2000 Most Common Romanian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Romanian language.

Punjabi … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Russian

Rank Romanian English
1 a fi to be
2 și and
3 la to
4 de of
5 A a
6 eu I
7 în in
8 a avea to have
9 acea that
10 el he
11 nu not
12 a lui his
13 a ei her
14 aceasta it
15 tu you
16 cu with
17 pentru for
18 a face to do
19 ea she
20 la fel de as
21 pe on
22 a zice to say
23 la at
24 din from
25 dar but
26 pe mine me
27 mele my
28 a merge to go
29 ei they
30 toate all
31 de by
32 acest this
33 unu one
34 afară out
35 sus up
36 să știi to know
37 asa de so
38 un an
39 a vedea to see
40 ar putea could
41 sau or
42 lor them
43 a obține to get
44 noi we
45 ca like
46 a veni to come
47 om man
48 ce what
49 a face to make
50 Acolo there
51 despre about
52 care which
53 al lor their
54 în into
55 a gandi to think
56 A se uita to look
57 dacă if
58 care who
59 cand when
60 a lua to take
61 timp time
62 Nu no
63 înapoi back
64 a putea to can
65 la voință to will
66 ta your
67 Mai Mult more
68 atunci then
69 jos down
70 bun good
71 peste over
72 a spune to tell
73 acum now
74 mână hand
75 niste some
76 a vrea to want
77 doar just
78 numai only
79 decât than
80 cale way
81 pentru a da to give
82 alte other
83 zi day
84 ochi eye
85 inainte de before
86 a întreba to ask
87 a găsi to find
88 Două two
89 puțin little
90 lung long
91 foarte very
92 să simți to feel
93 orice any
94 lucru thing
95 de asemenea too
96 aici here
97 nu never
98 a pleca to leave
99 persoană person
100 vechi old
101 cap head
102 a intoarce to turn
103 din nou again
104 prin through
105 chiar even
106 față face
107 mult much
108 de pe off
109 ne us
110 primul first
111 dreapta right
112 al nostru our
113 Cum how
114 Unde where
115 după after
116 este its
117 femeie woman
118 departe away
119 viaţă life
120 a părea to seem
121 a apela to call
122 încă still
123 a auzi to hear
124 an year
125 propriu own
126 a munci to work
127 ar trebui să should
128 loc place
129 cameră room
130 bine well
131 a sta to stand
132 la must to must
133 se himself
134 în jurul around
135 uşă door
136 pentru a putea to might
137 ceva something
138 a incerca to try
139 a iubi to love
140 casă house
141 noapte night
142 a pune to put
143 Grozav great
144 astfel de such
145 a păstra to keep
146 a sta to sit
147 ultimul last
148 a incepe to begin
149 deoarece because
150 acestea those
151 aceste these
152 cuvânt word
153 a folosi to use
154 a avea nevoie to need
155 a deschide to open
156 a tine to hold
157 o alta another
158 in timp ce while
159 cel mai most
160 a vorbi to talk
161 a lasa to let
162 pe upon
163 departe far
164 fără without
165 Acasă home
166 a zâmbi to smile
167 mereu always
168 voce voice
169 copil child
170 Tată father
171 a merge to walk
172 tineri young
173 a insemna to mean
174 nimic nothing
175 a alerga to run
176 deşi though
177 împotriva against
178 mamă mother
179 la fel same
180 Nume name
181 a vorbi to speak
182 mulți many
183 minte mind
184 puțini few
185 a aduce to bring
186 ușoară light
187 a inchide to close
188 latură side
189 vreodată ever
190 a muta to move
191 pentru a putea to may
192 prieten friend
193 fiecare every
194 braţ arm
195 Trei three
196 o singura data once
197 destul enough
198 a deveni to become
199 fată girl
200 sub under
201 nou new
202 Sfârșit end
203 a trai to live
204 de asemenea also
205 a ajuta to help
206 între between
207 lume world
208 a cădea to fall
209 a începe to start
210 fiecare each
211 a astepta to wait
212 a se uita to watch
213 a opri to stop
214 orice anything
215 ambii both
216 picior foot
217 parte part
218 mic small
219 pana cand until
220 într-adevăr really
221 a raspunde to answer
222 a arăta to show
223 băiat boy
224 se herself
225 a minti to lie
226 sigur sure
227 curs course
228 a se intampla to happen
229 a crede to believe
230 a se intoarce to return
231 in spate behind
232 punct point
233 Următor → next
234 inca yet
235 inimă heart
236 apă water
237 aproape almost
238 a seta to set
239 corp body
240 De ce why
241 a trece to pass
242 dimineaţă morning
243 ora hour
244 sunet sound
245 a întâlni to meet
246 Dumnezeu God
247 alb white
248 a ține minte to remember
249 drăguț kind
250 a spera to hope
251 a ajunge to reach
252 a muri to die
253 greu hard
254 rău bad
255 jumătate half
256 a rade to laugh
257 familie family
258 de cand since
259 înalt high
260 carte book
261 materie matter
262 Etapa step
263 a schimba to change
264 întrebare question
265 peste across
266 a întelege to understand
267 a urma to follow
268 împreună together
269 soție wife
270 a trage to pull
271 de-a lungul along
272 masa table
273 pentru a juca to play
274 a pierde to lose
275 mare big
276 să plângă to cry
277 negru black
278 păr hair
279 a citi to read
280 față front
281 a trimite to send
282 destul de quite
283 a sparge to break
284 eu insumi myself
285 la to shall
286 deja already
287 minut minute
288 întuneric dark
289 curând soon
290 pat bed
291 spre toward
292 întreg whole
293 mașină car
294 fereastră window
295 a scutura to shake
296 altfel else
297 odihnă rest
298 bani money
299 fapt fact
300 fiu son
301 a scrie to write
302 foc fire
303 al doilea second
304 a sta to stay
305 să mă întreb to wonder
306 caz case
307 poveste story
308 linia line
309 a creste to grow
310 aer air
311 a dori to wish
312 gândire thought
313 a creste to rise
314 cel mai puţin least
315 deplin full
316 a prinde to catch
317 a conduce to lead
318 mare large
319 a aparea to appear
320 Tot everything
321 a-ti pasa to care
322 a căra to carry
323 moarte death
324 a dormi to sleep
325 să ucidă to kill
326 idee idea
327 a raspunde to reply
328 a purta to wear
329 perete wall
330 a conduce to drive
331 lângă near
332 a desena to draw
333 umăr shoulder
334 săptămână week
335 trecut past
336 mort dead
337 din timp early
338 să se holbeze to stare
339 singur alone
340 sens sense
341 gură mouth
342 mai degraba rather
343 a suporta to bear
344 patru four
345 a continua to continue
346 copac tree
347 frate brother
348 motiv reason
349 cal horse
350 alții others
351 Ordin order
352 mult lot
353 cinci five
354 a atinge to touch
355 rundă round
356 adâncime deep
357 scrisoare letter
358 domnișoară Miss
359 a presupune to suppose
360 forta force
361 oraș town
362 a mânca to eat
363 clar clear
364 a se căsători to marry
365 a arunca to throw
366 țară country
367 prezent present
368 interior inside
369 podea floor
370 a plăti to pay
371 a da din cap to nod
372 deget finger
373 a rămâne to remain
374 rupere tear
375 stradă street
376 doamnă lady
377 Mai puțin less
378 frică fear
379 cineva someone
380 Afaceri business
381 in stare able
382 scaun chair
383 a uita to forget
384 a ridica to pick
385 a se astepta to expect
386 roșu red
387 putere power
388 pentru a vedea to glance
389 poate perhaps
390 mic de statura short
391 sol ground
392 adevărat true
393 buze lip
394 a se imbraca to dress
395 lună month
396 a asculta to listen
397 târziu late
398 şcoală school
399 fie either
400 pe cine whom
401 scăzut low
402 printre among
403 soț husband
404 a adauga to add
405 diferit different
406 a scapa to drop
407 a bea to drink
408 a invata to learn
409 brusc suddenly
410 hârtie paper
411 teren land
412 fel sort
413 de multe ori often
414 seară evening
415 de mai sus above
416 sută hundred
417 a decide to decide
418 a observa to notice
419 fiică daughter
420 birou office
421 rece cold
422 figura figure
423 drum road
424 sentiment feeling
425 a agata to hang
426 a tăia to cut
427 număr number
428 amenda fine
429 oraș city
430 a surprinde to surprise
431 a creste to raise
432 a umple to fill
433 mai mulți several
434 a caror whose
435 sărac poor
436 anumit certain
437 probabil probably
438 în urmă ago
439 a cauza to cause
440 a intra to enter
441 gata ready
442 albastru blue
443 în within
444 înșiși themselves
445 redirecţiona forward
446 soră sister
447 a cheltui to spend
448 stat state
449 in orice caz however
450 a lupta to fight
451 puternic strong
452 a săruta to kiss
453 pe parcursul during
454 pic bit
455 a multumi to please
456 in afara outside
457 picior leg
458 dragă dear
459 fericit happy
460 vis dream
461 Notă note
462 gresit wrong
463 a realiza to realize
464 interes interest
465 sânge blood
466 repede quickly
467 a explica to explain
468 vânt wind
469 uman human
470 a calari to ride
471 a acoperi to cover
472 a se apleca to lean
473 a permite to allow
474 zece ten
475 îndoială doubt
476 douăzeci twenty
477 domn sir
478 frumos beautiful
479 război war
480 frumos pretty
481 încet slowly
482 posibil possible
483 bucluc trouble
484 a vizita to visit
485 şansă chance
486 a împinge to push
487 liber free
488 suflare breath
489 bucată piece
490 soare sun
491 adevăr truth
492 a ajunge to arrive
493 a considera to consider
494 dacă whether
495 să acționezi to act
496 în sine itself
497 nici nor
498 oricine anyone
499 semn sign
500 afacere deal
501 a traversa to cross
502 sticlă glass
503 loc de munca job
504 a termina to finish
505 a sopti to whisper
506 a studia to study
507 formă form
508 uşor easy
509 vârstă age
510 imagine picture
511 şase six
512 in cele din urma finally
513 a cumpara to buy
514 tăcere silence
515 câine dog
516 să se stabilească to lay
517 vedere sight
518 ureche ear
519 a oferi to offer
520 navă ship
521 tu yourself
522 către towards
523 mare sea
524 inel ring
525 a promite to promise
526 a ridica to lift
527 a zbura to fly
528 mie thousand
529 a ghici to guess
530 colţ corner
531 a-și face griji to worry
532 vedere view
533 problemă problem
534 lângă beside
535 telefon phone
536 Atenţie attention
537 a se ascunde to hide
538 a duce dorul to miss
539 privi gaze
540 politie police
541 a salva to save
542 partid party
543 Engleză English
544 piatră stone
545 Londra London
546 ciudat strange
547 bebelus baby
548 speriat afraid
549 durere pain
550 val wave
551 bucătărie kitchen
552 a fi de acord to agree
553 să lovească to strike
554 a apasa to press
555 verde green
556 cuplu couple
557 tip guy
558 scuze sorry
559 experienţă experience
560 până till
561 american American
562 poate maybe
563 scaun seat
564 să se rostogolească to roll
565 intr-adevar indeed
566 a sufla to blow
567 uneori sometimes
568 greu heavy
569 suflet soul
570 copil kid
571 cald warm
572 a preocupa to concern
573 A mea mine
574 poziţie position
575 Fierbinte hot
576 dincolo beyond
577 a striga to shout
578 subiect subject
579 masa de seara dinner
580 a verifica to check
581 dupa amiaza afternoon
582 ofiţer officer
583 Liniște quiet
584 dorință desire
585 cu exceptia except
586 Pământ earth
587 a-ti imagina to imagine
588 pentru a întrerupe to pause
589 a se apropia to approach
590 gât neck
591 milă mile
592 manieră manner
593 a se alatura to join
594 alimente food
595 clădire building
596 a se lipi to stick
597 margine edge
598 camp field
599 natură nature
600 râu river
601 stâncă rock
602 armă gun
603 a menționa to mention
604 drept straight
605 larg wide
606 companie company
607 cer sky
608 a trage to shoot
609 lemn wood
610 pentru a lovi to hit
611 a dansa to dance
612 mulţimea crowd
613 a arde to burn
614 membru fellow
615 expresie expression
616 cutie box
617 Control control
618 biserică church
619 a ofta to sigh
620 toata lumea everyone
621 a alege to choose
622 pentru a împărtăși to share
623 a sugera to suggest
624 rege king
625 mamă parent
626 frumos nice
627 a aluneca to slip
628 a construi to build
629 pe onto
630 aproape nearly
631 memorie memory
632 haine clothes
633 raport report
634 pur şi simplu simply
635 a accepta to accept
636 să se bucure to enjoy
637 piele skin
638 cu siguranță certainly
639 joc game
640 conversaţie conversation
641 barcă boat
642 gol empty
643 astăzi today
644 iad hell
645 a servi to serve
646 moale soft
647 a scapa to escape
648 ton tone
649 a urî to hate
650 direcţie direction
651 atentat, încercare attempt
652 cu toate ca although
653 grup group
654 obraz cheek
655 buzunar pocket
656 de a gestiona to manage
657 da yes
658 a căuta to search
659 a mirosi to smell
660 primăvară spring
661 mijloc middle
662 cont account
663 stânga left
664 exact exactly
665 serviciu service
666 ca urmare a following
667 a durea to hurt
668 încărca charge
669 a stabili to settle
670 plăcere pleasure
671 in schimb instead
672 a descoperi to discover
673 domn gentleman
674 aur gold
675 indiferent de whatever
676 știri news
677 genunchi knee
678 luminos bright
679 imediat immediately
680 bucuros glad
681 a bate to beat
682 rapid fast
683 singur single
684 de fapt actually
685 distanţă distance
686 a primi to receive
687 loc spot
688 scenă scene
689 să solicite to demand
690 a admite to admit
691 tren train
692 clasă class
693 birou desk
694 hol hall
695 cufăr chest
696 maestru master
697 cafea coffee
698 a avea incredere to trust
699 pază guard
700 tăcut silent
701 efect effect
702 umbră shadow
703 a cânta to sing
704 sac bag
705 a dovedi to prove
706 limba franceza French
707 înalt tall
708 sub beneath
709 a cauta to seek
710 nici unul none
711 a grăbi to rush
712 Munte mountain
713 a prepara to prepare
714 soldat soldier
715 cu greu hardly
716 la rânjet to grin
717 istorie history
718 curat clean
719 a vinde to sell
720 căsătorie marriage
721 acțiune action
722 sat village
723 membru member
724 viitor future
725 deal hill
726 mai ales especially
727 grădină garden
728 dulce sweet
729 ploaie rain
730 caracter character
731 a calatori to travel
732 atac attack
733 să se închidă to shut
734 fum smoke
735 sigur safe
736 spaţiu space
737 zonă area
738 de mai jos below
739 situatie situation
740 a lua în considerare to regard
741 a refuza to refuse
742 treizeci thirty
743 uscat dry
744 a sari to jump
745 a repeta to repeat
746 sălbatic wild
747 a incuia to lock
748 Anglia England
749 artă art
750 înainte ahead
751 al treilea third
752 rapid quick
753 cămaşă shirt
754 A castiga to win
755 nas nose
756 vară summer
757 gât throat
758 efort effort
759 simplu simple
760 termen term
761 a invata to teach
762 cursă race
763 încet slow
764 datorie duty
765 muzică music
766 indian Indian
767 eveniment event
768 floare flower
769 a marca to mark
770 pasăre bird
771 a aduna to gather
772 Dl Mr
773 curte court
774 întâlnire meeting
775 a țipa to scream
776 pălărie hat
777 a esua to fail
778 a se catara to climb
779 crimă murder
780 a se potrivi to fit
781 nici neither
782 subţire thin
783 rezultat result
784 să se grăbească to hurry
785 complet complete
786 dinte tooth
787 a lega to tie
788 scop purpose
789 pagină page
790 prin urmare thus
791 costum suit
792 dusman enemy
793 secol century
794 a se chinui to struggle
795 ca de obicei usual
796 obiect object
797 a trezi to wake
798 bogat rich
799 a revendica to claim
800 echitabil fair
801 comun common
802 putere strength
803 gros thick
804 chestie stuff
805 pentru a aborda to address
806 viu living
807 Șapte seven
808 a recunoaște to recognize
809 ar trebui să fie to ought
810 a sustine to support
811 curte yard
812 a apuca to grab
813 maro brown
814 comanda command
815 prezenţă presence
816 a descrie to describe
817 haină coat
818 statie station
819 necesar necessary
820 să se scufunde to sink
821 bancă bank
822 a întinde to stretch
823 a suferi to suffer
824 brusc sudden
825 a disparea to disappear
826 opt eight
827 cale path
828 special particular
829 a imprastia to spread
830 întuneric darkness
831 treaptă stair
832 să-i mulțumesc to thank
833 circulaţie movement
834 dificil difficult
835 magazin shop
836 palid pale
837 a apartine to belong
838 limba language
839 serios serious
840 a reaminti to remind
841 a furniza to provide
842 îngust narrow
843 condiție condition
844 a îndoi to bend
845 stea star
846 sticla bottle
847 în viaţă alive
848 cheie key
849 pentru a leagă to swing
850 tare loud
851 in liniste quietly
852 greşeală mistake
853 a observa to observe
854 să remarcăm to remark
855 frumuseţe beauty
856 cu grija carefully
857 Poartă gate
858 a ciocani to knock
859 a aluneca to slide
860 conștient aware
861 a sterge to remove
862 complet completely
863 a îndrăzni to dare
864 servitor servant
865 să se închine to bow
866 cerc circle
867 ceai tea
868 furios angry
869 nor cloud
870 regulă rule
871 luptă battle
872 bord board
873 privat private
874 rană wound
875 undeva somewhere
876 mai departe forth
877 gust taste
878 a repara to fix
879 uşor easily
880 oricum anyway
881 creatură creature
882 lungime length
883 magazin store
884 proaspăt fresh
885 vin wine
886 apartament apartment
887 ocazie occasion
888 imagine image
889 sistem system
890 judecător judge
891 limbă tongue
892 livră pound
893 ceașcă cup
894 a crea to create
895 formă shape
896 in valoare de worth
897 cântec song
898 a produce to produce
899 astă seară tonight
900 bolnav ill
901 zăpadă snow
902 nivel level
903 prost fool
904 prin urmare therefore
905 a număra to count
906 bolnav sick
907 Mâine tomorrow
908 detaliu detail
909 opinie opinion
910 să ridice din umeri to shrug
911 a implica to involve
912 dolar dollar
913 imens huge
914 a turna to pour
915 rece cool
916 sân breast
917 a obosi to tire
918 puțin slightly
919 tabără camp
920 exemplu example
921 excursie trip
922 pereche pair
923 poveste tale
924 pentru a bloca to flash
925 probabil likely
926 de obicei usually
927 imposibil impossible
928 teribil terrible
929 societate society
930 a fura to steal
931 pace peace
932 mesaj message
933 dormitor bedroom
934 afacere affair
935 a avea loc to occur
936 a cere to require
937 pantof shoe
938 a intentiona to intend
939 căldură heat
940 culoare color
941 armată army
942 străin stranger
943 ocupat busy
944 gri gray
945 limba germana German
946 a conține to contain
947 galben yellow
948 ascuțit sharp
949 a trata to treat
950 minge ball
951 fund bottom
952 Pericol danger
953 întreg entire
954 a determina to determine
955 pur și simplu merely
956 peşte fish
957 principal main
958 a picta to paint
959 să arunce to cast
960 autor author
961 zgomot noise
962 furie anger
963 diferență difference
964 oaspete guest
965 a suspecta to suspect
966 şoc shock
967 lovitură shot
968 şef chief
969 să strălucească to shine
970 a spala to wash
971 a respira to breathe
972 guvern government
973 a evita to avoid
974 plasare stage
975 cincizeci fifty
976 gaură hole
977 scriitor writer
978 pentru a izbucni to burst
979 alegere choice
980 argint silver
981 să exclami to exclaim
982 tip type
983 minuscul tiny
984 iarbă grass
985 pentru a direcționa to direct
986 apariție appearance
987 minunat wonderful
988 pentru a împacheta to pack
989 spital hospital
990 ei hers
991 cu blândețe gently
992 încetișor softly
993 pistă track
994 evidență evidence
995 rău evil
996 să dezvăluie to reveal
997 să existe to exist
998 pentru a trage to drag
999 să se roage to pray
1000 cunoștințe knowledge
1001 pentru a exprima to express
1002 deoparte aside
1003 iarnă winter
1004 zeu god
1005 perioadă period
1006 bloc block
1007 clar clearly
1008 să murmure to murmur
1009 curent stream
1010 să măture to sweep
1011 împrejurare circumstance
1012 să insiste to insist
1013 trimestru quarter
1014 creier brain
1015 simplu plain
1016 plat flat
1017 emisiune issue
1018 bază base
1019 încântare delight
1020 insulă island
1021 oportunitate opportunity
1022 plantă plant
1023 bucurie joy
1024 să se schimbe to shift
1025 relație relationship
1026 cuțit knife
1027 să perie to brush
1028 ușor slight
1029 al naibii damn
1030 să tremure to tremble
1031 pentru a discuta to discuss
1032 diferit various
1033 valoare value
1034 parc park
1035 tineret youth
1036 practică practice
1037 lege wet
1038 mic dejun breakfast
1039 căpitan captain
1040 pentru a distruge to destroy
1041 călătorie journey
1042 duminică Sunday
1043 oarecum somehow
1044 să se încruntă to frown
1045 pentru a înfășura to wrap
1046 pisică cat
1047 legat bound
1048 confort comfort
1049 gest gesture
1050 preot priest
1051 Franța France
1052 să se ocupe to handle
1053 cer heaven
1054 martor witness
1055 să crească to increase
1056 trăsătură feature
1057 a lovi cu piciorul to kick
1058 să presupunem to assume
1059 adormit asleep
1060 să-și amintească to recall
1061 meci match
1062 strâmt tight
1063 pădure forest
1064 pentru a proteja to protect
1065 lipsă lack
1066 în întregime entirely
1067 decizie decision
1068 să includă to include
1069 traseu trail
1070 să invite to invite
1071 emoție emotion
1072 os bone
1073 ora o’clock
1074 pentru a înconjura to surround
1075 suprafață surface
1076 cutii dozen
1077 să declare to declare
1078 armă weapon
1079 centru center
1080 bun venit welcome
1081 crimă crime
1082 greutate weight
1083 frunziș lover
1084 sabie sword
1085 șiretlic list
1086 data date
1087 pentru a participa to attend
1088 vorbire speech
1089 creștin Christian
1090 pentru a asigura to assure
1091 pentru a coborî to snap
1092 mișcare motion
1093 pasiune passion
1094 pentru a avansa to advance
1095 dragul sake
1096 influență influence
1097 dacă nu unless
1098 viteză speed
1099 oameni folk
1100 furtună storm
1101 lună moon
1102 să se hrănească to feed
1103 politic political
1104 să cerșești to beg
1105 pentru a acorda to accord
1106 mașină machine
1107 patruzeci forty
1108 nouă nine
1109 pentru a elibera to release
1110 nord north
1111 unchi uncle
1112 vechi ancient
1113 trist sad
1114 britanic British
1115 leșin faint
1116 dublu double
1117 mormânt grave
1118 prânz lunch
1119 clipă instant
1120 placă plate
1121 pentru a îngropa to bury
1122 perfect perfectly
1123 minunat lovely
1124 a ta yours
1125 gheață ice
1126 pentru a separa to separate
1127 pentru a mușca to bite
1128 jefuitor roof
1129 să jurați to swear
1130 conducător auto driver
1131 oglindă mirror
1132 stomac stomach
1133 ființă being
1134 pentru a câștiga to gain
1135 să ignore to ignore
1136 bine okay
1137 să răspundă to respond
1138 nimeni nobody
1139 opus opposite
1140 să deranjeze to bother
1141 aranja to arrange
1142 barcă boot
1143 praf dust
1144 să frecați to rub
1145 direct directly
1146 strălucire glow
1147 să țip to yell
1148 asistentă nurse
1149 D-na. Mrs
1150 viziune vision
1151 să pierdeți to waste
1152 mândru proud
1153 nebun mad
1154 autoritate authority
1155 ziar newspaper
1156 Crăciun Christmas
1157 risc risk
1158 în special particularly
1159 grad degree
1160 fost former
1161 oarecum somewhat
1162 stil style
1163 cineva somebody
1164 să posede to possess
1165 camion truck
1166 interesant interesting
1167 glumă joke
1168 să mormăi to mutter
1169 proprietate property
1170 gol bare
1171 carne flesh
1172 să ezitați to hesitate
1173 pentru a ușura to ease
1174 adeziune grip
1175 să sări to leap
1176 aprovizionare supply
1177 să întrerupă to interrupt
1178 masă meal
1179 văr cousin
1180 proces process
1181 femeie female
1182 pierdere loss
1183 țigară cigarette
1184 fier iron
1185 pentru a convinge to convince
1186 distinct apart
1187 fantezie fancy
1188 rând row
1189 pacemaker pace
1190 de două ori twice
1191 să curgă to flow
1192 pacient patient
1193 să pretindă to pretend
1194 dimensiune size
1195 doar barely
1196 nuntă wedding
1197 să anunțe to announce
1198 râs laughter
1199 foaie sheet
1200 desen design
1201 pentru a găti to cook
1202 tău thy
1203 roată wheel
1204 succes success
1205 periculos dangerous
1206 sud south
1207 treaz awake
1208 liber loose
1209 frunte forehead
1210 paloș broad
1211 deșert desert
1212 să se amestece to stir
1213 cursă stroke
1214 aripă wing
1215 pentru a avertiza to warn
1216 pentru a plia to fold
1217 grămadă pile
1218 flacără flame
1219 intrare entrance
1220 să navighezi to sail
1221 să introducă to introduce
1222 neted smooth
1223 puternic powerful
1224 milion million
1225 credință faith
1226 să înghită to swallow
1227 pod bridge
1228 măsură measure
1229 orb blind
1230 toată lumea everybody
1231 avere fortune
1232 datorat due
1233 blând gentle
1234 să examineze to examine
1235 nebun crazy
1236 distracție fun
1237 mândrie pride
1238 masculin male
1239 să se angajeze to engage
1240 cadru frame
1241 realitate reality
1242 curat proper
1243 pentru a reflecta to reflect
1244 să rătăcească to wander
1245 să reprezinte to represent
1246 fermă farm
1247 echipă team
1248 vreme weather
1249 pentru a satisface to satisfy
1250 dificultate difficulty
1251 slab weak
1252 sens meaning
1253 zbor flight
1254 plăcut pleasant
1255 punte deck
1256 migală careful
1257 pătrat square
1258 scuza excuse
1259 firmă firm
1260 ramură branch
1261 pentru a șterge to wipe
1262 preț price
1263 doisprezece twelve
1264 avocat lawyer
1265 urmă trace
1266 rugăciune prayer
1267 oricine anybody
1268 onoare honor
1269 clopot bell
1270 cadou gift
1271 Christchurch Christ
1272 energie energy
1273 eventual possibly
1274 obicei habit
1275 dispus willing
1276 calitate quality
1277 să arunce to toss
1278 eroare fault
1279 pentru a scădea to lower
1280 cu siguranță surely
1281 aparent apparently
1282 pentru a argumenta to argue
1283 început beginning
1284 frumusețe handsome
1285 profund deeply
1286 pentru a da vina to blame
1287 pentru a protesta to protest
1288 prizonier prisoner
1289 pentru a indica to indicate
1290 ceai thee
1291 să se răsucească to twist
1292 sacou jacket
1293 erou hero
1294 noroc luck
1295 conținut content
1296 pentru a informa to inform
1297 pentru a preveni to prevent
1298 fericire happiness
1299 cu adevărat truly
1300 să dezvolte to develop
1301 bărbie chin
1302 să ruineze to ruin
1303 pentru a sparge to crack
1304 lider leader
1305 ieri yesterday
1306 cincisprezece fifteen
1307 de lemn wooden
1308 pentru a livra to deliver
1309 răspuns response
1310 pasaj passage
1311 prost stupid
1312 modă fashion
1313 sarcină task
1314 curios curious
1315 pentru a reuși to succeed
1316 înțelept wise
1317 sumă amount
1318 telefon telephone
1319 a nega to deny
1320 să săpați to dig
1321 lege law
1322 să îndemne to urge
1323 pentru totdeauna forever
1324 comunitate community
1325 fizic physical
1326 sursă source
1327 palmier palm
1328 profesor teacher
1329 sclav slave
1330 filfizon fat
1331 de preferat to prefer
1332 militar military
1333 pâine bread
1334 să se refere to refer
1335 cabină cabin
1336 plin de culoare fully
1337 incapabil unable
1338 să însoțească to accompany
1339 pentru a continua to proceed
1340 pentru a schimba to exchange
1341 masă mass
1342 cerere request
1343 să stabilească to establish
1344 ciudat odd
1345 țărm shore
1346 pentru a ghida to guide
1347 de aur golden
1348 ne ourselves
1349 simplu mere
1350 relație relation
1351 pentru a amenința to threaten
1352 rată rate
1353 să blesteme to curse
1354 urs beer
1355 îndepărtat distant
1356 evident obvious
1357 comentariu comment
1358 nobil noble
1359 avantaj advantage
1360 ciudă spite
1361 ambuteiaj file
1362 posibilitate possibility
1363 să conducă to conduct
1364 să se estompeze to fade
1365 pentru a focaliza to focus
1366 ecran screen
1367 existență existence
1368 pentru a monta to mount
1369 nisip sand
1370 victimă victim
1371 sfat tip
1372 furie rage
1373 contor counter
1374 acesta din urmă latter
1375 pentru a speria to scare
1376 impresie impression
1377 să coopereze to peer
1378 homosexual gay
1379 să se încurce to curl
1380 să colecteze to collect
1381 să mersi to march
1382 pentru a afișa to display
1383 plajă beach
1384 mătușă aunt
1385 ușă doorway
1386 confortabil comfortable
1387 pentru a deriva to drift
1388 milă pity
1389 emoție excitement
1390 la judecată to arrest
1391 evident obviously
1392 altfel otherwise
1393 comerț trade
1394 celulă cell
1395 sănătate health
1396 vest west
1397 piele leather
1398 dur rough
1399 pentru a respira to gasp
1400 pentru a efectua to perform
1401 cu degetul mic pink
1402 bandă band
1403 propoziție sentence
1404 dispoziție mood
1405 articol article
1406 lanț chain
1407 transport carriage
1408 să rostească to utter
1409 umbră shade
1410 avion plane
1411 colegiu college
1412 să ierte to forgive
1413 poezie poem
1414 frânghie rope
1415 lumină lamp
1416 instanță instance
1417 pur pure
1418 pentru încărcare to load
1419 să profite to seize
1420 spate rear
1421 onest honest
1422 asemănător similar
1423 activitate activity
1424 la ecou to echo
1425 a ocupa to occupy
1426 celebru famous
1427 pentru a supraviețui to survive
1428 nerăbdător anxious
1429 amuzant funny
1430 diavol devil
1431 încredere confidence
1432 să regret to regret
1433 să comităm to commit
1434 sudoare sweat
1435 rusă Russian
1436 gamă range
1437 alarmă alarm
1438 pentru a recupera to recover
1439 groază horror
1440 securitate security
1441 echipaj crew
1442 să urle to roar
1443 zori de zi dawn
1444 națiune nation
1445 nervos nervous
1446 închisoare prison
1447 să renunțe to abandon
1448 oriunde anywhere
1449 ei sin
1450 la iarbă to grasp
1451 atitudine attitude
1452 pentru a vă asigura to secure
1453 declarație statement
1454 gol naked
1455 proiect de lege bill
1456 frunte brow
1457 moralitate moral
1458 Rolle role
1459 mulțime plenty
1460 carieră career
1461 coadă tail
1462 naștere birth
1463 pentru a aplica to apply
1464 oficial official
1465 să se raporteze to relate
1466 soartă fate
1467 proiect project
1468 vale valley
1469 imaginație imagination
1470 pentru a sperie to frighten
1471 piață market
1472 pumn fist
1473 la cuptoare to owe
1474 intenție intention
1475 conexiune connection
1476 serie series
1477 curaj courage
1478 turn tower
1479 lac lake
1480 să apară to emerge
1481 să pariezi to bet
1482 film movie
1483 fustă skirt
1484 să plângi to weep
1485 cameră chamber
1486 proces trial
1487 motor engine
1488 mulțumesc thanks
1489 scris writing
1490 buton button
1491 pentru a vâna to hunt
1492 obișnuit ordinary
1493 pentru a extinde to extend
1494 pentru a salva to spare
1495 teorie theory
1496 constant steady
1497 să acorde to grant
1498 iunie June
1499 evreu Jew
1500 absolut absolutely
1501 onoare honour
1502 să plutească to float
1503 mister mystery
1504 sezon season
1505 proprietar owner
1506 pentru a permite to afford
1507 culoare colour
1508 sfat advice
1509 partener partner
1510 pentru a admira to admire
1511 capac cap
1512 libertate freedom
1513 două strălucire to glare
1514 pentru a merita to deserve
1515 pentru a saluta to greet
1516 să îmbrățișeze to hug
1517 personal staff
1518 pentru a împinge to thrust
1519 după aceea afterwards
1520 corect correct
1521 să depindem to depend
1522 să înoate to swim
1523 piscină pool
1524 semnal signal
1525 nevinovat innocent
1526 toc heel
1527 generelt generally
1528 perdea curtain
1529 posesiune possession
1530 fotografie photograph
1531 cu greu scarcely
1532 nativ native
1533 gri grey
1534 formă blanket
1535 interviu interview
1536 să permită to permit
1537 murdar dirty
1538 rușine shame
1539 să înceteze to cease
1540 ou egg
1541 explicație explanation
1542 vagon wagon
1543 audiență audience
1544 groaznic awful
1545 țeavă pipe
1546 a tulpina to strain
1547 pentru a stoarce to squeeze
1548 roman Roman
1549 a face apel to appeal
1550 pânză cloth
1551 teroare terror
1552 volum volume
1553 est east
1554 secțiune section
1555 să deranjeze to disturb
1556 rang rank
1557 prietenos friendly
1558 flămând hungry
1559 pentru a creea to creep
1560 vizitator visitor
1561 pretutindeni everywhere
1562 religios religious
1563 pentru a obține to obtain
1564 carne meat
1565 servitoare maid
1566 justiție justice
1567 progres progress
1568 poală lap
1569 la etaj upstairs
1570 credință belief
1571 pentru a vă conecta to connect
1572 roman novel
1573 fantomă ghost
1574 să urmărească to aim
1575 să fugi to fling
1576 sâmbătă Saturday
1577 chirurgie operation
1578 să ușureze to relieve
1579 mai anymore
1580 Trots despite
1581 talie waist
1582 lapte milk
1583 să îmbrățișeze to embrace
1584 baie bathroom
1585 oală pot
1586 să întâlnesc to encounter
1587 proprietate estate
1588 precedent previous
1589 să se rotească to spin
1590 ficțiune fiction
1591 mare grand
1592 capcană trap
1593 să afecteze to affect
1594 truc trick
1595 medicament drug
1596 mătase silk
1597 supe supper
1598 beat drunk
1599 aluzie hint
1600 pentru a înlocui to replace
1601 indignat harm
1602 fruct fruit
1603 calculator computer
1604 cot elbow
1605 să coborâm to descend
1606 două pierderi to tap
1607 verandă porch
1608 să se umfle to swell
1609 up-uri upper
1610 polițist cop
1611 bunic grandfather
1612 exercițiu exercise
1613 bibliotecă library
1614 mușchi muscle
1615 a îngheța to freeze
1616 pentru a supăra to upset
1617 să se plângă to complain
1618 Europa Europe
1619 favoriza favor
1620 rădăcină root
1621 fiară beast
1622 să apară to arise
1623 provocare challenge
1624 duș shower
1625 greacă Greek
1626 de-a lungul throughout
1627 șir string
1628 limită limit
1629 religie religion
1630 presiune pressure
1631 să dispară to vanish
1632 grație grace
1633 mare vast
1634 să mărturisesc to confess
1635 sacrificiu sacrifice
1636 sosire arrival
1637 să deranjez to jerk
1638 lecție lesson
1639 șold hip
1640 părăsi lad
1641 ulei oil
1642 model pattern
1643 regulat regular
1644 pușcă rifle
1645 norocos lucky
1646 cur ass
1647 plictisitor dull
1648 conștient conscious
1649 dezordine mess
1650 să urlească to groan
1651 konsekvens consequence
1652 echilibru balance
1653 principiu principle
1654 afecțiune affection
1655 curent current
1656 lumânare candle
1657 rahat shit
1658 pentru a purta to flee
1659 înălțime height
1660 stoc stock
1661 cavaler knight
1662 ceas clock
1663 castel castle
1664 gard fence
1665 vinovat guilty
1666 pentru a rezolva to resolve
1667 să îngenuncheze to kneel
1668 să se relaxeze to relax
1669 templu temple
1670 în afară de besides
1671 revistă magazine
1672 favorit favorite
1673 așezat seated
1674 aprilie April
1675 tradiție tradition
1676 amar bitter
1677 să apreciem to appreciate
1678 știință science
1679 bunică grandmother
1680 două tremurături to shiver
1681 zilnic daily
1682 discuție discussion
1683 prinț prince
1684 farmec charm
1685 să scape to strip
1686 pentru a încheia to conclude
1687 uniformă uniform
1688 descriere description
1689 plafon ceiling
1690 tufiș bush
1691 FALS FALSE
1692 intersted interested
1693 îndeaproape closely
1694 să se agațe to cling
1695 bancă bench
1696 să urmărească to pursue
1697 curajos brave
1698 satisfacție satisfaction
1699 pentru a accesa cu crawlere to crawl
1700 autobuz bus
1701 literar literary
1702 sângeros bloody
1703 pentru a compara to compare
1704 străin foreign
1705 să propună to propose
1706 stilou pen
1707 să întrebe to inquire
1708 durere grief
1709 ajutor aid
1710 prietenie friendship
1711 să se prăbușească to crash
1712 aventură adventure
1713 pentru a lupta to stride
1714 cultură culture
1715 grindă beam
1716 siguranță safety
1717 martie March
1718 ochelari glasses
1719 evne ability
1720 excelent excellent
1721 cu fermitate firmly
1722 înțelegere understanding
1723 oțel steel
1724 nerv nerve
1725 înger angel
1726 gigant giant
1727 bănuială suspicion
1728 necunoscut unknown
1729 pentru a surprinde to startle
1730 egal equal
1731 cort tent
1732 să râdă to gleam
1733 inteligent smart
1734 generație generation
1735 pentru a rezista to resist
1736 la supt to sob
1737 pe per
1738 När vreodată whenever
1739 scrie spell
1740 reacție reaction
1741 educație education
1742 dovadă proof
1743 pentru a excita to excite
1744 să strălucească to blink
1745 să bici to whip
1746 pentru a identifica to identify
1747 castron bowl
1748 pentru a expune to expose
1749 avertisment warning
1750 adâncime depth
1751 capitol chapter
1752 aranjament arrangement
1753 să dureze to ache
1754 să beți to sip
1755 puternic heavily
1756 italiană Italian
1757 sprânceană eyebrow
1758 să chicotească to chuckle
1759 palat palace
1760 serios seriously
1761 să se retragă to retreat
1762 pictură painting
1763 viktigheten importance
1764 în plus extra
1765 regină queen
1766 tăcut silently
1767 manșetă wrist
1768 la nămol to slam
1769 responsabilitate responsibility
1770 întru totul altogether
1771 falcă jaw
1772 prost badly
1773 pasager passenger
1774 deschidere opening
1775 iulie July
1776 abilitate skill
1777 misiune mission
1778 a urmări to chase
1779 obicei custom
1780 să tindă to tend
1781 metodă method
1782 vacă cow
1783 dornic eager
1784 războinic warrior
1785 la ambreiaj to clutch
1786 să perceapă to perceive
1787 peșteră cave
1788 laudă praise
1789 capabil capable
1790 să angajeze to hire
1791 versiune version
1792 vecin neighbor
1793 pentru a ascunde to conceal
1794 pentru a forța to bore
1795 simpatie sympathy
1796 sârmă wire
1797 curiozitate curiosity
1798 două obligați to oblige
1799 curea belt
1800 rudă relative
1801 noțiune notion
1802 pentru a captura to capture
1803 pentru a comuta to switch
1804 poștă mail
1805 canapea couch
1806 coridor corridor
1807 să plece to depart
1808 imediat instantly
1809 spaniolă Spanish
1810 amenințare threat
1811 chineză Chinese
1812 foarte highly
1813 în cele din urmă eventually
1814 să folosească to employ
1815 legătură link
1816 absență absence
1817 deznădejde despair
1818 structură structure
1819 singuratic lonely
1820 recunoscător grateful
1821 să se retragă to withdraw
1822 hartă map
1823 mai ales mostly
1824 ministru minister
1825 pernă pillow
1826 vizibil visible
1827 navă vessel
1828 amantă mistress
1829 pentru a atașa to attach
1830 delicat delicate
1831 a confunda to confuse
1832 profesional professional
1833 căldură warmth
1834 spart broken
1835 pentru a evacua to exhaust
1836 prost silly
1837 detectiv detective
1838 durere sorrow
1839 șa saddle
1840 prejudiciu damage
1841 frumos rare
1842 să trădeze to betray
1843 să dormi to slap
1844 să recunoască to acknowledge
1845 rochie gown
1846 extrem extremely
1847 frază phrase
1848 cui nail
1849 pentru a curăța to rent
1850 să mențină to maintain
1851 august August
1852 pentru a impresiona to impress
1853 lucrător worker
1854 glonț bullet
1855 portbagaj trunk
1856 konkluderer conclusion
1857 armă pistol
1858 căsuță cottage
1859 genial brilliant
1860 cetățean citizen
1861 repede rapidly
1862 să fluiere to whistle
1863 recent recently
1864 disperată desperate
1865 ușor lightly
1866 confuzie confusion
1867 urât ugly
1868 inteligență intelligence
1869 pat sofa
1870 a vărsa to shed
1871 dragă darling
1872 tata dad
1873 curba curve
1874 briză breeze
1875 Lika equally
1876 bandă tape
1877 să se aventureze to venture
1878 pentru a zgâria to scratch
1879 parfum scent
1880 pentru a atrage to attract
1881 dezvoltare development
1882 doi lame to halt
1883 la pin to pin
1884 pentru a împinge to shove
1885 pantă slope
1886 natural naturally
1887 să apere to defend
1888 pentru a câștiga to earn
1889 să se roage to bid
1890 aparat foto camera
1891 murdărie dirt
1892 coajă shell
1893 intrigă plot
1894 coroană crown
1895 de succes successful
1896 virtute virtue
1897 inundație flood
1898 Roma Rome
1899 pungă purse
1900 poezie poetry
1901 să pop to pop
1902 burtă belly
1903 pentru a confirma to confirm
1904 hotărâre judgment
1905 Enorme enormous
1906 să zdrobească to crush
1907 baschet basket
1908 adăpost shelter
1909 la pat to pat
1910 ansvarlig responsible
1911 conștiință consciousness
1912 senaste recent
1913 pentru a împărți to divide
1914 penal criminal
1915 prețios precious
1916 destul de fairly
1917 pentru a încuraja to encourage
1918 frontieră border
1919 frunze blade
1920 coapsă thigh
1921 reflecție reflection
1922 înmormântare funeral
1923 departament department
1924 neobișnuit unusual
1925 două persuadează to persuade
1926 vehicul vehicle
1927 groază dread
1928 fundal background
1929 televiziune television
1930 să acuze to accuse
1931 total totally
1932 beneficiu benefit
1933 mese dining
1934 să se asocieze to associate
1935 două render to render
1936 funcționar clerk
1937 permisiune permission
1938 coastă coast
1939 puternic mighty
1940 anxietate anxiety
1941 titlu title
1942 ofertă tender
1943 cercetare research
1944 tort cake
1945 pentru a salva to rescue
1946 agricultor farmer
1947 violență violence
1948 licărire glimpse
1949 sugestie suggestion
1950 copilărie childhood
1951 două suspinuri to suck
1952 prost foolish
1953 recompensă reward
1954 cârlig hook
1955 întunecos dim
1956 vrednic worthy
1957 misterios mysterious
1958 strâns tightly
1959 crud cruel
1960 brusc sharply
1961 pui chicken
1962 robă robe
1963 senzație sensation
1964 să se poticnească to stumble
1965 instrucție instruction
1966 sumă sum
1967 două tremurături to shudder
1968 mobilier furniture
1969 întârziere delay
1970 performanță performance
1971 pregătire training
1972 manșon sleeve
1973 comoară treasure
1974 deget mare thumb
1975 pentru a sparge to dash
1976 televizor TV
1977 șaizeci sixty
1978 noroi mud
1979 pentru a învinge to defeat
1980 sertar drawer
1981 narativ narrative
1982 portocaliu orange
1983 inteligent clever
1984 a blush to blush
1985 colibă hut
1986 teren site
1987 funcție function
1988 cu voce tare aloud
1989 cunoștință acquaintance
1990 bogăție wealth
1991 identitate identity
1992 slavă glory
1993 cocoș cock
1994 trupele troops
1995 barbă beard
1996 eșec failure
1997 gazdă host
1998 trafic traffic
1999 vineri Friday
2000 gaz gas
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters