2000 Most Common Danish Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Danish language.

Rank Danish English
1 det the
2 at være to be
3 og and
4 til to
5 af of
6 jeg I
7 i in
8 at have to have
9 at that
10 han he
11 ikke not
12 hans his
13 hende her
14 det it
15 du you
16 med with
17 til for
18 at gøre to do
19 hun she
20 som as
21 on
22 at sige to say
23 at
24 Hej M him
25 fra from
26 men but
27 mig me
28 min my
29 at gå to go
30 de they
31 alle all
32 ved by
33 dette this
34 en one
35 ud out
36 op up
37 at vide to know
38 so
39 en an
40 at se to see
41 kunne could
42 eller or
43 dem them
44 at få to get
45 vi we
46 synes godt om like
47 at komme to come
48 mand man
49 hvad what
50 at lave to make
51 der there
52 om about
53 hvilken which
54 deres their
55 ind i into
56 at tænke to think
57 at se to look
58 hvis if
59 hvem who
60 hvornår when
61 at tage to take
62 tid time
63 ingen no
64 tilbage back
65 at kan to can
66 at ville to will
67 dine your
68 mere more
69 derefter then
70 ned down
71 godt good
72 at fortælle to tell
73 nu now
74 hånd hand
75 nogle some
76 at ville have to want
77 lige just
78 kun only
79 end than
80 vej way
81 at give to give
82 Andet other
83 dag day
84 øje eye
85 Før before
86 at spørge to ask
87 at finde to find
88 to two
89 lille little
90 lang long
91 meget very
92 at føle to feel
93 nogen any
94 ting thing
95 også too
96 her here
97 aldrig never
98 at forlade to leave
99 gammel old
100 hoved head
101 At dreje to turn
102 igen again
103 igennem through
104 også selvom even
105 ansigt face
106 meget much
107 af off
108 os us
109 først first
110 ret right
111 vores our
112 hvordan how
113 hvor where
114 efter after
115 dens its
116 kvinde woman
117 væk away
118 liv life
119 at virke to seem
120 at ringe to call
121 stadig still
122 at høre to hear
123 år year
124 egen own
125 at arbejde to work
126 skulle gerne should
127 placere place
128 værelse room
129 godt well
130 at stå to stand
131 at måtte to must
132 ham selv himself
133 rundt om around
134 dør door
135 til magt to might
136 noget something
137 prøve to try
138 at elske to love
139 hus house
140 nat night
141 at sætte to put
142 store great
143 sådan such
144 At beholde to keep
145 at sidde to sit
146 sidst last
147 at begynde to begin
148 fordi because
149 de der those
150 Disse these
151 ord word
152 at bruge to use
153 at behøve to need
154 at åbne to open
155 at holde to hold
156 en anden another
157 mens while
158 mest most
159 at tale to talk
160 at lade to let
161 upon
162 langt far
163 uden without
164 hjem home
165 at smile to smile
166 altid always
167 stemme voice
168 barn child
169 far father
170 at gå to walk
171 ung young
172 at mene to mean
173 ikke noget nothing
174 at løbe to run
175 selvom though
176 øjeblik moment
177 mod against
178 mor mother
179 samme same
180 navn name
181 at tale to speak
182 mange many
183 sind mind
184 few
185 at bringe to bring
186 lys light
187 at lukke to close
188 nogensinde ever
189 at flytte to move
190 til maj to may
191 ven friend
192 hver every
193 tre three
194 enkelt gang once
195 nok enough
196 at blive to become
197 pige girl
198 ny new
199 ende end
200 at leve to live
201 også also
202 at hjælpe to help
203 mellem between
204 verden world
205 at falde to fall
206 at begynde to start
207 hver each
208 at vente to wait
209 at se to watch
210 at stoppe to stop
211 hvad som helst anything
212 begge both
213 fod foot
214 en del part
215 lille small
216 så længe until
217 virkelig really
218 at svare to answer
219 at vise to show
220 dreng boy
221 hende selv herself
222 at lyve to lie
223 jo da sure
224 Rute course
225 at ske to happen
226 at tro to believe
227 at vende tilbage to return
228 bag behind
229 punkt point
230 Næste next
231 endnu yet
232 hjerte heart
233 vand water
234 næsten almost
235 at sætte to set
236 legeme body
237 hvorfor why
238 at passere to pass
239 morgen morning
240 time hour
241 lyd sound
242 at møde to meet
243 Gud God
244 hvid white
245 at huske to remember
246 venlig kind
247 at håbe to hope
248 at nå to reach
249 at dø to die
250 hårdt hard
251 dårlig bad
252 halvt half
253 at grine to laugh
254 familie family
255 siden since
256 høj high
257 Bestil book
258 stof matter
259 trin step
260 at skifte to change
261 spørgsmål question
262 et kors across
263 at forstå to understand
264 at følge to follow
265 sammen together
266 kone wife
267 at trække to pull
268 hen ad along
269 bord table
270 at lege to play
271 at tabe to lose
272 stor big
273 at græde to cry
274 sort black
275 hår hair
276 at læse to read
277 foran front
278 at sende to send
279 temmelig quite
280 at ødelægge to break
281 Mig selv myself
282 til skal to shall
283 allerede already
284 minut minute
285 mørk dark
286 snart soon
287 seng bed
288 imod toward
289 hel whole
290 bil car
291 vindue window
292 at ryste to shake
293 andet else
294 hvile rest
295 penge money
296 faktum fact
297 søn son
298 at skrive to write
299 ild fire
300 sekund second
301 at blive to stay
302 at spekulere to wonder
303 sag case
304 historie story
305 linje line
306 at vokse to grow
307 luft air
308 at ønske to wish
309 tanke thought
310 at stige to rise
311 mindst least
312 fuld full
313 at fange to catch
314 at lede to lead
315 stor large
316 vises to appear
317 alt everything
318 at bekymre sig om to care
319 at bære to carry
320 død death
321 at sove to sleep
322 at dræbe to kill
323 ide idea
324 at svare to reply
325 at have på to wear
326 væg wall
327 at køre to drive
328 nær ved near
329 at tegne to draw
330 skulder shoulder
331 uge week
332 forbi past
333 død dead
334 tidlig early
335 at stirre to stare
336 alene alone
337 følelse sense
338 mund mouth
339 hellere rather
340 at bære to bear
341 fire four
342 at fortsætte to continue
343 træ tree
344 bror brother
345 grund reason
346 hest horse
347 andre others
348 bestille order
349 masse lot
350 fem five
351 at røre to touch
352 rund round
353 dyb deep
354 brev letter
355 Gå glip af Miss
356 at antage to suppose
357 kraft force
358 by town
359 at spise to eat
360 klar clear
361 at gifte sig to marry
362 at kaste to throw
363 Land country
364 til stede present
365 inde inside
366 etage floor
367 at betale to pay
368 at nikke to nod
369 at forblive to remain
370 rive tear
371 gade street
372 dame lady
373 mindre less
374 frygt fear
375 nogen someone
376 forretning business
377 i stand able
378 stol chair
379 at glemme to forget
380 at vælge to pick
381 at forvente to expect
382 rød red
383 strøm power
384 at blikke to glance
385 måske perhaps
386 kort short
387 jord ground
388 rigtigt true
389 læbe lip
390 ægte real
391 at tage tøj på to dress
392 måned month
393 at lytte to listen
394 sent late
395 skole school
396 enten either
397 hvem whom
398 lav low
399 blandt among
400 mand husband
401 at tilføje to add
402 forskellige different
403 At tabe to drop
404 at drikke to drink
405 at lære to learn
406 pludselig suddenly
407 papir paper
408 jord land
409 sortere sort
410 tit often
411 aften evening
412 over above
413 hundrede hundred
414 at afgøre to decide
415 at lægge mærke til to notice
416 datter daughter
417 kontor office
418 kold cold
419 figur figure
420 vej road
421 følelse feeling
422 at hænge to hang
423 at klippe to cut
424 nummer number
425 bøde fine
426 by city
427 at overraske to surprise
428 at hæve to raise
429 at fylde to fill
430 flere several
431 hvis whose
432 fattige poor
433 bestemte certain
434 sandsynligvis probably
435 siden ago
436 at være årsag til to cause
437 at gå ind to enter
438 parat ready
439 blå blue
440 inden for within
441 dem selv themselves
442 frem forward
443 søster sister
444 at bruge to spend
445 stat state
446 imidlertid however
447 at kæmpe to fight
448 stærk strong
449 at kysse to kiss
450 i løbet af during
451 at tilfredsstille to please
452 uden for outside
453 ben leg
454 Kære dear
455 lykkelig happy
456 drøm dream
457 Bemærk note
458 forkert wrong
459 at indse to realize
460 interesse interest
461 blod blood
462 hurtigt quickly
463 at forklare to explain
464 vind wind
465 Herre Lord
466 at ride to ride
467 at dække to cover
468 at lære to lean
469 at tillade to allow
470 ti ten
471 tvivl doubt
472 tyve twenty
473 hr sir
474 smuk beautiful
475 krig war
476 smuk pretty
477 langsomt slowly
478 muligt possible
479 problemer trouble
480 at besøge to visit
481 at skubbe to push
482 ledig free
483 åndedrag breath
484 stykke piece
485 sol sun
486 sandhed truth
487 at ankomme to arrive
488 at overveje to consider
489 om whether
490 at handle to act
491 sig selv itself
492 heller ikke nor
493 nogen som helst anyone
494 skilt sign
495 del deal
496 at krydse to cross
497 glas glass
498 at færdiggøre to finish
499 at hviske to whisper
500 at studere to study
501 let easy
502 alder age
503 billede picture
504 seks six
505 langt om længe finally
506 at købe to buy
507 stilhed silence
508 hund dog
509 at lægge to lay
510 syn sight
511 øre ear
512 at tilbyde to offer
513 skib ship
514 dig selv yourself
515 hen imod towards
516 hav sea
517 at love to promise
518 at løfte to lift
519 at flyve to fly
520 tusind thousand
521 at gætte to guess
522 hjørne corner
523 at bekymre to worry
524 udsigt view
525 ved siden af beside
526 telefon phone
527 opmærksomhed attention
528 at gemme to hide
529 at savne to miss
530 stirre gaze
531 politi police
532 at gemme to save
533 parti party
534 engelsk English
535 sten- stone
536 mærkelig strange
537 bange afraid
538 smerte pain
539 bølge wave
540 køkken kitchen
541 at blive enige to agree
542 at strejke to strike
543 at trykke to press
544 grøn green
545 par couple
546 fyr guy
547 undskyld sorry
548 erfaring experience
549 indtil till
550 amerikansk American
551 måske maybe
552 sæde seat
553 at rulle to roll
554 Ja indeed
555 at blæse to blow
556 Sommetider sometimes
557 tung heavy
558 sjæl soul
559 vigtig important
560 barn kid
561 varm warm
562 at bekymre sig to concern
563 hed hot
564 læge doctor
565 ud over beyond
566 at råbe to shout
567 emne subject
568 aftensmad dinner
569 at tjekke to check
570 ånd spirit
571 eftermiddag afternoon
572 rolige quiet
573 ønske desire
574 undtagen except
575 jorden earth
576 at forestille sig to imagine
577 at stoppe to pause
578 at nærme to approach
579 hals neck
580 mil mile
581 måde manner
582 at deltage to join
583 mad food
584 bygning building
585 at holde to stick
586 kant edge
587 Mark field
588 natur nature
589 flod river
590 klippe rock
591 kanon gun
592 at nævne to mention
593 lige straight
594 bred wide
595 Selskab company
596 himmel sky
597 at skyde to shoot
598 træ wood
599 at ramme to hit
600 at danse to dance
601 menneskemængde crowd
602 at brænde to burn
603 fyr fellow
604 ekspression expression
605 boks box
606 kontrollere control
607 kirke church
608 at sukke to sigh
609 alle sammen everyone
610 at vælge to choose
611 at dele to share
612 at foreslå to suggest
613 konge king
614 forælder parent
615 pæn nice
616 at glide to slip
617 at bygge to build
618 onto
619 næsten nearly
620 hukommelse memory
621 tøj clothes
622 rapport report
623 ganske enkelt simply
624 at acceptere to accept
625 at nyde to enjoy
626 hud skin
627 hemmelighed secret
628 sikkert certainly
629 spil game
630 samtale conversation
631 båd boat
632 tom empty
633 i dag today
634 helvede hell
635 at tjene to serve
636 blød soft
637 at undslippe to escape
638 at hade to hate
639 retning direction
640 forsøg attempt
641 Selvom although
642 gruppe group
643 kind cheek
644 lomme pocket
645 at styre to manage
646 Ja yes
647 at søge to search
648 at lugte to smell
649 forår spring
650 generel general
651 midten middle
652 konto account
653 venstre left
654 Nemlig exactly
655 følge following
656 at såre to hurt
657 oplade charge
658 offentlig public
659 at bosætte sig to settle
660 fornøjelse pleasure
661 i stedet instead
662 at opdage to discover
663 guld gold
664 uanset hvad whatever
665 nyheder news
666 knæ knee
667 lyse bright
668 straks immediately
669 at slå to beat
670 hurtig fast
671 enkelt single
672 rent faktisk actually
673 afstand distance
674 at modtage to receive
675 få øje på spot
676 at kræve to demand
677 at indrømme to admit
678 tog train
679 klasse class
680 dyr animal
681 skrivebord desk
682 hal hall
683 bryst chest
684 mestre master
685 kaffe coffee
686 at stole på to trust
687 vagt guard
688 stille silent
689 effekt effect
690 skygge shadow
691 at synge to sing
692 taske bag
693 at bevise to prove
694 fransk French
695 høj tall
696 under beneath
697 at søge to seek
698 ingen none
699 at skynde sig to rush
700 bjerg mountain
701 at forberede to prepare
702 soldat soldier
703 næsten hardly
704 at grine to grin
705 historie history
706 ren clean
707 at sælge to sell
708 ægteskab marriage
709 handling action
710 landsby village
711 medlem member
712 fremtid future
713 bakke hill
714 især especially
715 have garden
716 sød sweet
717 regn rain
718 Karakter character
719 at rejse to travel
720 angreb attack
721 at lukke to shut
722 røg smoke
723 sikker safe
724 plads space
725 areal area
726 under below
727 at betragte to regard
728 at nægte to refuse
729 tredive thirty
730 tør dry
731 at hoppe to jump
732 at gentage to repeat
733 vild wild
734 at låse to lock
735 kunst art
736 foran ahead
737 tredje third
738 hurtig quick
739 skjorte shirt
740 at vinde to win
741 næse nose
742 sommer summer
743 hals throat
744 indsats effort
745 enkel simple
746 semester term
747 at lære to teach
748 langsom slow
749 pligt duty
750 musik music
751 indiske Indian
752 begivenhed event
753 blomst flower
754 at markere to mark
755 fugl bird
756 at samle to gather
757 Hr Mr
758 ret court
759 møde meeting
760 at skrige to scream
761 at fejle to fail
762 at klatre to climb
763 mord murder
764 at passe to fit
765 ingen af ​​dem neither
766 tynd thin
767 resultat result
768 at skynde sig to hurry
769 komplet complete
770 tand tooth
771 at binde to tie
772 formål purpose
773 side page
774 dermed thus
775 dragt suit
776 fjende enemy
777 århundrede century
778 at kæmpe to struggle
779 sædvanlig usual
780 objekt object
781 vågne to wake
782 rig rich
783 at påstå to claim
784 retfærdig fair
785 almindelige common
786 styrke strength
787 tyk thick
788 ting og sager stuff
789 respekt respect
790 at adressere to address
791 levende living
792 syv seven
793 at genkende to recognize
794 at skulle to ought
795 at støtte to support
796 gård yard
797 at få fat i to grab
798 Brun brown
799 kommando command
800 tilstedeværelse presence
801 at beskrive to describe
802 frakke coat
803 nødvendig necessary
804 at synke to sink
805 at strække to stretch
806 Perfekt perfect
807 at lide to suffer
808 pludselig sudden
809 at forsvinde to disappear
810 otte eight
811 sti path
812 særlig particular
813 at sprede to spread
814 mørke darkness
815 trappe stair
816 at takke to thank
817 bevægelse movement
818 svært difficult
819 butik shop
820 bleg pale
821 at tilhøre to belong
822 Sprog language
823 særlig special
824 alvorlig serious
825 at påminde to remind
826 at forsyne to provide
827 smal narrow
828 tilstand condition
829 at bøje to bend
830 stjerne star
831 flaske bottle
832 i live alive
833 nøgle key
834 at svinge to swing
835 højt loud
836 lige så stille quietly
837 fejl mistake
838 at observere to observe
839 at bemærke to remark
840 skønhed beauty
841 omhyggeligt carefully
842 Port gate
843 at banke to knock
844 at glide to slide
845 klar over aware
846 at fjerne to remove
847 fuldstændig completely
848 at turde to dare
849 tjener servant
850 at bukke to bow
851 cirkel circle
852 optage record
853 te tea
854 vred angry
855 personlig personal
856 Sky cloud
857 Herske rule
858 kamp battle
859 bestyrelse board
860 privat private
861 sår wound
862 naturlig natural
863 et eller andet sted somewhere
864 frem forth
865 smag taste
866 at fikse to fix
867 let easily
868 alligevel anyway
869 væsen creature
870 længde length
871 butik store
872 frisk fresh
873 vin wine
874 lejlighed apartment
875 lejlighed occasion
876 billede image
877 dommer judge
878 tunge tongue
879 pund pound
880 kop cup
881 at skabe to create
882 form shape
883 værdi worth
884 sang song
885 at producere to produce
886 i aften tonight
887 syg ill
888 sne snow
889 niveau level
890 narre fool
891 derfor therefore
892 at tælle to count
893 syg sick
894 i morgen tomorrow
895 detalje detail
896 mening opinion
897 at rykke på to shrug
898 at inddrage to involve
899 kæmpe stor huge
900 at hælde to pour
901 fedt nok cool
902 bryst breast
903 at trætte to tire
904 en smule slightly
905 lejr camp
906 eksempel example
907 rejse trip
908 Hotel hotel
909 par pair
910 fortælling tale
911 at blinke to flash
912 sandsynligt likely
913 som regel usually
914 umulig impossible
915 forfærdeligt terrible
916 samfund society
917 at stjæle to steal
918 fred peace
919 besked message
920 soveværelse bedroom
921 affære affair
922 at forekomme to occur
923 at kræve to require
924 sko shoe
925 til hensigt to intend
926 varme heat
927 farve color
928 hær army
929 fremmed stranger
930 travl busy
931 grå gray
932 tysk German
933 at indeholde to contain
934 gul yellow
935 kort card
936 skarp sharp
937 at behandle to treat
938 berolige calm
939 bold ball
940 bund bottom
941 fare danger
942 hel entire
943 at bestemme to determine
944 blot merely
945 fisk fish
946 vigtigste main
947 at male to paint
948 at kaste to cast
949 forfatter author
950 støj noise
951 vrede anger
952 forskel difference
953 gæst guest
954 at mistanke om to suspect
955 stød shock
956 skud shot
957 chef chief
958 At skinne to shine
959 at vaske to wash
960 at trække vejret to breathe
961 regering government
962 at undgå to avoid
963 scene stage
964 halvtreds fifty
965 hul hole
966 forfatter writer
967 at sprænge to burst
968 valg choice
969 sølv silver
970 at udtale sig to exclaim
971 lille bitte tiny
972 græs grass
973 at dirigere to direct
974 udseende appearance
975 Amerika America
976 vidunderlig wonderful
977 at pakke to pack
978 Hospital hospital
979 Hendes hers
980 forsigtigt gently
981 blidt softly
982 spore track
983 beviser evidence
984 ond evil
985 at afsløre to reveal
986 at eksistere to exist
987 at trække to drag
988 at bede to pray
989 viden knowledge
990 at udtrykke to express
991 til side aside
992 vinter winter
993 velkendt familiar
994 Gud god
995 periode period
996 blok block
997 klart clearly
998 at murmere to murmur
999 stolpe post
1000 strøm stream
1001 at feje to sweep
1002 omstændighed circumstance
1003 at insistere to insist
1004 kvarter quarter
1005 hjerne brain
1006 almindeligt plain
1007 flad flat
1008 problem issue
1009 basen base
1010 glæde delight
1011 ø island
1012 mulighed opportunity
1013 plante plant
1014 glæde joy
1015 at skifte to shift
1016 forhold relationship
1017 kniv knife
1018 at børste to brush
1019 svag slight
1020 for pokker damn
1021 at ryste to tremble
1022 at diskutere to discuss
1023 forskellige various
1024 værdi value
1025 parkere park
1026 køn sex
1027 lokal local
1028 ungdom youth
1029 øve sig practice
1030 våd wet
1031 morgenmad breakfast
1032 kaptajn captain
1033 at ødelægge to destroy
1034 rejse journey
1035 Søndag Sunday
1036 en eller anden måde somehow
1037 at rynke to frown
1038 at pakke ind to wrap
1039 kat cat
1040 bundet bound
1041 komfort comfort
1042 gestus gesture
1043 præst priest
1044 Frankrig France
1045 at håndtere to handle
1046 himmel heaven
1047 vidne witness
1048 at forøge to increase
1049 funktion feature
1050 at sparke to kick
1051 at antage to assume
1052 i søvn asleep
1053 at erindre to recall
1054 tæt tight
1055 Skov forest
1056 at beskytte to protect
1057 mangel lack
1058 ledsager companion
1059 helt entirely
1060 afgørelse decision
1061 at medtage to include
1062 sti trail
1063 at invitere to invite
1064 knogle bone
1065 klokken o’clock
1066 at omringe to surround
1067 endelige final
1068 overflade surface
1069 dusin dozen
1070 at deklarere to declare
1071 våben weapon
1072 centrum center
1073 Velkommen welcome
1074 forbrydelse crime
1075 vægt weight
1076 elsker lover
1077 sværd sword
1078 liste list
1079 dato date
1080 at deltage to attend
1081 tale speech
1082 kristen Christian
1083 at forsikre to assure
1084 at knække to snap
1085 bevægelse motion
1086 lidenskab passion
1087 at fremme to advance
1088 skyld sake
1089 indflydelse influence
1090 med mindre unless
1091 hastighed speed
1092 måne moon
1093 At fodre to feed
1094 politisk political
1095 at tigge to beg
1096 at indrømme to accord
1097 maskine machine
1098 fyrre forty
1099 ni nine
1100 at frigive to release
1101 nord north
1102 onkel uncle
1103 gammel ancient
1104 trist sad
1105 britisk British
1106 svag faint
1107 dobbelt double
1108 grav grave
1109 frokost lunch
1110 øjeblikkelig instant
1111 plade plate
1112 at begrave to bury
1113 perfekt perfectly
1114 dejlig lovely
1115 dine yours
1116 is ice
1117 at adskille to separate
1118 at bide to bite
1119 tag roof
1120 at sværge to swear
1121 chauffør driver
1122 spejl mirror
1123 mave stomach
1124 være being
1125 at opnå to gain
1126 at ignorere to ignore
1127 At svare to respond
1128 ingen nobody
1129 modsat opposite
1130 at forstyrre to bother
1131 at arrangere to arrange
1132 støvle boot
1133 støv dust
1134 at gnide to rub
1135 direkte directly
1136 glød glow
1137 at råbe to yell
1138 individuel individual
1139 amme nurse
1140 fru Mrs
1141 at spilde to waste
1142 stolt proud
1143 gal mad
1144 myndighed authority
1145 kontakt contact
1146 avis newspaper
1147 jul Christmas
1148 risiko risk
1149 især particularly
1150 grad degree
1151 tidligere former
1152 noget somewhat
1153 stil style
1154 en eller anden somebody
1155 at have to possess
1156 lastbil truck
1157 interessant interesting
1158 at mumle to mutter
1159 ejendom property
1160 bar bare
1161 kød flesh
1162 lettelse relief
1163 at tøve med to hesitate
1164 at lette to ease
1165 greb grip
1166 at springe to leap
1167 levere supply
1168 at afbryde to interrupt
1169 måltid meal
1170 fætter cousin
1171 behandle process
1172 kvinde female
1173 tab loss
1174 cigaret cigarette
1175 jern iron
1176 at overbevise to convince
1177 en del apart
1178 række row
1179 tempo pace
1180 to gange twice
1181 at flyde to flow
1182 at lade som om to pretend
1183 størrelse size
1184 knap barely
1185 bryllup wedding
1186 at annoncere to announce
1187 latter laughter
1188 ark sheet
1189 at lave mad to cook
1190 hjul wheel
1191 succes success
1192 farligt dangerous
1193 syd south
1194 vågen awake
1195 løs loose
1196 pande forehead
1197 bred broad
1198 ørken desert
1199 At røre to stir
1200 slag stroke
1201 vinge wing
1202 at advare to warn
1203 at folde to fold
1204 bunke pile
1205 flamme flame
1206 indgang entrance
1207 herre lord
1208 at sejle to sail
1209 at introducere to introduce
1210 glat smooth
1211 magtfulde powerful
1212 koste cost
1213 tro faith
1214 at sluge to swallow
1215 bro bridge
1216 studerende student
1217 måle measure
1218 alle everybody
1219 formue fortune
1220 på grund due
1221 mild gentle
1222 at undersøge to examine
1223 helt vildt crazy
1224 sjovt fun
1225 stolthed pride
1226 han- male
1227 at engagere sig to engage
1228 prøve test
1229 ramme frame
1230 virkelighed reality
1231 passende proper
1232 at reflektere to reflect
1233 at vandre to wander
1234 at repræsentere to represent
1235 gård farm
1236 hold team
1237 vejr weather
1238 at tilfredsstille to satisfy
1239 vanskelighed difficulty
1240 svag weak
1241 betyder meaning
1242 flyvningen flight
1243 behagelig pleasant
1244 dæk deck
1245 forsigtig careful
1246 firkant square
1247 undskyldning excuse
1248 firma firm
1249 afdeling branch
1250 at tørre to wipe
1251 pris price
1252 tolv twelve
1253 jurist lawyer
1254 spor trace
1255 bøn prayer
1256 nogen anybody
1257 Ære honor
1258 klokke bell
1259 gave gift
1260 Kristus Christ
1261 energi energy
1262 eventuelt possibly
1263 vane habit
1264 villig willing
1265 kvalitet quality
1266 at kaste to toss
1267 fejl fault
1268 at sænke to lower
1269 sikkert surely
1270 tilsyneladende apparently
1271 at skændes to argue
1272 starten beginning
1273 smuk handsome
1274 dybt deeply
1275 at bebrejde to blame
1276 at protestere to protest
1277 fange prisoner
1278 at indikere to indicate
1279 dig thee
1280 at vride to twist
1281 jakke jacket
1282 helt hero
1283 held luck
1284 indhold content
1285 at informere to inform
1286 at forhindre to prevent
1287 lykke happiness
1288 virkelig truly
1289 at udvikle to develop
1290 hage chin
1291 at ødelægge to ruin
1292 at knække to crack
1293 leder leader
1294 i går yesterday
1295 femten fifteen
1296 træ- wooden
1297 at levere to deliver
1298 materiale material
1299 respons response
1300 Dum stupid
1301 mode fashion
1302 opgave task
1303 nysgerrig curious
1304 at lykkes to succeed
1305 klog wise
1306 beløb amount
1307 telefon telephone
1308 at benægte to deny
1309 at grave to dig
1310 lov law
1311 at trænge to urge
1312 for evigt forever
1313 fællesskab community
1314 fysisk physical
1315 kilde source
1316 håndflade palm
1317 lærer teacher
1318 fed fat
1319 at foretrække to prefer
1320 militær military
1321 brød bread
1322 at henvise to refer
1323 kabine cabin
1324 fuldt ud fully
1325 ude af stand unable
1326 at ledsage to accompany
1327 at fortsætte to proceed
1328 at veksle to exchange
1329 masse mass
1330 anmodning request
1331 at etablere to establish
1332 ulige odd
1333 kyst shore
1334 at guide to guide
1335 gylden golden
1336 os selv ourselves
1337 blotte mere
1338 forhold relation
1339 at true to threaten
1340 sats rate
1341 at bande to curse
1342 øl beer
1343 fjern distant
1344 indlysende obvious
1345 kommentar comment
1346 adelig noble
1347 fordel advantage
1348 trods spite
1349 fil file
1350 mulighed possibility
1351 at foretage to conduct
1352 at falme to fade
1353 moderne modern
1354 at fokusere to focus
1355 skærm screen
1356 eksistens existence
1357 at montere to mount
1358 offer victim
1359 raseri rage
1360 skranke counter
1361 sidstnævnte latter
1362 at skræmme to scare
1363 ulykke accident
1364 indtryk impression
1365 til jævnaldrende to peer
1366 homoseksuel gay
1367 at krølle to curl
1368 at samle to collect
1369 at marchere to march
1370 at vise to display
1371 strand beach
1372 tante aunt
1373 døråbning doorway
1374 komfortabel comfortable
1375 at drive to drift
1376 medlidenhed pity
1377 spænding excitement
1378 At arrestere to arrest
1379 naturligvis obviously
1380 Ellers otherwise
1381 handle trade
1382 klub club
1383 celle cell
1384 sundhed health
1385 vest west
1386 læder leather
1387 ru rough
1388 at gribe to gasp
1389 at optræde to perform
1390 lyserød pink
1391 bånd band
1392 dømme sentence
1393 humør mood
1394 genstand article
1395 lænke chain
1396 vogn carriage
1397 at udtale to utter
1398 skygge shade
1399 fly plane
1400 kollegium college
1401 at tilgive to forgive
1402 digt poem
1403 reb rope
1404 lampe lamp
1405 instans instance
1406 ren pure
1407 at indlæse to load
1408 at gribe to seize
1409 bag- rear
1410 ærlig honest
1411 større major
1412 lignende similar
1413 aktivitet activity
1414 at ekko to echo
1415 at besætte to occupy
1416 berømt famous
1417 at overleve to survive
1418 ængstelig anxious
1419 sjov funny
1420 djævel devil
1421 tillid confidence
1422 at fortryde to regret
1423 at begå to commit
1424 sved sweat
1425 Russisk Russian
1426 rækkevidde range
1427 at komme sig to recover
1428 rædsel horror
1429 sikkerhed security
1430 mandskab crew
1431 at brøle to roar
1432 daggry dawn
1433 nervøs nervous
1434 fængsel prison
1435 at forlade to abandon
1436 hvor som helst anywhere
1437 digter poet
1438 synd sin
1439 til græs to grasp
1440 holdning attitude
1441 at sikre to secure
1442 erklæring statement
1443 nøgen naked
1444 regning bill
1445 pande brow
1446 moralske moral
1447 rolle role
1448 masser plenty
1449 karriere career
1450 hale tail
1451 fødsel birth
1452 at anvende to apply
1453 officiel official
1454 at relatere to relate
1455 skæbne fate
1456 projekt project
1457 dal valley
1458 fantasi imagination
1459 at skræmme to frighten
1460 marked market
1461 knytnæve fist
1462 at skylde to owe
1463 hensigt intention
1464 tilslutning connection
1465 serie series
1466 modet courage
1467 tårn tower
1468 lake
1469 at dukke op to emerge
1470 at satse to bet
1471 film movie
1472 nederdel skirt
1473 at græde to weep
1474 kammer chamber
1475 forsøg trial
1476 magi magic
1477 motor engine
1478 tak thanks
1479 skrivning writing
1480 knap button
1481 at jage to hunt
1482 almindelig ordinary
1483 at udvide to extend
1484 at spare to spare
1485 teori theory
1486 at yde to grant
1487 juni June
1488 jøde Jew
1489 tekst text
1490 absolut absolutely
1491 Honours honour
1492 at flyde to float
1493 mysterium mystery
1494 årstid season
1495 ejer owner
1496 at have råd til to afford
1497 farve colour
1498 rådgivning advice
1499 at beundre to admire
1500 kasket cap
1501 frihed freedom
1502 at blænding to glare
1503 at fortjene to deserve
1504 at hilse på to greet
1505 at kramme to hug
1506 personale staff
1507 at presse to thrust
1508 bagefter afterwards
1509 højre correct
1510 at afhænge af to depend
1511 at svømme to swim
1512 pol pool
1513 uskyldig innocent
1514 meget heel
1515 gen rally generally
1516 gardin curtain
1517 besiddelse possession
1518 fotografi photograph
1519 næppe scarcely
1520 indfødte native
1521 grå grey
1522 tæppe blanket
1523 at tillade to permit
1524 beskidt dirty
1525 skam shame
1526 at ophøre to cease
1527 æg egg
1528 forklaring explanation
1529 vogn wagon
1530 publikum audience
1531 frygtelig awful
1532 pibe pipe
1533 til belastning to strain
1534 kunstner artist
1535 at presse to squeeze
1536 roman Roman
1537 at appellere to appeal
1538 klud cloth
1539 volumen volume
1540 øst east
1541 sektion section
1542 at forstyrre to disturb
1543 slyngtråd rank
1544 venlige friendly
1545 sulten hungry
1546 at krybe to creep
1547 besøgende visitor
1548 overalt everywhere
1549 religiøse religious
1550 at opnå to obtain
1551 kød meat
1552 stuepige maid
1553 retfærdighed justice
1554 fremskridt progress
1555 klud lap
1556 ovenpå upstairs
1557 tro belief
1558 at forbinde to connect
1559 roman novel
1560 spøgelse ghost
1561 at sigte to aim
1562 at flirke to fling
1563 lørdag Saturday
1564 drift operation
1565 at lindre to relieve
1566 længere anymore
1567 På trods af despite
1568 talje waist
1569 mælk milk
1570 at omfavne to embrace
1571 badeværelse bathroom
1572 at støde på to encounter
1573 ejendom estate
1574 tidligere previous
1575 at spinde to spin
1576 fiktion fiction
1577 trappe trap
1578 at påvirke to affect
1579 medicin drug
1580 silke silk
1581 aftensmad supper
1582 fuld drunk
1583 antydning hint
1584 at erstatte to replace
1585 skade harm
1586 frugt fruit
1587 albue elbow
1588 at komme ned to descend
1589 at trykke på to tap
1590 veranda porch
1591 at svulme to swell
1592 øvre upper
1593 strisser cop
1594 bedstefar grandfather
1595 øvelse exercise
1596 bibliotek library
1597 tank muscle
1598 at fryse to freeze
1599 at forstyrre to upset
1600 at klage to complain
1601 Europa Europe
1602 favorisere favor
1603 bæst beast
1604 at opstå to arise
1605 udfordring challenge
1606 bruser shower
1607 græsk Greek
1608 Igennem throughout
1609 seksuel sexual
1610 snor string
1611 grænse limit
1612 tryk pressure
1613 at forsvinde to vanish
1614 Grace grace
1615 fast vast
1616 at tilstå to confess
1617 offer sacrifice
1618 ankomst arrival
1619 at rykke to jerk
1620 lektion lesson
1621 hofte hip
1622 dreng lad
1623 olie oil
1624 mønster pattern
1625 regelmæssig regular
1626 riffel rifle
1627 Lucky lucky
1628 røv ass
1629 kedelig dull
1630 bevidst conscious
1631 rod mess
1632 at stønne to groan
1633 konsekvens consequence
1634 princip principle
1635 hengivenhed affection
1636 strøm current
1637 stearinlys candle
1638 lort shit
1639 at flygte to flee
1640 højde height
1641 lager stock
1642 ridder knight
1643 ur clock
1644 slot castle
1645 hegn fence
1646 skyldig guilty
1647 at løse to resolve
1648 at knæle to kneel
1649 at slappe af to relax
1650 tempel temple
1651 udover besides
1652 magasinet magazine
1653 favorit favorite
1654 siddende seated
1655 april April
1656 at værdsætte to appreciate
1657 videnskab science
1658 populær popular
1659 bedstemor grandmother
1660 at ryste to shiver
1661 daglig daily
1662 diskussion discussion
1663 prins prince
1664 charme charm
1665 at strippe to strip
1666 til konklusion to conclude
1667 ensartet uniform
1668 beskrivelse description
1669 loft ceiling
1670 busk bush
1671 FALSK FALSE
1672 interesseret interested
1673 nøje closely
1674 at klamre sig to cling
1675 bænk bench
1676 at forfølge to pursue
1677 modig brave
1678 tilfredshed satisfaction
1679 at kravle to crawl
1680 litterære literary
1681 blodig bloody
1682 at sammenligne to compare
1683 fremmed foreign
1684 at foreslå to propose
1685 at forhøre to inquire
1686 forurettelse grief
1687 bistand aid
1688 venskab friendship
1689 at kollidere to crash
1690 eventyr adventure
1691 at stride to stride
1692 kultur culture
1693 sikkerhed safety
1694 marts March
1695 briller glasses
1696 evne ability
1697 fremragende excellent
1698 fast firmly
1699 forståelse understanding
1700 stamceller steel
1701 stik angel
1702 gigant giant
1703 mistanke suspicion
1704 ukendt unknown
1705 at skræmme to startle
1706 lige equal
1707 telt tent
1708 at skinne to gleam
1709 Smart smart
1710 at modstå to resist
1711 at sobbe to sob
1712 af per
1713 når whenever
1714 stave spell
1715 reaktion reaction
1716 uddannelse education
1717 bevis proof
1718 at ophidses to excite
1719 at blinke to blink
1720 at piske to whip
1721 at identificere to identify
1722 skål bowl
1723 at udsætte to expose
1724 advarsel warning
1725 dybde depth
1726 kapitel chapter
1727 til smerte to ache
1728 at nippe to sip
1729 stærkt heavily
1730 italiensk Italian
1731 øjenbryn eyebrow
1732 at chuckle to chuckle
1733 palads palace
1734 alvorligt seriously
1735 at trække sig tilbage to retreat
1736 maleri painting
1737 Betydningen importance
1738 yderligere extra
1739 dronning queen
1740 lydløst silently
1741 håndled wrist
1742 at slam to slam
1743 ansvar responsibility
1744 helt altogether
1745 kæbe jaw
1746 dårligt badly
1747 passager passenger
1748 åbning opening
1749 juli July
1750 dygtighed skill
1751 at jage to chase
1752 skik custom
1753 at have tendens til to tend
1754 fremgangsmåde method
1755 ko cow
1756 ivrige eager
1757 kriger warrior
1758 til kobling to clutch
1759 at opfatte to perceive
1760 hule cave
1761 kredit credit
1762 ros praise
1763 stand capable
1764 at ansætte to hire
1765 udgave version
1766 nabo neighbor
1767 at skjule to conceal
1768 at bore to bore
1769 sympati sympathy
1770 nysgerrighed curiosity
1771 at forpligte to oblige
1772 opkald belt
1773 relativ relative
1774 begreb notion
1775 at fange to capture
1776 at skifte to switch
1777 post mail
1778 sofa couch
1779 korridor corridor
1780 at afrejse to depart
1781 øjeblikkeligt instantly
1782 spansk Spanish
1783 trussel threat
1784 kinesisk Chinese
1785 meget highly
1786 Til sidst eventually
1787 at ansætte to employ
1788 fravær absence
1789 fortvivlelse despair
1790 struktur structure
1791 ensomme lonely
1792 gratefulness grateful
1793 at trække sig tilbage to withdraw
1794 mappe map
1795 meste mostly
1796 pude pillow
1797 synlig visible
1798 fartøj vessel
1799 elskerinde mistress
1800 at vedhæfte to attach
1801 delikat delicate
1802 at forvirre to confuse
1803 professionel professional
1804 varme warmth
1805 brudt broken
1806 til udstødning to exhaust
1807 fjollet silly
1808 detektiv detective
1809 sorg sorrow
1810 sadel saddle
1811 skade damage
1812 underlig rare
1813 at forråde to betray
1814 at halte to slap
1815 at anerkende to acknowledge
1816 kjole gown
1817 faststof solid
1818 ekstremt extremely
1819 sætning phrase
1820 søm nail
1821 at leje to rent
1822 at opretholde to maintain
1823 august August
1824 at imponere to impress
1825 arbejder worker
1826 bagagerum trunk
1827 konklusion conclusion
1828 sommerhus cottage
1829 strålende brilliant
1830 borger citizen
1831 hurtigt rapidly
1832 at fløjte to whistle
1833 nylig recently
1834 desperat desperate
1835 let lightly
1836 aspekt aspect
1837 forvirring confusion
1838 grim ugly
1839 intelligens intelligence
1840 at kaste to shed
1841 skat darling
1842 far dad
1843 kurve curve
1844 brise breeze
1845 Lige så equally
1846 bånd tape
1847 at vove to venture
1848 at ridse to scratch
1849 duft scent
1850 at tiltrække to attract
1851 udvikling development
1852 at stoppe to halt
1853 at pin to pin
1854 at skubbe to shove
1855 medicinsk medical
1856 hældning slope
1857 naturligt naturally
1858 at forsvare to defend
1859 at tjene to earn
1860 at bede to bid
1861 kamera camera
1862 snavs dirt
1863 krone crown
1864 succes successful
1865 dyd virtue
1866 oversvømmelse flood
1867 Rom Rome
1868 pung purse
1869 poesi poetry
1870 at pope to pop
1871 mave belly
1872 samlede total
1873 at bekræfte to confirm
1874 dom judgment
1875 enorm enormous
1876 at knuse to crush
1877 basketball basket
1878 ly shelter
1879 at klappe to pat
1880 ansvarlig responsible
1881 bevidsthed consciousness
1882 seneste recent
1883 at opdele to divide
1884 kriminel criminal
1885 dyrebare precious
1886 temmelig fairly
1887 at opmuntre to encourage
1888 grænse border
1889 hav ocean
1890 klinge blade
1891 lår thigh
1892 refleksion reflection
1893 begravelse funeral
1894 afdeling department
1895 usædvanlige unusual
1896 at overtale to persuade
1897 køretøj vehicle
1898 gruer dread
1899 baggrund background
1900 fjernsyn television
1901 at beskylde to accuse
1902 helt totally
1903 fordel benefit
1904 spisning dining
1905 at associere to associate
1906 at gøre to render
1907 degnen clerk
1908 tilladelse permission
1909 juridiske legal
1910 kysten coast
1911 mægtig mighty
1912 angst anxiety
1913 titel title
1914 bud tender
1915 forskning research
1916 kage cake
1917 at redde to rescue
1918 landmand farmer
1919 vold violence
1920 glimt glimpse
1921 forslag suggestion
1922 barndom childhood
1923 at suge to suck
1924 tåbelig foolish
1925 belønning reward
1926 krog hook
1927 klient client
1928 værdig worthy
1929 mystisk mysterious
1930 stramt tightly
1931 grusom cruel
1932 skarpt sharply
1933 kylling chicken
1934 at snuble to stumble
1935 instruktion instruction
1936 at ryste to shudder
1937 møbler furniture
1938 forsinkelse delay
1939 ydeevne performance
1940 træning training
1941 ærme sleeve
1942 skat treasure
1943 tommelfinger thumb
1944 at dash to dash
1945 hændelse incident
1946 fjernsyn TV
1947 tres sixty
1948 hl mud
1949 at besejre to defeat
1950 skuffe drawer
1951 fortælling narrative
1952 appelsin orange
1953 klog clever
1954 at rødme to blush
1955 kahyt hut
1956 websted site
1957 funktion function
1958 gammel aloud
1959 bekendtskab acquaintance
1960 kapital capital
1961 rigdom wealth
1962 identitet identity
1963 herlighed glory
1964 hane cock
1965 tropper troops
1966 skæg beard
1967 konstant constant
1968 fiasko failure
1969 vært host
1970 trafik traffic
1971 fredag Friday
1972 at bjeffe to bark
1973 forgæves vain
1974 at spytte to spit
1975 elleve eleven
1976 nedenunder downstairs
1977 arbejdskraft labor
1978 trætte weary
1979 at genoptage to resume
1980 ceremoni ceremony
1981 kontrakt contract
1982 midnat midnight
1983 træt tired
1984 fjerde fourth
1985 smertefuld painful
1986 vinkel angle
1987 nyttige useful
1988 ry reputation
1989 husstand household
1990 nærheden nearby
1991 at afvente to await
1992 øjeblikkelig immediate
1993 voldelig violent
1994 ekstraordinære extraordinary
1995 bukser pants
1996 glad fond
1997 skamfuld ashamed
1998 plast plastic
1999 at adlyde to obey
2000 faktiske actual
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters