189 noensinne ever
190 å flytte to move
191 til mai to may
192 venn friend
193 hver every
194 væpne arm
195 tre three
196 en gang once
197 nok enough
198 å bli to become
199 pike girl
200 ny new
201 slutt end
202 å leve to live
203 også also
204 å hjelpe to help
205 mellom between
206 verden world
207 å falle to fall
208 å starte to start
209 Hver each
210 å vente to wait
211 å se på to watch
212 å stoppe to stop
213 hva som helst anything
214 både both
215 fot foot
216 del part
217 liten small
218 før until
219 egentlig really
220 å svare to answer
221 å vise to show
222 gutt boy
223 selv herself
224 å lyge to lie
225 sikker sure
226 kurs course
227 å skje to happen
228 å tro to believe
229 å returnere to return
230 bak behind
231 punkt point
232 neste next
233 ennå yet
234 hjerte heart
235 vann water
236 nesten almost
237 å sette to set
238 kropp body
239 Hvorfor why
240 å passere to pass
241 morgen morning
242 time hour
243 lyd sound
244 å møte to meet
245 Gud God
246 hvit white
247 å huske to remember
248 snill kind
249 å håpe to hope
250 å nå to reach
251 å dø to die
252 dårlig bad
253 halv half
254 å le to laugh
255 familie family
256 siden since
257 høy high
258 bok book
259 saken matter
260 skritt step
261 å endre to change
262 spørsmål question
263 på tvers across
264 å forstå to understand
265 å følge to follow
266 sammen together
267 kone wife
268 å trekke to pull
269 langs along
270 bord table
271 å leke to play
272 å tape to lose
273 stor big
274 å gråte to cry
275 svart black
276 hår hair
277 å lese to read
278 å sende to send
279 ganske quite
280 å ødelegge to break
281 meg selv myself
282 å skal to shall
283 allerede already
284 minutt minute
285 mørk dark
286 snart soon
287 seng bed
288 mot toward
289 hel whole
290 bil car
291 vindu window
292 å riste to shake
293 ellers else
294 hvile rest
295 penger money
296 faktum fact
297 sønn son
298 å skrive to write
299 Brann fire
300 sekund second
301 å bli to stay
302 å lure på to wonder
303 sak case
304 historie story
305 linje line
306 å vokse to grow
307 luft air
308 å ønske to wish
309 tanken thought
310 å heve to rise
311 minst least
312 å fange to catch
313 å lede to lead
314 stor large
315 å vises to appear
316 alt everything
317 å bry seg to care
318 å bære to carry
319 død death
320 å sove to sleep
321 å drepe to kill
322 idé idea
323 å svare to reply
324 å ha på seg to wear
325 vegg wall
326 å kjøre to drive
327 nær near
328 å tegne to draw
329 skulder shoulder
330 uke week
331 forbi past
332 død dead
333 tidlig early
334 å stirre to stare
335 alene alone
336 føle sense
337 munn mouth
338 heller rather
339 å holde ut to bear
340 fire four
341 å fortsette to continue
342 tre tree
343 bror brother
344 grunnen til reason
345 hest horse
346 andre others
347 rekkefølge order
348 mye lot
349 fem five
350 å røre to touch
351 rund round
352 dyp deep
353 brev letter
354 Gå glipp av Miss
355 å anta to suppose
356 makt force
357 by town
358 å spise to eat
359 klar clear
360 å gifte to marry
361 å kaste to throw
362 land country
363 nåværende present
364 innsiden inside
365 gulv floor
366 å betale to pay
367 å nikke to nod
368 å forbli to remain
369 rive tear
370 gate street
371 dame lady
372 mindre less
373 frykt fear
374 noen someone
375 virksomhet business
376 i stand able
377 stol chair
378 å glemme to forget
379 å plukke to pick
380 å forvente to expect
381 rød red
382 makt power
383 å kaste et blikk to glance
384 kanskje perhaps
385 kort short
386 bakke ground
387 ekte true
388 leppe lip
389 ekte real
390 å kle to dress
391 måned month
392 å høre to listen
393 sent late
394 skole school
395 enten either
396 hvem whom
397 lav low
398 blant among
399 mann husband
400 å legge til to add
401 forskjellig different
402 å miste to drop
403 å drikke to drink
404 å lære to learn
405 plutselig suddenly
406 papir paper
407 sortere sort
408 ofte often
409 kveld evening
410 ovenfor above
411 hundre hundred
412 å bestemme to decide
413 å legge merke til to notice
414 datter daughter
415 kontor office
416 kald cold
417 figur figure
418 vei road
419 følelse feeling
420 å henge to hang
421 å kutte to cut
422 Nummer number
423 fint fine
424 by city
425 å overraske to surprise
426 å oppdra to raise
427 å fylle to fill
428 flere several
429 hvem sin whose
430 fattige poor
431 sikker certain
432 sannsynligvis probably
433 siden ago
434 topp top
435 å forårsake to cause
436 å gå inn to enter
437 klar ready
438 blå blue
439 innenfor within
440 dem selv themselves
441 framover forward
442 søster sister
443 å bruke to spend
444 stat state
445 derimot however
446 å sloss to fight
447 sterk strong
448 å kysse to kiss
449 under during
450 Å tilfredstille to please
451 utenfor outside
452 bein leg
453 kjære dear
454 lykkelig happy
455 drøm dream
456 Merk note
457 feil wrong
458 å innse to realize
459 renter interest
460 blod blood
461 raskt quickly
462 å forklare to explain
463 vind wind
464 menneskelig human
465 å ri to ride
466 å dekke to cover
467 å lære to lean
468 å tillate to allow
469 ti ten
470 tvil doubt
471 tjue twenty
472 Herr sir
473 vakker beautiful
474 krig war
475 ganske pretty
476 sakte slowly
477 mulig possible
478 trøbbel trouble
479 å besøke to visit
480 sjanse chance
481 å presse to push
482 gratis free
483 pust breath
484 stykke piece
485 sol sun
486 sannhet truth
487 å ankomme to arrive
488 å overveie to consider
489 om whether
490 å handle to act
491 seg selv itself
492 eller nor
493 hvem som helst anyone
494 skilt sign
495 avtale deal
496 å krysse to cross
497 jobb job
498 å bli ferdig to finish
499 å hviske to whisper
500 å studere to study
501 skjema form
502 lett easy
503 alder age
504 bilde picture
505 seks six
506 endelig finally
507 å kjøpe to buy
508 stillhet silence
509 hund dog
510 å legge to lay
511 syn sight
512 øre ear
513 å tilby to offer
514 skip ship
515 deg selv yourself
516 mot towards
517 hav sea
518 ringe ring
519 å love to promise
520 å løfte to lift
521 å fly to fly
522 tusen thousand
523 å gjette to guess
524 hjørne corner
525 å bekymre deg to worry
526 utsikt view
527 ved siden av beside
528 telefon phone
529 oppmerksomhet attention
530 å gjemme to hide
531 å savne to miss
532 stirre gaze
533 politiet police
534 å redde to save
535 parti party
536 Engelsk English
537 stein stone
538 rar strange
539 redd afraid
540 smerte pain
541 bølge wave
542 kjøkken kitchen
543 å bli enige to agree
544 å streike to strike
545 å trykke to press
546 grønn green
547 par couple
548 fyr guy
549 unnskyld sorry
550 erfaring experience
551 inntil till
552 amerikansk American
553 kan være maybe
554 sete seat
555 å rulle to roll
556 faktisk indeed
557 å blåse to blow
558 noen ganger sometimes
559 tung heavy
560 sjel soul
561 viktig important
562 varm warm
563 å bekymre to concern
564 min mine
565 stilling position
566 varmt hot
567 doktor doctor
568 bortenfor beyond
569 å rope to shout
570 Emne subject
571 middag dinner
572 å sjekke to check
573 ånd spirit
574 ettermiddag afternoon
575 offiser officer
576 stille quiet
577 ønske desire
578 unntatt except
579 jord earth
580 å forestille seg to imagine
581 å sette på pause to pause
582 å nærme seg to approach
583 nakke neck
584 mil mile
585 måte manner
586 å bli med to join
587 mat food
588 bygning building
589 å holde fast to stick
590 kant edge
591 felt field
592 natur nature
593 elv river
594 stein rock
595 våpen gun
596 å nevne to mention
597 rett straight
598 bred wide
599 selskap company
600 himmel sky
601 å skyte to shoot
602 tre wood
603 å slå to hit
604 å danse to dance
605 publikum crowd
606 å brenne to burn
607 kar fellow
608 uttrykk expression
609 eske box
610 styre control
611 kirke church
612 å sukke to sigh
613 alle everyone
614 å velge to choose
615 å dele to share
616 å foreslå to suggest
617 konge king
618 forelder parent
619 hyggelig nice
620 å skli to slip
621 å bygge to build
622 videre til onto
623 nesten nearly
624 hukommelse memory
625 klær clothes
626 rapportere report
627 ganske enkelt simply
628 å akseptere to accept
629 å nyte to enjoy
630 hud skin
631 hemmelig secret
632 sikkert certainly
633 spill game
634 samtale conversation
635 båt boat
636 tømme empty
637 i dag today
638 helvete hell
639 å servere to serve
640 myk soft
641 å flykte to escape
642 å hate to hate
643 retning direction
644 forsøk attempt
645 selv om although
646 gruppe group
647 kinn cheek
648 lomme pocket
649 å administrere to manage
650 ja yes
651 å søke to search
652 å lukte to smell
653 vår spring
654 generell general
655 midten middle
656 konto account
657 venstre left
658 nøyaktig exactly
659 følgende following
660 å skade to hurt
661 lade charge
662 offentlig public
663 å bosette to settle
664 glede pleasure
665 i stedet instead
666 å oppdage to discover
667 herre gentleman
668 gull gold
669 samme det whatever
670 nyheter news
671 kne knee
672 lys bright
673 umiddelbart immediately
674 å slå to beat
675 rask fast
676 enkelt single
677 faktisk actually
678 avstand distance
679 å motta to receive
680 sted spot
681 å kreve to demand
682 å innrømme to admit
683 tog train
684 klasse class
685 dyr animal
686 skrivebord desk
687 bryst chest
688 herre master
689 kaffe coffee
690 til å stole på to trust
691 vakt guard
692 stille silent
693 effekt effect
694 skygge shadow
695 å synge to sing
696 å bevise to prove
697 fransk French
698 høy tall
699 under beneath
700 å søke to seek
701 ingen none
702 å skynde seg to rush
703 fjell mountain
704 å forberede to prepare
705 soldat soldier
706 neppe hardly
707 Bar bar
708 å grine to grin
709 historie history
710 ren clean
711 å selge to sell
712 ekteskap marriage
713 handling action
714 landsby village
715 medlem member
716 framtid future
717 høyde hill
718 spesielt especially
719 hage garden
720 søt sweet
721 regn rain
722 karakter character
723 å reise to travel
724 angrep attack
725 å lukke to shut
726 røyk smoke
727 sikker safe
728 rom space
729 område area
730 under below
731 situasjon situation
732 å betrakte to regard
733 å nekte to refuse
734 tretti thirty
735 tørke dry
736 å hoppe to jump
737 å gjenta to repeat
738 vill wild
739 å låse to lock
740 Kunst art
741 fremover ahead
742 tredje third
743 rask quick
744 skjorte shirt
745 å vinne to win
746 nese nose
747 sommer summer
748 hals throat
749 anstrengelse effort
750 enkel simple
751 begrep term
752 å lære to teach
753 løp race
754 langsom slow
755 plikt duty
756 musikk music
757 begivenhet event
758 blomst flower
759 å markere to mark
760 fugl bird
761 å samle to gather
762 MR Mr
763 domstol court
764 møte meeting
765 å skrike to scream
766 hatt hat
767 å mislykkes to fail
768 å klatre to climb
769 mord murder
770 å passe to fit
771 ingen neither
772 tynn thin
773 resultat result
774 å kjappe seg to hurry
775 fullstendig complete
776 tann tooth
777 å knytte to tie
778 hensikt purpose
779 side page
780 og dermed thus
781 dress suit
782 fiende enemy
783 århundre century
784 å slite to struggle
785 vanlig usual
786 gjenstand object
787 å våkne to wake
788 rik rich
789 Å hevde to claim
790 rettferdig fair
791 felles common
792 styrke strength
793 tykk thick
794 ting stuff
795 respekt respect
796 til adresse to address
797 sju seven
798 å gjenkjenne to recognize
799 å burde to ought
800 å støtte to support
801 verftet yard
802 å ta tak i to grab
803 brun brown
804 kommando command
805 tilstedeværelse presence
806 å beskrive to describe
807 frakk coat
808 stasjon station
809 nødvendig necessary
810 å synke to sink
811 å strekke to stretch
812 perfekt perfect
813 å lide to suffer
814 plutselig sudden
815 å forsvinne to disappear
816 åtte eight
817 sti path
818 bestemt particular
819 å spre to spread
820 mørke darkness
821 trapp stair
822 å takke to thank
823 bevegelse movement
824 vanskelig difficult
825 butikk shop
826 blek pale
827 å tilhøre to belong
828 Språk language
829 spesiell special
830 seriøs serious
831 å minne om to remind
832 å skaffe to provide
833 smal narrow
834 tilstand condition
835 å bøye to bend
836 stjerne star
837 flaske bottle
838 i live alive
839 nøkkel key
840 å svinge to swing
841 høyt loud
842 stille quietly
843 feil mistake
844 å observere to observe
845 å bemerke to remark
846 skjønnhet beauty
847 nøye carefully
848 Port gate
849 å banke to knock
850 å skli to slide
851 klar over aware
852 å fjerne to remove
853 helt completely
854 å våge to dare
855 tjener servant
856 å bukke to bow
857 sirkel circle
858 ta opp record
859 te tea
860 sint angry
861 personlig personal
862 Sky cloud
863 regel rule
864 slag battle
865 borde board
866 privat private
867 sår wound
868 naturlig natural
869 et sted somewhere
870 videre forth
871 smak taste
872 å fikse to fix
873 Enkelt easily
874 uansett anyway
875 skapning creature
876 lengde length
877 butikk store
878 fersk fresh
879 vin wine
880 leilighet apartment
881 anledning occasion
882 bilde image
883 dømme judge
884 tunge tongue
885 pund pound
886 kopp cup
887 å lage to create
888 form shape
889 verdi worth
890 sang song
891 å produsere to produce
892 i kveld tonight
893 jeg vil ill
894 snø snow
895 nivå level
896 lure fool
897 derfor therefore
898 å telle to count
899 syk sick
900 sosial social
901 i morgen tomorrow
902 detalj detail
903 mening opinion
904 å shruve to shrug
905 å involvere to involve
906 enorm huge
907 å helle to pour
908 kul cool
909 bryst breast
910 å dekke to tire
911 litt slightly
912 leir camp
913 eksempel example
914 tur trip
915 hotell hotel
916 par pair
917 eventyr tale
918 å blende to flash
919 sannsynlig likely
920 som oftest usually
921 umulig impossible
922 fryktelig terrible
923 samfunn society
924 å stjele to steal
925 fred peace
926 budskap message
927 soverom bedroom
928 sak affair
929 å oppstå to occur
930 å kreve to require
931 sko shoe
932 til hensikt to intend
933 varme heat
934 farge color
935 hær army
936 fremmed stranger
937 travelt busy
938 grå gray
939 tysk German
940 å inneholde to contain
941 gul yellow
942 kort card
943 skarp sharp
944 å behandle to treat
945 rolig calm
946 bunn bottom
947 fare danger
948 hel entire
949 å bestemme to determine
950 bare merely
951 fisk fish
952 hoved- main
953 å male to paint
954 å kaste to cast
955 forfatter author
956 bråk noise
957 sinne anger
958 forskjell difference
959 gjest guest
960 å mistenke to suspect
961 sjokk shock
962 skudd shot
963 sjef chief
964 å skinne to shine
965 å vaske to wash
966 å puste to breathe
967 regjering government
968 å unngå to avoid
969 plassering stage
970 femti fifty
971 hull hole
972 forfatter writer
973 å briste to burst
974 valg choice
975 sølv silver
976 å uttale seg to exclaim
977 typen type
978 liten tiny
979 gress grass
980 å lede to direct
981 utseende appearance
982 fantastisk wonderful
983 å pakke to pack
984 sykehus hospital
985 hennes hers
986 forsiktig gently
987 mykt softly
988 spor track
989 bevis evidence
990 onde evil
991 å avsløre to reveal
992 å eksistere to exist
993 å dra to drag
994 å be to pray
995 kunnskap knowledge
996 å uttrykke to express
997 side aside
998 vinter winter
999 kjent familiar
1000 gud god
1001 periode period
1002 blokk block
1003 klart clearly
1004 å mumle to murmur
1005 å feie to sweep
1006 omstendighet circumstance
1007 å insistere to insist
1008 kvartal quarter
1009 hjernen brain
1010 flate flat
1011 problemet issue
1012 basen base
1013 glede delight
1014 øy island
1015 mulighet opportunity
1016 anlegg plant
1017 glede joy
1018 å skifte to shift
1019 forholdet relationship
1020 kniv knife
1021 å pusse to brush
1022 svak slight
1023 jævla damn
1024 å skjelve to tremble
1025 å diskutere to discuss
1026 diverse various
1027 verdi value
1028 kjønn sex
1029 lokal local
1030 ungdom youth
1031 praksis practice
1032 lov wet
1033 frokost breakfast
1034 kaptein captain
1035 å ødelegge to destroy
1036 reisen journey
1037 søndag Sunday
1038 liksom somehow
1039 å rive to frown
1040 å vikle to wrap
1041 katt cat
1042 bundet bound
1043 komfort comfort
1044 gest gesture
1045 prest priest
1046 Frankrike France
1047 å håndtere to handle
1048 himmelen heaven
1049 vitnet witness
1050 å øke to increase
1051 funksjonen feature
1052 å sparke to kick
1053 å anta to assume
1054 sover asleep
1055 å huske to recall
1056 kamp match
1057 trang tight
1058 å beskytte to protect
1059 mangelen lack
1060 følges companion
1061 helt entirely
1062 beslutning decision
1063 å inkludere to include
1064 stien trail
1065 å invitere to invite
1066 følelser emotion
1067 bein bone
1068 klokken o’clock
1069 å omgir to surround
1070 endelige final
1071 overflaten surface
1072 bokser dozen
1073 å erklære to declare
1074 våpen weapon
1075 sentrum center
1076 velkommen welcome
1077 kriminalitet crime
1078 vekt weight
1079 løvverk lover
1080 sverd sword
1081 ruse list
1082 dato date
1083 å delta to attend
1084 tale speech
1085 å forsikre to assure
1086 å snappe to snap
1087 bevegelse motion
1088 lidenskap passion
1089 å gå videre to advance
1090 skyld sake
1091 innflytelse influence
1092 Med mindre unless
1093 fart speed
1094 månen moon
1095 å mate to feed
1096 politisk political
1097 å tigge to beg
1098 å akseptere to accord
1099 maskin machine
1100 førti forty
1101 ni nine
1102 å slippe ut to release
1103 nord north
1104 onkel uncle
1105 eldgammel ancient
1106 trist sad
1107 svak faint
1108 dobbel double
1109 grav grave
1110 lunsj lunch
1111 tallerken plate
1112 å begrave to bury
1113 perfekt perfectly
1114 herlig lovely
1115 is ice
1116 å skille fra to separate
1117 å bite to bite
1118 røver roof
1119 å sverge to swear
1120 tommers inch
1121 sjåfør driver
1122 speil mirror
1123 mage stomach
1124 å være being
1125 å vinne to gain
1126 å ignorere to ignore
1127 å svare to respond
1128 ingen nobody
1129 motsatt opposite
1130 å plage to bother
1131 å ordne to arrange
1132 båt boot
1133 støv dust
1134 å gni to rub
1135 direkte directly
1136 gløde glow
1137 å rope to yell
1138 individuelle individual
1139 sykepleier nurse
1140 Mrs. Mrs
1141 visjon vision
1142 å kaste bort to waste
1143 stolt proud
1144 gal mad
1145 myndighet authority
1146 kontakt contact
1147 avis newspaper
1148 jul Christmas
1149 risiko risk
1150 spesielt particularly
1151 grad degree
1152 tidligere former
1153 noe somewhat
1154 stil style
1155 noen somebody
1156 å eie to possess
1157 lastebil truck
1158 interessant interesting
1159 spøk joke
1160 å muttere to mutter
1161 eiendom property
1162 bart bare
1163 kjøtt flesh
1164 lettelse relief
1165 å nøle to hesitate
1166 å lette to ease
1167 adhesjon grip
1168 å hoppe to leap
1169 forsyning supply
1170 å avbryte to interrupt
1171 måltid meal
1172 fetter cousin
1173 prosessen process
1174 kvinne female
1175 tap loss
1176 sigarett cigarette
1177 jern iron
1178 å overbevise to convince
1179 separat apart
1180 rad row
1181 pacemaker pace
1182 to ganger twice
1183 å flyte to flow
1184 pasient patient
1185 å late som to pretend
1186 størrelse size
1187 knapt barely
1188 bryllup wedding
1189 å kunngjøre to announce
1190 latter laughter
1191 ark sheet
1192 utforming design
1193 å lage mat to cook
1194 din thy
1195 hjul wheel
1196 suksess success
1197 farlig dangerous
1198 sør south
1199 våken awake
1200 løs loose
1201 panne forehead
1202 broads broad
1203 ørken desert
1204 å røre to stir
1205 hjerneslag stroke
1206 fløy wing
1207 å advare to warn
1208 å brette seg to fold
1209 hoper pile
1210 flamme flame
1211 inngangen entrance
1212 herre lord
1213 å seile to sail
1214 å introdusere to introduce
1215 glatt smooth
1216 kraftig powerful
1217 kostnaden cost
1218 millioner million
1219 tro faith
1220 å svelge to swallow
1221 bro bridge
1222 måle measure
1223 alle everybody
1224 formue fortune
1225 grunn due
1226 skånsom gentle
1227 å undersøke to examine
1228 gal crazy
1229 moro fun
1230 stolthet pride
1231 mann male
1232 å engasjere seg to engage
1233 ramme frame
1234 virkelighet reality
1235 ryddig proper
1236 å reflektere to reflect
1237 å vandre to wander
1238 å representere to represent
1239 gård farm
1240 lag team
1241 vær weather
1242 å tilfredsstille to satisfy
1243 vansker difficulty
1244 svak weak
1245 som betyr meaning
1246 flygning flight
1247 trivelig pleasant
1248 dekk deck
1249 nøyaktighet careful
1250 kvadrat square
1251 unnskyldning excuse
1252 firma firm
1253 gren branch
1254 å tørke to wipe
1255 pris price
1256 tolv twelve
1257 advokat lawyer
1258 spor trace
1259 bønn prayer
1260 noen anybody
1261 ære honor
1262 gave gift
1263 Christchurch Christ
1264 energi energy
1265 muligens possibly
1266 vane habit
1267 villig willing
1268 kvalitet quality
1269 å kaste to toss
1270 feil fault
1271 å senke to lower
1272 sikkert surely
1273 tilsynelatende apparently
1274 å argumentere to argue
1275 begynner beginning
1276 dypt deeply
1277 å skylde på to blame
1278 å protestere to protest
1279 fange prisoner
1280 å indikere to indicate
1281 te thee
1282 å vri to twist
1283 jakke jacket
1284 helten hero
1285 Lykke luck
1286 innhold content
1287 å informere to inform
1288 for å forhindre to prevent
1289 lykke happiness
1290 virkelig truly
1291 å utvikle to develop
1292 hake chin
1293 å ødelegge to ruin
1294 å knekke to crack
1295 leder leader
1296 i går yesterday
1297 femten fifteen
1298 tre wooden
1299 å levere to deliver
1300 agenten agent
1301 materiale material
1302 svar response
1303 passasje passage
1304 dum stupid
1305 mote fashion
1306 oppgave task
1307 nysgjerrig curious
1308 å lykkes to succeed
1309 kloke wise
1310 mengden amount
1311 telefon telephone
1312 å nekte to deny
1313 å grave to dig
1314 lov law
1315 å oppfordre to urge
1316 for alltid forever
1317 samfunnet community
1318 fysisk physical
1319 kilde source
1320 lærer teacher
1321 Dude fat
1322 å foretrekke to prefer
1323 militær military
1324 brød bread
1325 å referere to refer
1326 lugar cabin
1327 fargerikt fully
1328 ute av stand unable
1329 å følge med to accompany
1330 å fortsette to proceed
1331 å bytte ut to exchange
1332 masse mass
1333 forespørsel request
1334 å etablere to establish
1335 å veilede to guide
1336 oss selv ourselves
1337 relasjon relation
1338 å true to threaten
1339 sats rate
1340 å forbanne to curse
1341 bjørn beer
1342 fjern distant
1343 åpen obvious
1344 kommentar comment
1345 edel noble
1346 nytte advantage
1347 Til tross spite
1348 trafikkork file
1349 mulighet possibility
1350 å gjennomføre to conduct
1351 å falme to fade
1352 moderne modern
1353 å fokusere to focus
1354 skjermen screen
1355 eksistens existence
1356 å montere to mount
1357 offer victim
1358 tips tip
1359 raseri rage
1360 teller counter
1361 sistnevnte latter
1362 å skremme to scare
1363 ulykke accident
1364 inntrykk impression
1365 til jevnaldrende to peer
1366 å krølle to curl
1367 å samle inn to collect
1368 å marsjere to march
1369 å vise to display
1370 strand beach
1371 tante aunt
1372 døråpning doorway
1373 komfortabel comfortable
1374 å drive to drift
1375 medlidenhet pity
1376 spenning excitement
1377 til dommen to arrest
1378 åpenbart obviously
1379 ellers otherwise
1380 handel trade
1381 klubb club
1382 celle cell
1383 helse health
1384 vest west
1385 lær leather
1386 grov rough
1387 å gispe to gasp
1388 å utføre to perform
1389 lillefinger pink
1390 bandet band
1391 setning sentence
1392 humør mood
1393 artikkel article
1394 kjede chain
1395 vogn carriage
1396 å uttrykke to utter
1397 nyanse shade
1398 fly plane
1399 høyskole college
1400 å tilgi to forgive
1401 dikt poem
1402 tau rope
1403 lett lamp
1404 f.eks instance
1405 ren pure
1406 å laste to load
1407 å gripe to seize
1408 iden rear
1409 ærlig honest
1410 stor major
1411 lignende similar
1412 aktivitet activity
1413 å ekko to echo
1414 å okkupere to occupy
1415 berømt famous
1416 å overleve to survive
1417 engstelig anxious
1418 morsomt funny
1419 djevelen devil
1420 tillit confidence
1421 å angre to regret
1422 å begå to commit
1423 svette sweat
1424 russisk Russian
1425 å gjenopprette to recover
1426 sikkerhet security
1427 mannskap crew
1428 å brøle to roar
1429 nasjon nation
1430 metall metal
1431 nervøs nervous
1432 fengsel prison
1433 å forlate to abandon
1434 hvor som helst anywhere
1435 dens sin
1436 til gress to grasp
1437 holdning attitude
1438 å sikre to secure
1439 uttalelse statement
1440 naken naked
1441 regning bill
1442 Rolle role
1443 rikelig plenty
1444 karriere career
1445 hale tail
1446 fødsel birth
1447 å søke to apply
1448 offisielle official
1449 å forholde seg til to relate
1450 skjebne fate
1451 prosjekt project
1452 dalen valley
1453 fantasi imagination
1454 å skremme to frighten
1455 marked market
1456 knyttneve fist
1457 til ovner to owe
1458 intensjon intention
1459 forbindelse connection
1460 serien series
1461 motet courage
1462 tårn tower
1463 innsjø lake
1464 å dukke opp to emerge
1465 å satse på to bet
1466 film movie
1467 skjørt skirt
1468 å gråte to weep
1469 kammer chamber
1470 prøve trial
1471 magi magic
1472 motor engine
1473 takk thanks
1474 skriving writing
1475 knapp button
1476 å jakte to hunt
1477 ordinære ordinary
1478 å forlenge to extend
1479 å lagre to spare
1480 teori theory
1481 stødig steady
1482 å gi to grant
1483 juni June
1484 smykke Jew
1485 tekst text
1486 helt absolutely
1487 ære honour
1488 å flyte to float
1489 mysterium mystery
1490 årstid season
1491 eieren owner
1492 å ha råd til to afford
1493 farge colour
1494 råd advice
1495 å beundre to admire
1496 lue cap
1497 frihet freedom
1498 to nyanser to glare
1499 å fortjene to deserve
1500 å hilse på to greet
1501 å klemme to hug
1502 ansatte staff
1503 å presse to thrust
1504 etterpå afterwards
1505 riktig correct
1506 å stole på to depend
1507 å svømme to swim
1508 uskyldig innocent
1509 hæl heel
1510 Generelt generally
1511 gardin curtain
1512 besittelse possession
1513 fotografi photograph
1514 neppe scarcely
1515 mors native
1516 grå grey
1517 skjema blanket
1518 intervju interview
1519 å tillate to permit
1520 skitne dirty
1521 skam shame
1522 å slutte to cease
1523 Forklaring explanation
1524 vogn wagon
1525 publikum audience
1526 forferdelig awful
1527 til belastning to strain
1528 å presse to squeeze
1529 roman Roman
1530 å appellere to appeal
1531 klut cloth
1532 volum volume
1533 øst east
1534 seksjon section
1535 å forstyrre to disturb
1536 rang rank
1537 vennlig friendly
1538 sulten hungry
1539 å krype to creep
1540 besøkende visitor
1541 overalt everywhere
1542 religiøse religious
1543 å skaffe seg to obtain
1544 kjøtt meat
1545 stuepike maid
1546 Justice justice
1547 fremgang progress
1548 ovenpå upstairs
1549 tro belief
1550 å koble til to connect
1551 roman novel
1552 spøkelse ghost
1553 å sikte to aim
1554 å flette to fling
1555 lørdag Saturday
1556 kirurgi operation
1557 å lindre to relieve
1558 lenger anymore
1559 trots despite
1560 midje waist
1561 melk milk
1562 å omfavne to embrace
1563 bad bathroom
1564 å møte to encounter
1565 eiendom estate
1566 forrige previous
1567 å snurre to spin
1568 fiksjon fiction
1569 felle trap
1570 å påvirke to affect
1571 medikament drug
1572 silke silk
1573 beruset drunk
1574 å erstatte to replace
1575 indignert harm
1576 frukt fruit
1577 datamaskin computer
1578 albue elbow
1579 å synke to descend
1580 veranda porch
1581 å svulme to swell
1582 ups upper
1583 bestefar grandfather
1584 trening exercise
1585 bibliotek library
1586 muskel muscle
1587 å fryse to freeze
1588 å forstyrre to upset
1589 å klage to complain
1590 Europa Europe
1591 favorisere favor
1592 dyret beast
1593 å oppstå to arise
1594 utfordring challenge
1595 dusj shower
1596 gresk Greek
1597 gjennom throughout
1598 seksuell sexual
1599 grense limit
1600 trykk pressure
1601 å forsvinne to vanish
1602 nåde grace
1603 enorme vast
1604 å bekjenne to confess
1605 offer sacrifice
1606 ankomst arrival
1607 å rykke to jerk
1608 leksjon lesson
1609 reise lad
1610 olje oil
1611 mønster pattern
1612 vanlig regular
1613 heldig lucky
1614 kjedelig dull
1615 bevisst conscious
1616 rot mess
1617 å stønne to groan
1618 Konsekvens consequence
1619 balanse balance
1620 prinsippet principle
1621 hengivenhet affection
1622 strøm current
1623 stearinlys candle
1624 dritt shit
1625 å loppe to flee
1626 høyde height
1627 lager stock
1628 ridder knight
1629 klokke clock
1630 slott castle
1631 gjerde fence
1632 skyldig guilty
1633 å løse to resolve
1634 å knelte to kneel
1635 å slappe av to relax
1636 tempel temple
1637 foruten besides
1638 favoritt favorite
1639 sitter seated
1640 april April
1641 tradisjon tradition
1642 å sette pris på to appreciate
1643 vitenskap science
1644 populær popular
1645 bestemor grandmother
1646 modell model
1647 to rystelser to shiver
1648 daglig daily
1649 diskusjon discussion
1650 prins prince
1651 sjarm charm
1652 å strippe to strip
1653 å konkludere to conclude
1654 beskrivelse description
1655 tak ceiling
1656 FALSK FALSE
1657 inter interested
1658 nært closely
1659 å kle seg to cling
1660 benk bench
1661 å forfølge to pursue
1662 modig brave
1663 tilfredshet satisfaction
1664 å krype to crawl
1665 buss bus
1666 litterære literary
1667 blodig bloody
1668 å sammenligne to compare
1669 utenlandske foreign
1670 å foreslå to propose
1671 penn pen
1672 å spørre to inquire
1673 sorg grief
1674 hjelp aid
1675 vennskap friendship
1676 å krasje to crash
1677 eventyr adventure
1678 å kjempe to stride
1679 kultur culture
1680 bjelke beam
1681 sikkerhet safety
1682 mars March
1683 briller glasses
1684 evne ability
1685 utmerket excellent
1686 fast firmly
1687 forståelse understanding
1688 stål steel
1689 engel angel
1690 giganten giant
1691 mistanke suspicion
1692 ukjent unknown
1693 å skremme to startle
1694 lik equal
1695 telt tent
1696 å le to gleam
1697 generasjon generation
1698 å motstå to resist
1699 å sobbe to sob
1700 När noensinne whenever
1701 stave spell
1702 reaksjons~~POS=TRUNC reaction
1703 utdanning education
1704 bevis proof
1705 å opphisse to excite
1706 å skinne to blink
1707 å piske to whip
1708 å identifisere to identify
1709 bolle bowl
1710 å avsløre to expose
1711 advarsel warning
1712 dybde depth
1713 kapittel chapter
1714 ordning arrangement
1715 å smerte to ache
1716 å nippe to sip
1717 tungt heavily
1718 italiensk Italian
1719 øyenbryn eyebrow
1720 å chuckle to chuckle
1721 palass palace
1722 alvor seriously
1723 å trekke seg tilbake to retreat
1724 maleri painting
1725 viktigheten importance
1726 ekstra extra
1727 dronning queen
1728 stille silently
1729 leddet wrist
1730 å slamme to slam
1731 ansvar responsibility
1732 helt altogether
1733 kjeve jaw
1734 dårlig badly
1735 passasjer passenger
1736 åpning opening
1737 juli July
1738 ferdighet skill
1739 misjon mission
1740 å jage to chase
1741 skikk custom
1742 å pleie to tend
1743 metode method
1744 ku cow
1745 ivrige eager
1746 kriger warrior
1747 til kobling to clutch
1748 å oppleve to perceive
1749 hule cave
1750 kreditt credit
1751 ros praise
1752 Capable capable
1753 å ansette to hire
1754 versjon version
1755 nabo neighbor
1756 å skjule to conceal
1757 å bore to bore
1758 sympati sympathy
1759 ledning wire
1760 nysgjerrighet curiosity
1761 to forplikte seg to oblige
1762 belte belt
1763 relativ relative
1764 oppfatningen notion
1765 å fange to capture
1766 å bytte to switch
1767 post mail
1768 sofaen couch
1769 korridor corridor
1770 å reise to depart
1771 øyeblikkelig instantly
1772 spansk Spanish
1773 trussel threat
1774 kinesisk Chinese
1775 høyt highly
1776 Omsider eventually
1777 å ansette to employ
1778 fravær absence
1779 fortvilelse despair
1780 struktur structure
1781 ensom lonely
1782 takknemlig grateful
1783 å trekke seg tilbake to withdraw
1784 kart map
1785 hovedsakelig mostly
1786 Minister minister
1787 pute pillow
1788 synlig visible
1789 fartøyet vessel
1790 elskerinne mistress
1791 å legge ved to attach
1792 delikat delicate
1793 å forvirre to confuse
1794 profesjonell professional
1795 varme warmth
1796 å eksos to exhaust
1797 dum silly
1798 detektiv detective
1799 sorg sorrow
1800 sadel saddle
1801 skader damage
1802 hyggelig rare
1803 å forråde to betray
1804 å sove to slap
1805 å anerkjenne to acknowledge
1806 kjole gown
1807 ekstremt extremely
1808 frase phrase
1809 negl nail
1810 å rengjøre to rent
1811 å opprettholde to maintain
1812 august August
1813 å imponere to impress
1814 arbeider worker
1815 kule bullet
1816 bagasjerom trunk
1817 konkluderer conclusion
1818 hytte cottage
1819 strålende brilliant
1820 statsborger citizen
1821 raskt rapidly
1822 å fløyte to whistle
1823 nylig recently
1824 desperat desperate
1825 lett lightly
1826 aspektet aspect
1827 forvirring confusion
1828 stygg ugly
1829 intelligens intelligence
1830 seng sofa
1831 å kaste to shed
1832 elskling darling
1833 pappa dad
1834 kurve curve
1835 vind breeze
1836 Lika equally
1837 å våge to venture
1838 å klø to scratch
1839 duft scent
1840 å tiltrekke seg to attract
1841 utvikling development
1842 to lame to halt
1843 å pinne to pin
1844 å skyve to shove
1845 medisinsk medical
1846 helling slope
1847 naturlig naturally
1848 å forsvare to defend
1849 å tjene to earn
1850 å be to bid
1851 kamera camera
1852 skitt dirt
1853 tomten plot
1854 krone crown
1855 vellykket successful
1856 dyd virtue
1857 flom flood
1858 Roma Rome
1859 lommebok purse
1860 poesi poetry
1861 å pope to pop
1862 magen belly
1863 å bekrefte to confirm
1864 dom judgment
1865 enorme enormous
1866 å knuse to crush
1867 basketball basket
1868 ly shelter
1869 å klappe to pat
1870 Ansvarlig responsible
1871 bevissthet consciousness
1872 senaste recent
1873 å dele to divide
1874 kriminelle criminal
1875 dyre precious
1876 ganske fairly
1877 å oppmuntre to encourage
1878 grensen border
1879 havet ocean
1880 blader blade
1881 lår thigh
1882 refleksjon reflection
1883 begravelse funeral
1884 avdeling department
1885 uvanlig unusual
1886 to overtalere to persuade
1887 kjøretøy vehicle
1888 gruer dread
1889 bakgrunn background
1890 TV television
1891 å anklage to accuse
1892 helt totally
1893 nytte benefit
1894 spise~~POS=TRUNC dining
1895 å knytte seg til to associate
1896 to gjengi to render
1897 kontorist clerk
1898 tillatelse permission
1899 rettslige legal
1900 kysten coast
1901 mektig mighty
1902 angst anxiety
1903 tittel title
1904 anbud tender
1905 forskning research
1906 kake cake
1907 å redde to rescue
1908 bonde farmer
1909 vold violence
1910 glimt glimpse
1911 forslag suggestion
1912 barndom childhood
1913 to sukker to suck
1914 tåpelig foolish
1915 belønning reward
1916 krok hook
1917 klient client
1918 verdig worthy
1919 mystisk mysterious
1920 tett tightly
1921 grusom cruel
1922 skarpt sharply
1923 kylling chicken
1924 kappe robe
1925 sensasjon sensation
1926 å snuble to stumble
1927 instruksjon instruction
1928 møbler furniture
1929 forsinkelse delay
1930 ytelse performance
1931 trening training
1932 ermet sleeve
1933 skatten treasure
1934 å dash to dash
1935 hendelsen incident
1936 seksti sixty
1937 gjørme mud
1938 å beseire to defeat
1939 skuff drawer
1940 fortelling narrative
1941 smart clever
1942 å rødme to blush
1943 nettstedet site
1944 funksjon function
1945 høyt aloud
1946 bekjent acquaintance
1947 kapital capital
1948 rikdom wealth
1949 identitet identity
1950 herlighet glory
1951 kuk cock
1952 tropper troops
1953 skjegg beard
1954 konstant constant
1955 svikt failure
1956 trafikk traffic
1957 fredag Friday
1958 gass gas
1959 å bjeffe to bark
1960 forgjeves vain
1961 å spytte to spit
1962 kulden chill
1963 elev eleven
1964 nede downstairs
1965 arbeidskraft labor
1966 trett weary
1967 å gjenoppta to resume
1968 seremoni ceremony
1969 kontrakt contract
1970 midnatt midnight
1971 trøtt tired
1972 fjerde fourth
1973 smertefull painful
1974 vinkel angle
1975 revolusjonere useful
1976 omdømme reputation
1977 sjef boss
1978 husholdning household
1979 nærheten nearby
1980 å vente to await
1981 umiddelbare immediate
1982 voldelig violent
1983 ekstraordinær extraordinary
1984 bukser pants
1985 skamfull ashamed
1986 plast plastic
1987 å adlyde to obey
1988 selve actual
1989 å slutte to quit
1990 spion spy
1991 storfe cattle
1992 nasjonal national
1993 september September
1994 å juble to cheer
1995 å gi råd to advise
1996 sentre centre
1997 gjeng bunch
1998 temperame temper
1999 brått abruptly
2000 bad bath
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters