2000 Most Common Croatian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Croatian language.

Chinese Simplified … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Czech

Rank Croatian English
1 biti to be
2 i and
3 do to
4 od of
5 ja I
6 u in
7 imati to have
8 da that
9 on he
10 ne not
11 njegov his
12 nju her
13 to it
14 vas you
15 s with
16 za for
17 napraviti to do
18 ona she
19 kao as
20 na on
21 reći to say
22 na at
23 mu him
24 iz from
25 ali but
26 mi me
27 moj my
28 ići to go
29 oni they
30 svi all
31 po by
32 ovaj this
33 jedan one
34 van out
35 gore up
36 znati to know
37 tako so
38 vidjeti to see
39 mogla could
40 ili or
41 ih them
42 dobiti to get
43 mi we
44 Kao like
45 doći to come
46 čovjek man
47 što what
48 napraviti to make
49 tamo there
50 oko about
51 koji which
52 njihov their
53 u into
54 misliti to think
55 pogledati to look
56 ako if
57 tko who
58 kada when
59 uzeti to take
60 vrijeme time
61 Ne no
62 leđa back
63 može to can
64 htjeti to will
65 vaš your
66 više more
67 zatim then
68 dolje down
69 dobro good
70 nad over
71 reći to tell
72 sada now
73 ruka hand
74 neki some
75 željeti to want
76 samo just
77 samo only
78 od than
79 put way
80 dati to give
81 drugo other
82 dan day
83 oko eye
84 prije before
85 pitati to ask
86 pronaći to find
87 dva two
88 malo little
89 dugo long
90 vrlo very
91 osjećati to feel
92 bilo koji any
93 stvar thing
94 isto too
95 ovdje here
96 nikada never
97 otići to leave
98 osoba person
99 star old
100 glava head
101 okrenuti to turn
102 opet again
103 kroz through
104 čak even
105 lice face
106 mnogo much
107 od off
108 nas us
109 prvi first
110 pravo right
111 naše our
112 kako how
113 gdje where
114 nakon after
115 svoj its
116 žena woman
117 daleko away
118 život life
119 činiti to seem
120 zvati to call
121 još still
122 čuti to hear
123 godina year
124 vlastiti own
125 raditi to work
126 treba should
127 mjesto place
128 soba room
129 dobro well
130 stajati to stand
131 morati to must
132 sam himself
133 oko around
134 vrata door
135 moći to might
136 nešto something
137 pokušati to try
138 voljeti to love
139 kuća house
140 noć night
141 staviti to put
142 Sjajno great
143 takav such
144 zadržati to keep
145 sjesti to sit
146 posljednji last
147 početi to begin
148 jer because
149 oni those
150 ovi these
151 riječ word
152 koristiti to use
153 trebati to need
154 otvoriti to open
155 držati to hold
156 još another
157 dok while
158 najviše most
159 pričati to talk
160 pustiti to let
161 na upon
162 daleko far
163 bez without
164 Dom home
165 nasmiješiti to smile
166 stalno always
167 glas voice
168 dijete child
169 otac father
170 hodati to walk
171 mladi young
172 značiti to mean
173 ništa nothing
174 trčati to run
175 iako though
176 trenutak moment
177 protiv against
178 majka mother
179 isti same
180 Ime name
181 govoriti to speak
182 mnogi many
183 um mind
184 nekoliko few
185 donijeti to bring
186 svjetlo light
187 zatvoriti to close
188 strana side
189 ikad ever
190 za kretanje to move
191 svibanj to may
192 prijatelj friend
193 svaki every
194 ruka arm
195 tri three
196 jednom once
197 dovoljno enough
198 postati to become
199 djevojka girl
200 pod, ispod under
201 novi new
202 kraj end
203 živjeti to live
204 također also
205 pomoći to help
206 između between
207 svijet world
208 pasti to fall
209 početi to start
210 svaki each
211 čekati to wait
212 gledati to watch
213 zaustaviti to stop
214 nešto anything
215 oba both
216 noga foot
217 dio part
218 mali small
219 do until
220 stvarno really
221 odgovoriti to answer
222 pokazati to show
223 dječak boy
224 ona sama herself
225 lagati to lie
226 Naravno sure
227 tečaj course
228 dogoditi se to happen
229 vjerovati to believe
230 vratiti to return
231 iza behind
232 točka point
233 Sljedeći next
234 još yet
235 srce heart
236 voda water
237 skoro almost
238 postaviti to set
239 tijelo body
240 zašto why
241 proći to pass
242 jutro morning
243 sat hour
244 zvuk sound
245 upoznati to meet
246 Bog God
247 bijela white
248 zapamtiti to remember
249 ljubazan kind
250 nadati se to hope
251 dosegnuti to reach
252 umrijeti to die
253 teško hard
254 loše bad
255 pola half
256 smijati se to laugh
257 obitelj family
258 od since
259 visok high
260 knjiga book
261 stvar matter
262 korak step
263 promijeniti to change
264 pitanje question
265 preko across
266 razumjeti to understand
267 pratiti to follow
268 zajedno together
269 žena wife
270 povući to pull
271 uz along
272 stol table
273 igrati to play
274 izgubiti to lose
275 velik big
276 plakati to cry
277 crno black
278 dlaka hair
279 čitati to read
280 ispred front
281 poslati to send
282 dosta quite
283 slomiti to break
284 sebe myself
285 to će to shall
286 već already
287 minuta minute
288 mrak dark
289 uskoro soon
290 krevet bed
291 prema toward
292 čitav whole
293 automobil car
294 prozor window
295 tresti to shake
296 drugo else
297 odmor rest
298 novac money
299 činjenica fact
300 sin son
301 napisati to write
302 vatra fire
303 drugi second
304 ostati to stay
305 čuditi se to wonder
306 slučaj case
307 priča story
308 crta line
309 rasti to grow
310 zrak air
311 poželjeti to wish
312 misao thought
313 ustati to rise
314 najmanje least
315 puni full
316 uhvatiti to catch
317 voditi to lead
318 veliki large
319 da se pojavi to appear
320 sve everything
321 brinuti se to care
322 nositi to carry
323 smrt death
324 spavati to sleep
325 ubiti to kill
326 ideja idea
327 odgovoriti to reply
328 nositi to wear
329 zid wall
330 voziti to drive
331 blizu near
332 crtati to draw
333 rame shoulder
334 tjedan week
335 prošlost past
336 mrtav dead
337 rano early
338 buljiti to stare
339 sam alone
340 osjećaj sense
341 usta mouth
342 radije rather
343 podnijeti to bear
344 četiri four
345 nastaviti to continue
346 drvo tree
347 brat brother
348 razlog reason
349 konj horse
350 drugi others
351 narudžba order
352 mnogo lot
353 pet five
354 na dodir to touch
355 krug round
356 duboko deep
357 pismo letter
358 Propustiti Miss
359 pretpostaviti to suppose
360 sila force
361 grad town
362 jesti to eat
363 čisto clear
364 oženiti to marry
365 baciti to throw
366 zemlja country
367 predstaviti present
368 u inside
369 kat floor
370 platiti to pay
371 kimnuti to nod
372 prst finger
373 ostati to remain
374 suza tear
375 ulica street
376 dama lady
377 manje less
378 strah fear
379 netko someone
380 poslovanje business
381 u stanju able
382 stolica chair
383 zaboraviti to forget
384 pokupiti to pick
385 očekivati to expect
386 Crvena red
387 vlast power
388 pogledati to glance
389 možda perhaps
390 kratak short
391 tlo ground
392 pravi true
393 usna lip
394 stvaran real
395 obući se to dress
396 mjesec month
397 slušati to listen
398 kasno late
399 škola school
400 ili either
401 koga whom
402 nizak low
403 među among
404 suprug husband
405 dodati to add
406 različit different
407 ispustiti to drop
408 piti to drink
409 učiti to learn
410 iznenada suddenly
411 papir paper
412 zemljište land
413 sortirati sort
414 često often
415 večer evening
416 iznad above
417 stotina hundred
418 odlučiti to decide
419 uočiti to notice
420 kći daughter
421 ured office
422 hladno cold
423 lik figure
424 cesta road
425 osjećaj feeling
426 objesiti to hang
427 rezati to cut
428 broj number
429 fino fine
430 Grad city
431 iznenaditi to surprise
432 podići to raise
433 ispuniti to fill
434 nekoliko several
435 čije whose
436 siromašan poor
437 siguran certain
438 vjerojatno probably
439 prije ago
440 vrh top
441 uzrokovati to cause
442 ući to enter
443 spreman ready
444 plava blue
445 unutar within
446 se themselves
447 naprijed forward
448 sestra sister
449 potrošiti to spend
450 država state
451 međutim however
452 boriti se to fight
453 jak strong
454 poljubiti to kiss
455 za vrijeme during
456 zadovoljiti to please
457 izvan outside
458 noga leg
459 draga dear
460 sretan happy
461 san dream
462 Bilješka note
463 pogrešno wrong
464 shvatiti to realize
465 interes interest
466 krv blood
467 brzo quickly
468 objasniti to explain
469 vjetar wind
470 ljudski human
471 Gospodar Lord
472 jahati to ride
473 pokriti to cover
474 nagnuti se to lean
475 dopustiti to allow
476 deset ten
477 sumnjati doubt
478 dvadeset twenty
479 gospodine sir
480 lijep beautiful
481 rat war
482 prilično pretty
483 polako slowly
484 moguće possible
485 nevolja trouble
486 posjetiti to visit
487 prilika chance
488 gurati to push
489 besplatno free
490 dah breath
491 komad piece
492 Sunce sun
493 istina truth
494 stići to arrive
495 uzeti u obzir to consider
496 da li whether
497 glumiti to act
498 sebe itself
499 ni nor
500 bilo tko anyone
501 znak sign
502 Dogovor deal
503 prijeći to cross
504 staklo glass
505 posao job
506 Završiti to finish
507 da šapuću to whisper
508 učiti to study
509 oblik form
510 lako easy
511 dob age
512 slika picture
513 šest six
514 konačno finally
515 kupiti to buy
516 tišina silence
517 pas dog
518 položiti to lay
519 vid sight
520 uho ear
521 ponuditi to offer
522 brod ship
523 sami yourself
524 za towards
525 more sea
526 prsten ring
527 obećavati to promise
528 dizati to lift
529 letjeti to fly
530 tisuću thousand
531 pogoditi to guess
532 ugao corner
533 brinuti to worry
534 pogled view
535 pokraj beside
536 telefon phone
537 pažnja attention
538 sakriti to hide
539 nedostajati to miss
540 piljiti gaze
541 policija police
542 spremiti to save
543 Zabava party
544 Engleski English
545 kamen stone
546 čudan strange
547 dijete baby
548 uplašen afraid
549 bol pain
550 val wave
551 kuhinja kitchen
552 složiti se to agree
553 pogoditi to strike
554 pritisnuti to press
555 zelena green
556 par couple
557 momak guy
558 Oprosti sorry
559 iskustvo experience
560 do till
561 američki American
562 može biti maybe
563 sjedalo seat
564 kotrljati se to roll
565 doista indeed
566 puhati to blow
567 ponekad sometimes
568 teško heavy
569 duša soul
570 važno important
571 dijete kid
572 toplo warm
573 zabrinuti to concern
574 rudnik mine
575 položaj position
576 vruće hot
577 liječnik doctor
578 Iznad beyond
579 vikati to shout
580 predmet subject
581 večera dinner
582 provjeriti to check
583 duh spirit
584 poslijepodne afternoon
585 časnik officer
586 miran quiet
587 želja desire
588 osim except
589 Zemlja earth
590 zamisliti to imagine
591 za pauzu to pause
592 pristupiti to approach
593 vrat neck
594 milja mile
595 držanje manner
596 pridružiti se to join
597 hrana food
598 zgrada building
599 staviti to stick
600 rub edge
601 polje field
602 priroda nature
603 Rijeka river
604 stijena rock
605 puška gun
606 spomenuti to mention
607 ravno straight
608 širok wide
609 društvo company
610 nebo sky
611 pucati to shoot
612 drvo wood
613 pogoditi to hit
614 plesati to dance
615 gužva crowd
616 gorjeti to burn
617 kolega fellow
618 izraz expression
619 kutija box
620 kontrolirati control
621 crkva church
622 uzdisati to sigh
623 svatko everyone
624 izabrati to choose
625 dijeliti to share
626 predložiti to suggest
627 kralj king
628 roditelj parent
629 Lijepo nice
630 poskliznuti se to slip
631 graditi to build
632 na onto
633 skoro nearly
634 memorija memory
635 odjeća clothes
636 izvješće report
637 jednostavno simply
638 prihvatiti to accept
639 uživati to enjoy
640 koža skin
641 tajna secret
642 sigurno certainly
643 igra game
644 razgovor conversation
645 čamac boat
646 prazan empty
647 danas today
648 pakao hell
649 servirati to serve
650 mekan soft
651 pobjeći to escape
652 ton tone
653 mrziti to hate
654 smjer direction
655 pokušaj attempt
656 iako although
657 skupina group
658 obraz cheek
659 džep pocket
660 upravljati to manage
661 Da yes
662 tražiti to search
663 pomirišati to smell
664 Proljeće spring
665 srednji middle
666 račun account
667 lijevo left
668 točno exactly
669 servis service
670 sljedeći following
671 ozlijediti to hurt
672 naplatiti charge
673 javnost public
674 za podmirenje to settle
675 zadovoljstvo pleasure
676 umjesto instead
677 otkriti to discover
678 gospodin gentleman
679 zlato gold
680 što god whatever
681 vijesti news
682 koljeno knee
683 svijetao bright
684 odmah immediately
685 radostan glad
686 pobijediti to beat
687 brzo fast
688 singl single
689 zapravo actually
690 udaljenost distance
691 primiti to receive
692 mjesto spot
693 scena scene
694 zahtijevati to demand
695 priznati to admit
696 vlak train
697 klasa class
698 životinja animal
699 stol desk
700 dvorana hall
701 grudi chest
702 ovladati; majstorski master
703 kava coffee
704 vjerovati to trust
705 straža guard
706 nijem silent
707 posljedica effect
708 sjena shadow
709 pjevati to sing
710 torba bag
711 dokazati to prove
712 francuski French
713 visok tall
714 ispod beneath
715 tražiti to seek
716 nijedan none
717 žuriti to rush
718 planina mountain
719 pripremiti to prepare
720 vojnik soldier
721 jedva hardly
722 se smiješiti to grin
723 povijest history
724 čist clean
725 prodati to sell
726 brak marriage
727 radnja action
728 selo village
729 član member
730 budućnost future
731 brdo hill
732 posebno especially
733 vrt garden
734 slatko sweet
735 kiša rain
736 lik character
737 putovati to travel
738 napad attack
739 pucati to shut
740 dim smoke
741 sef safe
742 prostor space
743 područje area
744 ispod below
745 situacija situation
746 u obzir to regard
747 odbiti to refuse
748 trideset thirty
749 suho dry
750 skočiti to jump
751 ponoviti to repeat
752 divlji wild
753 zaključati to lock
754 Engleska England
755 umjetnost art
756 naprijed ahead
757 treći third
758 brz quick
759 košulja shirt
760 pobjediti to win
761 nos nose
762 ljeto summer
763 grlo throat
764 napor effort
765 jednostavan simple
766 termin term
767 naučiti to teach
768 utrka race
769 usporiti slow
770 dužnost duty
771 glazba, muzika music
772 Indijanac Indian
773 događaj event
774 cvijet flower
775 označiti to mark
776 ptica bird
777 prikupiti to gather
778 G. Mr
779 sud court
780 sastanak meeting
781 vrištati to scream
782 šešir hat
783 ne uspjeti to fail
784 penjati se to climb
785 ubiti murder
786 da stane to fit
787 ni neither
788 tanak thin
789 proizlaziti result
790 žuriti se to hurry
791 potpun complete
792 zub tooth
793 vezati to tie
794 Svrha purpose
795 stranica page
796 Tako thus
797 odijelo suit
798 neprijatelj enemy
799 stoljeće century
800 boriti se to struggle
801 uobičajen usual
802 objekt object
803 probuditi to wake
804 bogat rich
805 tvrditi to claim
806 pravedan fair
807 uobičajen common
808 snaga strength
809 gust thick
810 stvari stuff
811 poštovanje respect
812 na adresu to address
813 život living
814 sedam seven
815 prepoznati to recognize
816 to bi trebalo to ought
817 podržati to support
818 dvorište yard
819 zgrabiti to grab
820 smeđ brown
821 naredba command
822 prisutnost presence
823 opisati to describe
824 kaput coat
825 stanica station
826 potreban necessary
827 potonuti to sink
828 banka bank
829 rastegnuti to stretch
830 savršen perfect
831 trpjeti to suffer
832 naglo sudden
833 nestati to disappear
834 osam eight
835 staza path
836 posebno particular
837 širiti to spread
838 tama darkness
839 stepenik stair
840 zahvaliti to thank
841 pokret movement
842 težak difficult
843 dućan shop
844 blijed pale
845 pripadati to belong
846 Jezik language
847 poseban special
848 ozbiljan serious
849 podsjetiti to remind
850 pružiti to provide
851 suziti narrow
852 stanje condition
853 savijati to bend
854 zvijezda star
855 boca bottle
856 živ alive
857 ključ key
858 ljuljati se to swing
859 glasno loud
860 tiho quietly
861 pogreška mistake
862 promatrati to observe
863 za napomenu to remark
864 ljepota beauty
865 pažljivo carefully
866 vrata gate
867 kucati to knock
868 na slajd to slide
869 svjestan aware
870 ukloniti to remove
871 potpuno completely
872 odvažiti se to dare
873 sluga servant
874 nakloniti se to bow
875 krug circle
876 snimiti record
877 čaj tea
878 ljut angry
879 osobni personal
880 oblak cloud
881 Pravilo rule
882 bitka battle
883 odbor board
884 privatna private
885 rana wound
886 prirodni natural
887 negdje somewhere
888 dalje forth
889 ukus taste
890 popraviti to fix
891 lako easily
892 u svakom slučaju anyway
893 stvorenje creature
894 dužina length
895 dućan store
896 svježe fresh
897 vino wine
898 apartman apartment
899 prilika occasion
900 slika image
901 sistem system
902 suditi judge
903 jezik tongue
904 funta pound
905 kupa cup
906 stvoriti to create
907 oblik shape
908 vrijedan worth
909 pjesma song
910 proizvoditi to produce
911 večeras tonight
912 bolestan ill
913 snijeg snow
914 nivo level
915 budala fool
916 stoga therefore
917 brojati to count
918 bolestan sick
919 socijalni social
920 sutra tomorrow
921 detalj detail
922 mišljenje opinion
923 slegnuti ramenima to shrug
924 uključiti to involve
925 dolar dollar
926 ogroman huge
927 sipati to pour
928 svjež cool
929 grudi breast
930 guma to tire
931 malo slightly
932 kamp camp
933 primjer example
934 putovanje trip
935 par pair
936 priča tale
937 za bljeskanje to flash
938 Vjerojatno likely
939 obično usually
940 nemoguće impossible
941 užasan terrible
942 društvo society
943 ukrasti to steal
944 mir peace
945 poruka message
946 spavaća soba bedroom
947 afera affair
948 pojaviti to occur
949 zahtijevati to require
950 cipela shoe
951 Namjeravati to intend
952 toplina heat
953 boja color
954 vojska army
955 stranac stranger
956 zaposlen busy
957 siva gray
958 njemački German
959 sadržavati to contain
960 žuta boja yellow
961 kartica card
962 oštar sharp
963 liječiti to treat
964 smiriti calm
965 lopta ball
966 dno bottom
967 opasnost danger
968 čitav entire
969 odrediti to determine
970 samo merely
971 riba fish
972 glavni main
973 obojati to paint
974 za cast to cast
975 Autor author
976 buka noise
977 bijes anger
978 razlika difference
979 gost guest
980 sumnjati to suspect
981 šok shock
982 šut shot
983 glavni chief
984 sjajiti to shine
985 oprati to wash
986 disati to breathe
987 vlada government
988 Izbjeći to avoid
989 faza stage
990 pedeset fifty
991 rupa hole
992 pisac writer
993 da se rasprsne to burst
994 izbor choice
995 srebro silver
996 uzviknuti to exclaim
997 tip type
998 sićušan tiny
999 trava grass
1000 usmjeriti to direct
1001 izgled appearance
1002 Amerika America
1003 predivan wonderful
1004 spakirati to pack
1005 bolnica hospital
1006 njen hers
1007 nježno gently
1008 nježno softly
1009 staza track
1010 dokaz evidence
1011 zlo evil
1012 otkriti to reveal
1013 postojati to exist
1014 vući to drag
1015 moliti to pray
1016 znanje knowledge
1017 izraziti to express
1018 u stranu aside
1019 zima winter
1020 upoznat familiar
1021 bog god
1022 razdoblje period
1023 blok block
1024 jasno clearly
1025 da promrmlja to murmur
1026 pošta post
1027 potok stream
1028 pomesti to sweep
1029 okolnost circumstance
1030 inzistirati to insist
1031 četvrtina quarter
1032 mozak brain
1033 običan plain
1034 ravan flat
1035 problem issue
1036 baza base
1037 zadovoljstvo delight
1038 otoka island
1039 Pariz Paris
1040 prilika opportunity
1041 biljka plant
1042 radost joy
1043 za promjenu to shift
1044 odnos relationship
1045 nož knife
1046 četkati to brush
1047 blagi slight
1048 proklet damn
1049 drhtati to tremble
1050 raspravljati to discuss
1051 raznovrstan various
1052 vrijednost value
1053 seks sex
1054 lokalne local
1055 mladež youth
1056 praksa practice
1057 smočiti wet
1058 doručak breakfast
1059 kapetan captain
1060 uništiti to destroy
1061 putovanje journey
1062 nedjelja Sunday
1063 nekako somehow
1064 mrštiti to frown
1065 Zamotati to wrap
1066 mačka cat
1067 granica bound
1068 udobnost comfort
1069 gest gesture
1070 svećenik priest
1071 Francuska France
1072 za rukovanje to handle
1073 raj heaven
1074 svjedok witness
1075 povećati to increase
1076 svojstvo feature
1077 izbaciti to kick
1078 pretpostaviti to assume
1079 zaspao asleep
1080 Prisjetiti se to recall
1081 utakmica match
1082 tijesan tight
1083 šuma forest
1084 zaštititi to protect
1085 nedostatak lack
1086 drug companion
1087 potpuno entirely
1088 odluka decision
1089 uključiti to include
1090 trag trail
1091 pozvati to invite
1092 emocija emotion
1093 kost bone
1094 sati o’clock
1095 opkoliti to surround
1096 konačni final
1097 površinski surface
1098 tucet dozen
1099 prijaviti to declare
1100 oružje weapon
1101 centar center
1102 Dobrodošli welcome
1103 kriminal crime
1104 težina weight
1105 ljubavnik lover
1106 mač sword
1107 popis list
1108 datum date
1109 prisustvovati to attend
1110 govor speech
1111 osigurati to assure
1112 da pukne to snap
1113 pokret motion
1114 strast passion
1115 Napredovati to advance
1116 utjecaj influence
1117 osim ako unless
1118 ubrzati speed
1119 ljudi folk
1120 oluja storm
1121 mjesec moon
1122 hraniti to feed
1123 politički political
1124 moliti to beg
1125 u skladu s tim to accord
1126 mašina machine
1127 četrdeset forty
1128 devet nine
1129 objaviti to release
1130 sjeverno north
1131 ujak uncle
1132 drevni ancient
1133 tužan sad
1134 britanski British
1135 onesvijestiti se faint
1136 dvostruko double
1137 grob grave
1138 ručak lunch
1139 trenutak instant
1140 ploča plate
1141 pokopati to bury
1142 savršeno perfectly
1143 lijep lovely
1144 tvoj yours
1145 led ice
1146 odvojiti to separate
1147 ugristi to bite
1148 krov roof
1149 psovati to swear
1150 palac inch
1151 vozač driver
1152 ogledalo mirror
1153 trbuh stomach
1154 biće being
1155 dobiti to gain
1156 ignorirati to ignore
1157 u redu okay
1158 odgovoriti to respond
1159 nitko nobody
1160 suprotan opposite
1161 gnjaviti to bother
1162 organizirati to arrange
1163 čizma boot
1164 prašina dust
1165 trljati to rub
1166 direktno directly
1167 sjaj glow
1168 vikati to yell
1169 pojedinac individual
1170 medicinska sestra nurse
1171 Gđa Mrs
1172 vizija vision
1173 za otpad to waste
1174 ponos proud
1175 lud mad
1176 vlast authority
1177 kontakt contact
1178 novine newspaper
1179 Božić Christmas
1180 rizik risk
1181 naročito particularly
1182 stupanj degree
1183 prijašnji former
1184 nešto somewhat
1185 stil style
1186 neko somebody
1187 posjedovati to possess
1188 kamion truck
1189 zanimljiv interesting
1190 vic joke
1191 da mrmlja to mutter
1192 svojstvo property
1193 ogoljen bare
1194 meso flesh
1195 olakšanje relief
1196 oklijevati to hesitate
1197 olakšati to ease
1198 zahvat grip
1199 skakati to leap
1200 Opskrba supply
1201 prekinuti to interrupt
1202 obrok meal
1203 rođak cousin
1204 postupak process
1205 žena female
1206 gubitak loss
1207 cigareta cigarette
1208 željezo iron
1209 uvjeriti to convince
1210 osim apart
1211 fantazija fancy
1212 red row
1213 tempo pace
1214 dvaput twice
1215 teći to flow
1216 pacijent patient
1217 pretvarati to pretend
1218 veličina size
1219 jedva barely
1220 vjenčanje wedding
1221 objaviti to announce
1222 smijeh laughter
1223 list sheet
1224 dizajn design
1225 kuhati to cook
1226 tvoj thy
1227 kotač wheel
1228 uspjeh success
1229 opasno dangerous
1230 jug south
1231 osvijestiti awake
1232 labav loose
1233 čelo forehead
1234 širok broad
1235 pustinja desert
1236 promiješati to stir
1237 udar stroke
1238 krilo wing
1239 upozoriti to warn
1240 za odustajanje to fold
1241 gomila pile
1242 plamen flame
1243 ulaz entrance
1244 gospodar lord
1245 ploviti to sail
1246 uvesti to introduce
1247 glatko, nesmetano smooth
1248 snažan powerful
1249 cijena cost
1250 milijuna million
1251 vjera faith
1252 progutati to swallow
1253 most bridge
1254 mjera measure
1255 zaslijepiti blind
1256 svi everybody
1257 bogatstvo fortune
1258 uslijed due
1259 nježan gentle
1260 ispitati to examine
1261 lud crazy
1262 zabava fun
1263 ponos pride
1264 muški male
1265 angažirati to engage
1266 okvir frame
1267 stvarnost reality
1268 ispravan proper
1269 odražavati to reflect
1270 lutati to wander
1271 predstavljati to represent
1272 farma farm
1273 tim team
1274 vrijeme weather
1275 zadovoljiti to satisfy
1276 teškoća difficulty
1277 slab weak
1278 značenje meaning
1279 let flight
1280 prijatan pleasant
1281 paluba deck
1282 pažljiv careful
1283 kvadrat square
1284 izgovor excuse
1285 firma firm
1286 grana branch
1287 brisati to wipe
1288 cijena price
1289 izvornik original
1290 dvanaest twelve
1291 odvjetnik lawyer
1292 trag trace
1293 molitva prayer
1294 iko anybody
1295 čast honor
1296 zvono bell
1297 dar gift
1298 Krist Christ
1299 energija energy
1300 možda possibly
1301 navika habit
1302 spreman willing
1303 kvaliteta quality
1304 baciti to toss
1305 greška fault
1306 spustiti to lower
1307 sigurno surely
1308 očigledno apparently
1309 svađati se to argue
1310 početak beginning
1311 zgodan handsome
1312 duboko deeply
1313 kriviti to blame
1314 prosvjedovati to protest
1315 zatvorenik prisoner
1316 ukazati to indicate
1317 ti thee
1318 za uvijanje to twist
1319 jakna jacket
1320 junak hero
1321 sreća luck
1322 sadržaj content
1323 obavijestiti to inform
1324 spriječiti to prevent
1325 sreća happiness
1326 uistinu truly
1327 razviti to develop
1328 brada chin
1329 u propast to ruin
1330 slomiti, zdrobiti, smrskati, puknuti to crack
1331 lider leader
1332 jučer yesterday
1333 petnaest fifteen
1334 drven wooden
1335 dostaviti to deliver
1336 materijal material
1337 odgovor response
1338 prolaz passage
1339 glup stupid
1340 moda fashion
1341 zadatak task
1342 znatiželjan curious
1343 uspjeti to succeed
1344 mudar wise
1345 iznos amount
1346 telefon telephone
1347 poreći to deny
1348 kopati to dig
1349 zakon law
1350 potaknuti to urge
1351 zauvijek forever
1352 zajednica community
1353 fizička physical
1354 izvor source
1355 dlan palm
1356 učitelj, nastavnik, profesor teacher
1357 rob slave
1358 mast fat
1359 radije to prefer
1360 vojni military
1361 kruh bread
1362 za upućivanje to refer
1363 kabina cabin
1364 potpuno fully
1365 nesposoban unable
1366 pratiti to accompany
1367 nastaviti to proceed
1368 razmijeniti to exchange
1369 masa mass
1370 zahtjev request
1371 uspostaviti to establish
1372 neparan odd
1373 poduprijeti shore
1374 voditi to guide
1375 zlatan golden
1376 sebe ourselves
1377 puki mere
1378 odnos relation
1379 prijetiti to threaten
1380 stopa rate
1381 psovati to curse
1382 pivo beer
1383 udaljen distant
1384 očigledan obvious
1385 komentar comment
1386 plemenite noble
1387 prednost advantage
1388 inat spite
1389 datoteka file
1390 mogućnost possibility
1391 provoditi to conduct
1392 izbljediti to fade
1393 moderan modern
1394 za fokusiranje to focus
1395 zaslon screen
1396 postojanje existence
1397 za montiranje to mount
1398 pijesak sand
1399 žrtva victim
1400 Savjet tip
1401 bijes rage
1402 brojač counter
1403 potonji latter
1404 uplašiti to scare
1405 nesreća accident
1406 utisak impression
1407 peer to peer
1408 homoseksualac gay
1409 za uvijanje to curl
1410 sakupljati to collect
1411 marširati to march
1412 prikazati to display
1413 plaža beach
1414 tetka aunt
1415 ulaz doorway
1416 udobno comfortable
1417 da plutaju to drift
1418 šteta pity
1419 uzbuđenje excitement
1420 uhapsiti to arrest
1421 očito obviously
1422 inače otherwise
1423 trgovina trade
1424 klub club
1425 ćelija cell
1426 zdravlje health
1427 Zapad west
1428 koža leather
1429 hrapav rough
1430 da uzdahne to gasp
1431 izvoditi to perform
1432 ružičasta pink
1433 bend band
1434 rečenica sentence
1435 raspoloženje mood
1436 članak article
1437 lanac chain
1438 kočija carriage
1439 izgovoriti to utter
1440 hlad shade
1441 avion plane
1442 koledž college
1443 oprostiti to forgive
1444 pjesma poem
1445 uže rope
1446 svjetiljka lamp
1447 primjer instance
1448 čist pure
1449 Učitati to load
1450 iskoristiti to seize
1451 stražnji rear
1452 pošten, čestit honest
1453 glavni major
1454 sličan similar
1455 aktivnost activity
1456 echo to echo
1457 okupirati to occupy
1458 poznat famous
1459 preživjeti to survive
1460 zabrinut anxious
1461 smiješno funny
1462 vrag devil
1463 samouvjerenost confidence
1464 žaliti to regret
1465 počiniti to commit
1466 znoj sweat
1467 ruski Russian
1468 opseg range
1469 oporaviti to recover
1470 užas horror
1471 sigurnosti security
1472 posada crew
1473 za buku to roar
1474 zora dawn
1475 narod nation
1476 živčani nervous
1477 zatvor prison
1478 napustiti to abandon
1479 bilo kuda anywhere
1480 pjesnik poet
1481 grijeh sin
1482 u travu to grasp
1483 stav attitude
1484 osigurati to secure
1485 izjava statement
1486 go naked
1487 račun bill
1488 obrva brow
1489 moralan moral
1490 uloga role
1491 mnogo plenty
1492 karijera career
1493 rep tail
1494 rođenja birth
1495 primijeniti to apply
1496 službeno official
1497 odnositi se to relate
1498 sudbina fate
1499 projekt project
1500 dolina valley
1501 mašta imagination
1502 uplašiti to frighten
1503 tržište market
1504 pesnica fist
1505 dugovati to owe
1506 namjera intention
1507 veza connection
1508 serija series
1509 hrabrost courage
1510 toranj tower
1511 jezero lake
1512 pojaviti se to emerge
1513 kladiti se to bet
1514 film movie
1515 suknja skirt
1516 plakati to weep
1517 komora chamber
1518 suđenje trial
1519 magija magic
1520 motor engine
1521 hvala thanks
1522 pisanje writing
1523 dugme button
1524 loviti to hunt
1525 običan ordinary
1526 proširiti to extend
1527 na pretek to spare
1528 teorija theory
1529 normalan normal
1530 postojan steady
1531 odobriti to grant
1532 lipanj June
1533 Jevrejin Jew
1534 tekst text
1535 apsolutno absolutely
1536 počasti honour
1537 plutaju to float
1538 tajna mystery
1539 sezona season
1540 vlasnik owner
1541 priuštiti to afford
1542 boja colour
1543 savjet advice
1544 diviti se to admire
1545 kapa cap
1546 sloboda freedom
1547 na blještavilo to glare
1548 zaslužiti to deserve
1549 pozdraviti to greet
1550 u zagrljaj to hug
1551 osoblje staff
1552 potisnuti to thrust
1553 poslije afterwards
1554 pravo correct
1555 ovisiti to depend
1556 plivati to swim
1557 kolac pool
1558 nevin innocent
1559 vrlo heel
1560 gen reli generally
1561 zavjesa curtain
1562 posjedovanje possession
1563 fotografirati photograph
1564 jedva scarcely
1565 domaći native
1566 siva grey
1567 pokrivač blanket
1568 intervju interview
1569 dopustiti to permit
1570 prljav dirty
1571 sramota shame
1572 prestati to cease
1573 jaje egg
1574 objašnjenje explanation
1575 vagon wagon
1576 publika audience
1577 grozan awful
1578 cijev pipe
1579 na naprezanje to strain
1580 umjetnik artist
1581 stisnuti to squeeze
1582 roman Roman
1583 na žalbu to appeal
1584 tkanina cloth
1585 užas terror
1586 volumen volume
1587 istok east
1588 odjeljak section
1589 uznemiriti to disturb
1590 vitica rank
1591 prijateljski friendly
1592 gladan hungry
1593 za puzanje to creep
1594 posjetilac visitor
1595 svuda everywhere
1596 vjerski religious
1597 za dobivanje to obtain
1598 meso meat
1599 sobarica maid
1600 pravda justice
1601 napredak progress
1602 krpe lap
1603 gore upstairs
1604 vjerovanje belief
1605 za povezivanje to connect
1606 roman novel
1607 duh ghost
1608 ciljati to aim
1609 do bacanja to fling
1610 subota Saturday
1611 operacija operation
1612 za ublažavanje to relieve
1613 više anymore
1614 bez obzira na despite
1615 struk waist
1616 mlijeko milk
1617 zagrliti to embrace
1618 kupaonica bathroom
1619 lonac pot
1620 na susret to encounter
1621 imanje estate
1622 prijašnji previous
1623 za okretanje to spin
1624 fikcija fiction
1625 velik grand
1626 stepenište trap
1627 utjecati to affect
1628 trik trick
1629 droga drug
1630 svila silk
1631 večera supper
1632 pijan drunk
1633 savjet hint
1634 za zamjenu to replace
1635 šteta harm
1636 voće fruit
1637 računalo computer
1638 lakat elbow
1639 spuštati se to descend
1640 za dodir to tap
1641 trijem porch
1642 da nabubri to swell
1643 gornji upper
1644 policajac cop
1645 deda grandfather
1646 vježba exercise
1647 knjižnica library
1648 spremnik muscle
1649 za zamrzavanje to freeze
1650 uznemiriti to upset
1651 žaliti se to complain
1652 Evropa Europe
1653 naklonost favor
1654 korijen root
1655 zvijer beast
1656 ustati to arise
1657 izazov challenge
1658 tuš shower
1659 grčki Greek
1660 kroz throughout
1661 seksualan sexual
1662 niz string
1663 granica limit
1664 restoran restaurant
1665 religija religion
1666 pritisak pressure
1667 nestati to vanish
1668 milost grace
1669 fiksni vast
1670 priznati to confess
1671 žrtva sacrifice
1672 dolazak arrival
1673 trzati to jerk
1674 lekcija lesson
1675 kuk hip
1676 momak lad
1677 ulje oil
1678 obrazac pattern
1679 redovan regular
1680 puška rifle
1681 sretan lucky
1682 magarac ass
1683 glup dull
1684 svjestan conscious
1685 nered mess
1686 da uzdiše to groan
1687 posljedica consequence
1688 ravnoteža balance
1689 načelo principle
1690 ljubav affection
1691 struja current
1692 svijeća candle
1693 sranje shit
1694 pobjeći to flee
1695 visina height
1696 zaliha stock
1697 vitez knight
1698 sat clock
1699 dvorac castle
1700 ograda fence
1701 kriv guilty
1702 riješiti to resolve
1703 kleknuti to kneel
1704 da se opustite to relax
1705 hram temple
1706 osim toga besides
1707 časopis magazine
1708 ljubimac favorite
1709 sjedi seated
1710 travanj April
1711 tradicija tradition
1712 gorak bitter
1713 cijeniti to appreciate
1714 znanost science
1715 popularan popular
1716 baka grandmother
1717 drhtati to shiver
1718 dnevno daily
1719 rasprava discussion
1720 princ prince
1721 draž charm
1722 za skidanje to strip
1723 do zaključka to conclude
1724 uniforma uniform
1725 opis description
1726 strop ceiling
1727 grm bush
1728 NETOČNO FALSE
1729 zainteresiran interested
1730 tijesno closely
1731 da se drže to cling
1732 klupa bench
1733 slijediti to pursue
1734 hrabar brave
1735 zadovoljstvo satisfaction
1736 puzati to crawl
1737 autobus bus
1738 književni literary
1739 krvav bloody
1740 za usporedbu to compare
1741 strana foreign
1742 predložiti to propose
1743 pero pen
1744 pitati to inquire
1745 uvreda grief
1746 pomoć aid
1747 prijateljstvo friendship
1748 srušiti to crash
1749 avantura adventure
1750 na korak to stride
1751 kultura culture
1752 snop beam
1753 sigurnosni safety
1754 ožujak March
1755 naočale glasses
1756 sposobnost ability
1757 izvrstan excellent
1758 čvrsto firmly
1759 razumijevanje understanding
1760 stabljika steel
1761 živac nerve
1762 ubod angel
1763 gigantski giant
1764 sumnja suspicion
1765 nepoznat unknown
1766 preplašiti to startle
1767 jednak equal
1768 šator tent
1769 da blista to gleam
1770 pametan smart
1771 generacija generation
1772 da se odupre to resist
1773 jecati to sob
1774 od per
1775 kada whenever
1776 čarolija spell
1777 reakcija reaction
1778 obrazovanje education
1779 dokaz proof
1780 uzbuditi to excite
1781 za treptanje to blink
1782 bičevati to whip
1783 identificirati to identify
1784 zdjela bowl
1785 za izlaganje to expose
1786 upozorenje warning
1787 dubina depth
1788 poglavlje chapter
1789 dogovor arrangement
1790 boljeti to ache
1791 pijuckati to sip
1792 teško heavily
1793 talijanski Italian
1794 obrva eyebrow
1795 da se smijete to chuckle
1796 palača palace
1797 ozbiljno seriously
1798 povući se to retreat
1799 slika painting
1800 važnost importance
1801 dodatni extra
1802 kraljica queen
1803 šutke silently
1804 ručni zglob wrist
1805 zalupiti to slam
1806 odgovornost responsibility
1807 potpuno altogether
1808 čeljust jaw
1809 loše badly
1810 putnik passenger
1811 otvaranje opening
1812 srpanj July
1813 vještina skill
1814 misija mission
1815 u potjeri to chase
1816 običaj custom
1817 težiti to tend
1818 način method
1819 krava cow
1820 željan eager
1821 ratnik warrior
1822 na kvačilo to clutch
1823 opažati to perceive
1824 pećina cave
1825 kredit credit
1826 pohvala praise
1827 sposoban capable
1828 zaposliti to hire
1829 verzija version
1830 susjed neighbor
1831 skrivati to conceal
1832 da rodi to bore
1833 simpatija sympathy
1834 žica wire
1835 znatiželja curiosity
1836 obvezati to oblige
1837 poziv belt
1838 rođak relative
1839 pojam notion
1840 za snimanje to capture
1841 za prebacivanje to switch
1842 pošta mail
1843 kauč couch
1844 koridor corridor
1845 otići to depart
1846 odmah instantly
1847 Španjolski Spanish
1848 prijetnja threat
1849 kineski Chinese
1850 visoko highly
1851 konačno eventually
1852 zaposliti to employ
1853 veza link
1854 izostanak absence
1855 očajavati despair
1856 struktura structure
1857 usamljen lonely
1858 zahvalnost grateful
1859 povući to withdraw
1860 mapa map
1861 uglavnom mostly
1862 ministar minister
1863 jastuk pillow
1864 vidljiv visible
1865 brod vessel
1866 ljubavnica mistress
1867 za pričvršćivanje to attach
1868 delikatan delicate
1869 zbuniti to confuse
1870 profesionalac professional
1871 toplina warmth
1872 slomljen broken
1873 iscrpiti to exhaust
1874 glup silly
1875 detektiv detective
1876 tuga sorrow
1877 sedlo saddle
1878 šteta damage
1879 čudan rare
1880 izdati to betray
1881 u šepanje to slap
1882 potvrditi to acknowledge
1883 haljina gown
1884 solidan solid
1885 vrlo extremely
1886 fraza phrase
1887 čavao nail
1888 iznajmiti to rent
1889 za održavanje to maintain
1890 kolovoz August
1891 impresionirati to impress
1892 radnik worker
1893 metak bullet
1894 prtljažnik trunk
1895 zaključak conclusion
1896 pištolj pistol
1897 kućica cottage
1898 sjajan brilliant
1899 građanin citizen
1900 brzo rapidly
1901 zviždati to whistle
1902 nedavno recently
1903 očajan desperate
1904 olako lightly
1905 aspekt aspect
1906 zbunjenost confusion
1907 ružan ugly
1908 inteligencija intelligence
1909 da prolio to shed
1910 dragi darling
1911 tata dad
1912 kriva curve
1913 povjetarac breeze
1914 jednako equally
1915 vrpca tape
1916 u pothvat to venture
1917 za ispočetka to scratch
1918 miris scent
1919 privući to attract
1920 razvoj development
1921 zaustaviti to halt
1922 na pin to pin
1923 gurati to shove
1924 medicinski medical
1925 nagib slope
1926 prirodno naturally
1927 mentalni mental
1928 braniti to defend
1929 zaraditi to earn
1930 moliti to bid
1931 kamera camera
1932 prljavština dirt
1933 ljuska shell
1934 zemljište plot
1935 kruna crown
1936 uspješan successful
1937 vrlina virtue
1938 poplava flood
1939 Rim Rome
1940 torbica purse
1941 poezija poetry
1942 pop to pop
1943 trbuh belly
1944 ukupno total
1945 za potvrdu to confirm
1946 presuda judgment
1947 ogroman enormous
1948 da bi zgnječio to crush
1949 košarka basket
1950 sklonište shelter
1951 za pat to pat
1952 odgovoran responsible
1953 svijest consciousness
1954 nedavni recent
1955 podijeliti to divide
1956 kriminalac criminal
1957 dragocjen precious
1958 pošteno fairly
1959 potaknuti to encourage
1960 granica border
1961 okean ocean
1962 oštrica blade
1963 bedro thigh
1964 odraz reflection
1965 sprovod funeral
1966 odjel department
1967 neuobičajen unusual
1968 uvjeriti to persuade
1969 vozilo vehicle
1970 strah dread
1971 pozadina background
1972 televizija television
1973 optužiti to accuse
1974 potpuno totally
1975 korist benefit
1976 blagovaonica dining
1977 za pridruživanje to associate
1978 za prikazivanje to render
1979 službenik clerk
1980 dopuštenje permission
1981 pravni legal
1982 obala coast
1983 moćan mighty
1984 anksioznost anxiety
1985 naslov title
1986 ponuda tender
1987 istraživanje research
1988 kolač cake
1989 spasiti to rescue
1990 seljak farmer
1991 nasilje violence
1992 svjetlucanje glimpse
1993 prijedlog suggestion
1994 djetinjstvo childhood
1995 sisati to suck
1996 budalast foolish
1997 nagrada reward
1998 kuka hook
1999 zamagliti dim
2000 klijent client
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters