2000 Most Common Swedish Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Swedish language.

Swahili … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Tamil

Rank Swedish English
1 de the
2 att vara to be
3 och and
4 till to
5 av of
6 en a
7 jag I
8 i in
9 att ha to have
10 den där that
11 han he
12 inte not
13 hans his
14 henne her
15 Det it
16 du you
17 med with
18 för for
19 att göra to do
20 hon she
21 som as
22 on
23 att säga to say
24 at
25 honom him
26 från from
27 men but
28 mig me
29 min my
30 att gå to go
31 de they
32 Allt all
33 av by
34 detta this
35 ett one
36 ut out
37 upp up
38 att veta to know
39 so
40 en an
41 att se to see
42 skulle kunna could
43 eller or
44 dem them
45 att få to get
46 vi we
47 tycka om like
48 att komma to come
49 Vad what
50 att göra to make
51 där there
52 handla om about
53 som which
54 deras their
55 in i into
56 att tänka to think
57 att titta to look
58 om if
59 vem who
60 när when
61 att ta to take
62 tid time
63 Nej no
64 tillbaka back
65 att kan to can
66 att vilja to will
67 din your
68 Mer more
69 sedan then
70 ner down
71 Bra good
72 över over
73 att berätta to tell
74 nu now
75 några some
76 att vilja to want
77 bara just
78 endast only
79 än than
80 sätt way
81 att ge to give
82 andra other
83 dag day
84 öga eye
85 innan before
86 att fråga to ask
87 att hitta to find
88 två two
89 liten little
90 lång long
91 mycket very
92 att känna to feel
93 några any
94 sak thing
95 för too
96 här here
97 aldrig never
98 att lämna to leave
99 gammal old
100 huvud head
101 att vända to turn
102 igen again
103 genom through
104 även even
105 ansikte face
106 mycket much
107 av off
108 oss us
109 först first
110 höger right
111 vår our
112 på vilket sätt how
113 var where
114 efter after
115 dess its
116 kvinna woman
117 bort away
118 liv life
119 att verka to seem
120 att ringa to call
121 fortfarande still
122 att höra to hear
123 år year
124 egen own
125 att jobba to work
126 skall should
127 plats place
128 rum room
129 väl well
130 att stå to stand
131 att måste to must
132 han själv himself
133 runt around
134 dörr door
135 till kanske to might
136 något something
137 att försöka to try
138 att älska to love
139 hus house
140 natt night
141 att lägga to put
142 bra great
143 sådan such
144 att behålla to keep
145 att sitta to sit
146 sista last
147 att börja to begin
148 därför att because
149 de där those
150 dessa these
151 ord word
152 att använda to use
153 att behöva to need
154 att öppna to open
155 att hålla to hold
156 annan another
157 medan while
158 mest most
159 att prata to talk
160 att låta to let
161 upon
162 långt far
163 utan without
164 Hem home
165 att le to smile
166 alltid always
167 röst voice
168 barn child
169 far father
170 att gå to walk
171 ung young
172 att mena to mean
173 ingenting nothing
174 att springa to run
175 fastän though
176 ögonblick moment
177 mot against
178 mor mother
179 samma same
180 namn name
181 att tala to speak
182 många many
183 sinne mind
184 few
185 ta med to bring
186 ljus light
187 för nära to close
188 sida side
189 någonsin ever
190 att flytta to move
191 till maj to may
192 vän friend
193 varje every
194 ärm arm
195 tre three
196 en gång once
197 tillräckligt enough
198 att bli to become
199 flicka girl
200 ny new
201 slutet end
202 att leva to live
203 också also
204 att hjälpa to help
205 mellan between
206 värld world
207 att falla to fall
208 att börja to start
209 varje each
210 att vänta to wait
211 att titta på to watch
212 att stanna to stop
213 något anything
214 både both
215 fot foot
216 del part
217 små small
218 fram tills until
219 verkligen really
220 att svara to answer
221 att visa to show
222 pojke boy
223 själv herself
224 att ljuga to lie
225 Säker sure
226 kurs course
227 att hända to happen
228 att tro to believe
229 att återvända to return
230 Bakom behind
231 punkt point
232 Nästa next
233 än yet
234 hjärta heart
235 vatten water
236 nästan almost
237 Att sätta to set
238 kropp body
239 Varför why
240 att passera to pass
241 morgon- morning
242 timme hour
243 ljud sound
244 att möta to meet
245 Gud God
246 vit white
247 att komma ihåg to remember
248 snäll kind
249 att hoppas to hope
250 att nå to reach
251 att dö to die
252 hård hard
253 dålig bad
254 halv half
255 att skratta to laugh
256 familj family
257 eftersom since
258 hög high
259 bok book
260 materia matter
261 steg step
262 att förändra to change
263 fråga question
264 tvärs över across
265 att förstå to understand
266 att följa to follow
267 tillsammans together
268 fru wife
269 att dra to pull
270 längs along
271 tabell table
272 att spela to play
273 att förlora to lose
274 stor big
275 att gråta to cry
276 svart black
277 hår hair
278 att läsa to read
279 främre front
280 att skicka to send
281 ganska quite
282 att bryta to break
283 jag själv myself
284 att ska to shall
285 redan already
286 minut minute
287 mörk dark
288 snart soon
289 säng bed
290 mot toward
291 hela whole
292 bil car
293 fönster window
294 att skaka to shake
295 annan else
296 resten rest
297 pengar money
298 faktum fact
299 att skriva to write
300 brand fire
301 andra second
302 att stanna to stay
303 att undra to wonder
304 fall case
305 berättelse story
306 linje line
307 att växa to grow
308 luft air
309 att önska to wish
310 trodde thought
311 att stiga to rise
312 minst least
313 att fånga to catch
314 att leda to lead
315 stor large
316 att framträda to appear
317 allt everything
318 att bry sig to care
319 att bära to carry
320 död death
321 att sova to sleep
322 att döda to kill
323 aning idea
324 att svara to reply
325 att ha på sig to wear
326 vägg wall
327 att köra to drive
328 nära near
329 att rita to draw
330 axel shoulder
331 vecka week
332 dåtid past
333 död dead
334 tidigt early
335 att stirra to stare
336 ensam alone
337 känsla sense
338 mun mouth
339 snarare rather
340 att bära to bear
341 fyra four
342 att fortsätta to continue
343 träd tree
344 bror brother
345 anledning reason
346 häst horse
347 andra others
348 ordning order
349 massa lot
350 fem five
351 att röra to touch
352 runda round
353 djup deep
354 brev letter
355 Fröken Miss
356 att anta to suppose
357 tvinga force
358 stad town
359 att äta to eat
360 klar clear
361 att gifta sig to marry
362 att kasta to throw
363 Land country
364 närvarande present
365 inuti inside
366 golv floor
367 att betala to pay
368 att nicka to nod
369 att förbli to remain
370 riva tear
371 gata street
372 mindre less
373 rädsla fear
374 någon someone
375 företag business
376 stånd able
377 stol chair
378 att glömma to forget
379 att välja to pick
380 att förvänta sig to expect
381 röd red
382 kraft power
383 att snegla to glance
384 kanske perhaps
385 kort short
386 jord ground
387 sann true
388 läpp lip
389 verklig real
390 klä på sig to dress
391 månad month
392 att lyssna to listen
393 sent late
394 skola school
395 antingen either
396 vem whom
397 låg low
398 bland among
399 Make husband
400 tillägga to add
401 annorlunda different
402 att släppa to drop
403 att dricka to drink
404 att lära to learn
405 plötsligt suddenly
406 papper paper
407 landa land
408 sortera sort
409 ofta often
410 kväll evening
411 ovan above
412 hundra hundred
413 att bestämma to decide
414 att märka to notice
415 dotter daughter
416 kontor office
417 kall cold
418 figur figure
419 väg road
420 känsla feeling
421 att hänga to hang
422 att skära to cut
423 siffra number
424 bra fine
425 stad city
426 att överraska to surprise
427 att höja to raise
428 att fylla to fill
429 flera several
430 vars whose
431 fattig poor
432 vissa certain
433 planen plan
434 förmodligen probably
435 sedan ago
436 topp top
437 att orsaka to cause
438 att komma in to enter
439 redo ready
440 blå blue
441 inom within
442 sig själva themselves
443 framåt- forward
444 syster sister
445 att spendera to spend
446 stat state
447 dock however
448 att slåss to fight
449 stark strong
450 att kyssa to kiss
451 under during
452 att behaga to please
453 utanför outside
454 ben leg
455 Kära dear
456 Lycklig happy
457 dröm dream
458 notera note
459 fel wrong
460 att inse to realize
461 intressera interest
462 blod blood
463 snabbt quickly
464 att förklara to explain
465 vind wind
466 mänsklig human
467 herre Lord
468 att åka to ride
469 att täcka to cover
470 att luta to lean
471 att tillåta to allow
472 tio ten
473 tvivel doubt
474 tjugo twenty
475 herr sir
476 skön beautiful
477 krig war
478 Söt pretty
479 långsamt slowly
480 möjlig possible
481 problem trouble
482 att besöka to visit
483 chans chance
484 att trycka to push
485 fri free
486 andetag breath
487 bit piece
488 Sol sun
489 sanning truth
490 att anlända to arrive
491 att överväga to consider
492 huruvida whether
493 att agera to act
494 sig itself
495 inte heller nor
496 någon anyone
497 skylt sign
498 handla deal
499 att korsa to cross
500 glas glass
501 jobb job
502 att avsluta to finish
503 att viska to whisper
504 att studera to study
505 lätt easy
506 ålder age
507 bild picture
508 sex six
509 till sist finally
510 att köpa to buy
511 tystnad silence
512 hund dog
513 att ligga to lay
514 syn sight
515 öra ear
516 att erbjuda to offer
517 fartyg ship
518 själv yourself
519 mot towards
520 hav sea
521 ringa ring
522 att lova to promise
523 att lyfta to lift
524 att flyga to fly
525 tusen thousand
526 att gissa to guess
527 hörn corner
528 att oroa sig to worry
529 se view
530 bredvid beside
531 telefon phone
532 uppmärksamhet attention
533 att gömma to hide
534 att sakna to miss
535 blick gaze
536 polis police
537 att spara to save
538 fest party
539 engelsk English
540 sten stone
541 london London
542 konstig strange
543 bebis baby
544 rädd afraid
545 smärta pain
546 våg wave
547 kök kitchen
548 att hålla med to agree
549 att slå till to strike
550 att trycka to press
551 grön green
552 par couple
553 kille guy
554 förlåt sorry
555 erfarenhet experience
556 amerikan American
557 kanske maybe
558 sittplats seat
559 att rulla to roll
560 verkligen indeed
561 att blåsa to blow
562 ibland sometimes
563 tung heavy
564 själ soul
565 Viktig important
566 unge kid
567 värma warm
568 att oroa sig för to concern
569 mina mine
570 placera position
571 varm hot
572 läkare doctor
573 bortom beyond
574 att skrika to shout
575 ämne subject
576 middag dinner
577 att kolla to check
578 anda spirit
579 eftermiddag afternoon
580 tyst quiet
581 önskan desire
582 bortsett från except
583 jord earth
584 att föreställa sig to imagine
585 att pausa to pause
586 närma sig to approach
587 nacke neck
588 sätt manner
589 att gå med to join
590 mat food
591 byggnad building
592 att fastna to stick
593 kant edge
594 fält field
595 natur nature
596 flod river
597 sten rock
598 pistol gun
599 att nämna to mention
600 rakt straight
601 bred wide
602 företag company
603 himmel sky
604 att skjuta to shoot
605 trä wood
606 att träffa to hit
607 att dansa to dance
608 folkmassan crowd
609 att brinna to burn
610 Kompis fellow
611 uttryck expression
612 låda box
613 kontrollera control
614 kyrka church
615 att sucka to sigh
616 alla everyone
617 att välja to choose
618 att dela to share
619 att föreslå to suggest
620 kung king
621 förälder parent
622 trevlig nice
623 att halka to slip
624 att bygga to build
625 till onto
626 nästan nearly
627 minne memory
628 kläder clothes
629 Rapportera report
630 helt enkelt simply
631 att acceptera to accept
632 att tycka om to enjoy
633 hud skin
634 hemlighet secret
635 säkert certainly
636 spel game
637 konversation conversation
638 båt boat
639 tömma empty
640 i dag today
641 Helvete hell
642 att tjäna to serve
643 mjuk soft
644 att rymma to escape
645 tona tone
646 att hata to hate
647 riktning direction
648 försök attempt
649 fastän although
650 grupp group
651 kind cheek
652 ficka pocket
653 att klara av to manage
654 ja yes
655 att söka to search
656 att lukta to smell
657 vår spring
658 allmän general
659 mitten middle
660 konto account
661 vänster left
662 exakt exactly
663 följande following
664 att skada to hurt
665 avgift charge
666 offentlig public
667 att bosätta sig to settle
668 nöje pleasure
669 istället instead
670 att upptäcka to discover
671 herre gentleman
672 guld- gold
673 vad som helst whatever
674 Nyheter news
675 knä knee
676 ljus bright
677 omedelbart immediately
678 att slå to beat
679 snabb fast
680 enda single
681 faktiskt actually
682 distans distance
683 att motta to receive
684 fläck spot
685 scen scene
686 att kräva to demand
687 att erkänna to admit
688 tåg train
689 klass class
690 djur- animal
691 skrivbord desk
692 bröst chest
693 bemästra master
694 kaffe coffee
695 att lita på to trust
696 vakt guard
697 tyst silent
698 effekt effect
699 skugga shadow
700 att sjunga to sing
701 väska bag
702 att bevisa to prove
703 franska French
704 lång tall
705 under beneath
706 att söka to seek
707 ingen none
708 att rusa to rush
709 berg mountain
710 att förbereda to prepare
711 soldat soldier
712 knappast hardly
713 att le to grin
714 historia history
715 rena clean
716 att sälja to sell
717 äktenskap marriage
718 verkan action
719 by village
720 medlem member
721 framtida future
722 kulle hill
723 speciellt especially
724 trädgård garden
725 ljuv sweet
726 regn rain
727 karaktär character
728 att resa to travel
729 ge sig på attack
730 att stänga to shut
731 rök smoke
732 säker safe
733 rymden space
734 område area
735 Nedan below
736 till beaktande to regard
737 att vägra to refuse
738 trettio thirty
739 torr dry
740 att hoppa to jump
741 att upprepa to repeat
742 vild wild
743 att låsa to lock
744 england England
745 konst art
746 ett huvud ahead
747 tredje third
748 snabbt quick
749 skjorta shirt
750 att vinna to win
751 näsa nose
752 sommar summer
753 hals throat
754 ansträngning effort
755 enkel simple
756 termin term
757 att undervisa to teach
758 lopp race
759 långsam slow
760 plikt duty
761 musik music
762 indisk Indian
763 händelse event
764 blomma flower
765 att markera to mark
766 fågel bird
767 att samla to gather
768 herr Mr
769 domstol court
770 möte meeting
771 att skrika to scream
772 hatt hat
773 att misslyckas to fail
774 att klättra to climb
775 mörda murder
776 att passa to fit
777 varken neither
778 tunn thin
779 resultat result
780 att skynda to hurry
781 komplett complete
782 tand tooth
783 att knyta to tie
784 ändamål purpose
785 sida page
786 Således thus
787 kostym suit
788 fiende enemy
789 århundrade century
790 att kämpa to struggle
791 vanliga usual
792 objekt object
793 att vakna to wake
794 rik rich
795 att påstå to claim
796 rättvist fair
797 allmänning common
798 styrka strength
799 tjock thick
800 grejer stuff
801 respekt respect
802 att poängtera to address
803 levande living
804 sju seven
805 att känna igen to recognize
806 att äga to ought
807 att stötta to support
808 gård yard
809 att greppa to grab
810 brun brown
811 kommando command
812 närvaro presence
813 att beskriva to describe
814 täcka coat
815 nödvändig necessary
816 att sjunka to sink
817 Bank bank
818 att sträcka to stretch
819 perfekt perfect
820 att lida to suffer
821 plötslig sudden
822 att försvinna to disappear
823 åtta eight
824 väg path
825 särskild particular
826 att sprida to spread
827 mörker darkness
828 trappsteg stair
829 att tacka to thank
830 rörelse movement
831 svår difficult
832 affär shop
833 blek pale
834 att höra till to belong
835 språk language
836 särskild special
837 allvarlig serious
838 påminna to remind
839 att förse to provide
840 smal narrow
841 tillstånd condition
842 att böja to bend
843 stjärna star
844 flaska bottle
845 Levande alive
846 nyckel- key
847 att svinga to swing
848 högt loud
849 tyst quietly
850 misstag mistake
851 att observera to observe
852 att anmärka to remark
853 skönhet beauty
854 försiktigt carefully
855 Port gate
856 att knacka to knock
857 att glida to slide
858 medveten aware
859 att ta bort to remove
860 fullständigt completely
861 att våga to dare
862 tjänare servant
863 att buga to bow
864 cirkel circle
865 spela in record
866 te tea
867 arg angry
868 personlig personal
869 moln cloud
870 regel rule
871 slåss battle
872 styrelse board
873 privat private
874 sår wound
875 naturlig natural
876 någonstans somewhere
877 vidare forth
878 smak taste
879 att fixa to fix
880 lätt easily
881 i alla fall anyway
882 varelse creature
883 längd length
884 Lagra store
885 färsk fresh
886 vin wine
887 lägenhet apartment
888 tillfälle occasion
889 bild image
890 systemet system
891 bedöma judge
892 tunga tongue
893 pund pound
894 kopp cup
895 att skapa to create
896 form shape
897 värde worth
898 låt song
899 Att producera to produce
900 i kväll tonight
901 sjuk ill
902 snö snow
903 nivå level
904 lura fool
905 därför therefore
906 att räkna to count
907 sjuk sick
908 i morgon tomorrow
909 detalj detail
910 åsikt opinion
911 att rycka på axlarna to shrug
912 att involvera to involve
913 enorm huge
914 att hälla to pour
915 Häftigt cool
916 bröst breast
917 tröttna to tire
918 lite slightly
919 läger camp
920 exempel example
921 resa trip
922 hotell hotel
923 par pair
924 berättelse tale
925 att flasha to flash
926 troligt likely
927 vanligtvis usually
928 omöjlig impossible
929 fruktansvärd terrible
930 samhälle society
931 att stjäla to steal
932 fred peace
933 meddelande message
934 sovrum bedroom
935 affär affair
936 att hända to occur
937 att kräva to require
938 sko shoe
939 för avsikt to intend
940 värme heat
941 Färg color
942 armén army
943 främling stranger
944 upptagen busy
945 grå gray
946 tysk German
947 att innehålla to contain
948 gul yellow
949 kort card
950 skarp sharp
951 att behandla to treat
952 lugna calm
953 boll ball
954 botten bottom
955 fara danger
956 hel entire
957 att bestämma to determine
958 endast merely
959 fisk fish
960 huvud main
961 att måla to paint
962 att kasta to cast
963 författare author
964 ljud noise
965 ilska anger
966 skillnad difference
967 gäst guest
968 att misstänka to suspect
969 chock shock
970 skott shot
971 chef chief
972 att lysa to shine
973 att tvätta to wash
974 att andas to breathe
975 regering government
976 att undvika to avoid
977 placering stage
978 femtio fifty
979 hål hole
980 författare writer
981 att brista to burst
982 val choice
983 att utropa to exclaim
984 Typ type
985 liten tiny
986 gräs grass
987 att rikta to direct
988 utseende appearance
989 Amerika America
990 underbar wonderful
991 att packa to pack
992 sjukhus hospital
993 försiktigt gently
994 mjukt softly
995 spår track
996 bevis evidence
997 ont evil
998 att avslöja to reveal
999 att existera to exist
1000 att dra to drag
1001 att be to pray
1002 kunskap knowledge
1003 att uttrycka to express
1004 åt sidan aside
1005 vinter winter
1006 förtrogen familiar
1007 blocket block
1008 tydligt clearly
1009 att mumla to murmur
1010 ström stream
1011 att sopa to sweep
1012 omständighet circumstance
1013 att insistera to insist
1014 kvartal quarter
1015 hjärna brain
1016 enkel plain
1017 platt flat
1018 frågan issue
1019 bas base
1020 glädje delight
1021 ö island
1022 tillfälle opportunity
1023 växt plant
1024 glädje joy
1025 att flytta to shift
1026 förhållande relationship
1027 kniv knife
1028 att borsta to brush
1029 svag slight
1030 jävla damn
1031 att skaka to tremble
1032 att diskutera to discuss
1033 olika various
1034 värde value
1035 kön sex
1036 lokal local
1037 ungdom youth
1038 praktiken practice
1039 lag wet
1040 frukost breakfast
1041 kapten captain
1042 att förstöra to destroy
1043 resan journey
1044 söndag Sunday
1045 på något sätt somehow
1046 att rynka to frown
1047 att sätta ihop to wrap
1048 bundet bound
1049 komfort comfort
1050 gest gesture
1051 präst priest
1052 Frankrike France
1053 att hantera to handle
1054 himlen heaven
1055 vittne witness
1056 att öka to increase
1057 funktionen feature
1058 att sparka to kick
1059 att anta to assume
1060 att återkalla to recall
1061 snäv tight
1062 skog forest
1063 att skydda to protect
1064 brist lack
1065 följeslagare companion
1066 helt entirely
1067 beslutet decision
1068 att inkludera to include
1069 spår trail
1070 att bjuda in to invite
1071 känslor emotion
1072 ben bone
1073 klockan o’clock
1074 att omge to surround
1075 slutlig final
1076 yta surface
1077 lådor dozen
1078 att deklarera to declare
1079 vapen weapon
1080 centrum center
1081 välkommen welcome
1082 brott crime
1083 vikt weight
1084 lövverk lover
1085 svärd sword
1086 ruse list
1087 datum date
1088 att delta to attend
1089 tal speech
1090 att försäkra to assure
1091 att snäppa to snap
1092 rörelse motion
1093 passionen passion
1094 att avancera to advance
1095 skull sake
1096 inflytande influence
1097 såvida unless
1098 hastighet speed
1099 månen moon
1100 att mata to feed
1101 politiska political
1102 att beg to beg
1103 att överenskomma to accord
1104 maskin machine
1105 fyrtio forty
1106 nio nine
1107 att släppa ut to release
1108 norr north
1109 farbror uncle
1110 forntida ancient
1111 svag faint
1112 dubbel double
1113 grav grave
1114 omedelbar instant
1115 tallrik plate
1116 att begrava to bury
1117 perfekt perfectly
1118 vackra lovely
1119 er yours
1120 is ice
1121 att separera to separate
1122 att bita to bite
1123 rånare roof
1124 att svära to swear
1125 tum inch
1126 chaufför driver
1127 spegel mirror
1128 mage stomach
1129 vara being
1130 att vinna to gain
1131 att ignorera to ignore
1132 att svara to respond
1133 ingen nobody
1134 motsatt opposite
1135 att störa to bother
1136 att ordna to arrange
1137 båt boot
1138 damm dust
1139 att gnugga to rub
1140 direkt directly
1141 att skrika to yell
1142 enskild individual
1143 sjuksköterska nurse
1144 Mrs. Mrs
1145 syn vision
1146 att slösa bort to waste
1147 stolt proud
1148 myndighet authority
1149 kontakt contact
1150 tidning newspaper
1151 speciellt particularly
1152 grad degree
1153 fd former
1154 något somewhat
1155 stil style
1156 någon somebody
1157 att ha to possess
1158 lastbil truck
1159 intressant interesting
1160 skämt joke
1161 att muta to mutter
1162 egenskap property
1163 kalt bare
1164 kött flesh
1165 lättnad relief
1166 att tveka to hesitate
1167 att underlätta to ease
1168 vidhäftning grip
1169 att hoppa to leap
1170 försörjning supply
1171 att avbryta to interrupt
1172 måltid meal
1173 kusin cousin
1174 kvinna female
1175 förlust loss
1176 cigarett cigarette
1177 järn iron
1178 att övertyga to convince
1179 separat apart
1180 infall fancy
1181 rad row
1182 pacemaker pace
1183 två gånger twice
1184 att flöda to flow
1185 patienten patient
1186 att låtsas to pretend
1187 storlek size
1188 knappt barely
1189 bröllop wedding
1190 att tillkännage to announce
1191 skratt laughter
1192 ark sheet
1193 utformning design
1194 att laga mat to cook
1195 hjul wheel
1196 framgång success
1197 farlig dangerous
1198 söder south
1199 vaken awake
1200 lös loose
1201 panna forehead
1202 breds broad
1203 öken desert
1204 att rör om to stir
1205 vinge wing
1206 att varna to warn
1207 att vikas to fold
1208 stapel pile
1209 flamma flame
1210 ingång entrance
1211 herre lord
1212 att segla to sail
1213 att presentera to introduce
1214 slät smooth
1215 kraftfull powerful
1216 kosta cost
1217 miljoner million
1218 tro faith
1219 att svälja to swallow
1220 bro bridge
1221 mäta measure
1222 blinda blind
1223 alla everybody
1224 förmögenhet fortune
1225 grund due
1226 mild gentle
1227 att undersöka to examine
1228 galen crazy
1229 man male
1230 att engagera to engage
1231 testet test
1232 ram frame
1233 verklighet reality
1234 outspädd proper
1235 att reflektera to reflect
1236 att vandra to wander
1237 att representera to represent
1238 gård farm
1239 lag team
1240 väder weather
1241 att tillfredsställa to satisfy
1242 svårighet difficulty
1243 svag weak
1244 betyder meaning
1245 flyg flight
1246 trevlig pleasant
1247 däck deck
1248 carefulness careful
1249 kvadrat square
1250 ursäkt excuse
1251 fast firm
1252 gren branch
1253 att torka to wipe
1254 pris price
1255 ursprungliga original
1256 tolv twelve
1257 advokat lawyer
1258 bön prayer
1259 någon anybody
1260 ära honor
1261 klocka bell
1262 present gift
1263 Christchurch Christ
1264 energi energy
1265 eventuellt possibly
1266 vana habit
1267 villiga willing
1268 kvalitet quality
1269 att kasta to toss
1270 fel fault
1271 att sänka to lower
1272 säkert surely
1273 tydligen apparently
1274 att argumentera to argue
1275 början beginning
1276 handsomeness handsome
1277 djupt deeply
1278 att skylla på to blame
1279 att protestera to protest
1280 fånge prisoner
1281 att indikera to indicate
1282 te thee
1283 att vrida to twist
1284 jacka jacket
1285 hjälte hero
1286 tur luck
1287 innehåll content
1288 att informera to inform
1289 för att förhindra to prevent
1290 lycka happiness
1291 verkligen truly
1292 att utvecklas to develop
1293 hakan chin
1294 att förstöra to ruin
1295 att spricka to crack
1296 ledare leader
1297 i går yesterday
1298 femton fifteen
1299 trä wooden
1300 att leverera to deliver
1301 medel agent
1302 svar response
1303 dum stupid
1304 mode fashion
1305 uppgift task
1306 veta curious
1307 att lyckas to succeed
1308 klokt wise
1309 mängd amount
1310 telefon telephone
1311 att förneka to deny
1312 att gräva to dig
1313 lag law
1314 att uppmana to urge
1315 evigt forever
1316 gemenskap community
1317 fysiskt physical
1318 källa source
1319 lärare teacher
1320 slav slave
1321 killen fat
1322 att föredra to prefer
1323 militär military
1324 bröd bread
1325 att hänvisa till to refer
1326 hytt cabin
1327 colorfully fully
1328 oförmögen unable
1329 att följa med to accompany
1330 att fortsätta to proceed
1331 att utbyta to exchange
1332 massa mass
1333 begäran request
1334 att etablera to establish
1335 udda odd
1336 att vägleda to guide
1337 gyllene golden
1338 oss ourselves
1339 enbart mere
1340 förhållande relation
1341 att hota to threaten
1342 hastighet rate
1343 att förbannas to curse
1344 bära beer
1345 avlägsen distant
1346 uppenbara obvious
1347 kommentar comment
1348 ädel noble
1349 fördel advantage
1350 trots spite
1351 bilkö file
1352 möjlighet possibility
1353 att utföra to conduct
1354 att blekna to fade
1355 att fokusera to focus
1356 skärm screen
1357 existens existence
1358 att montera to mount
1359 offret victim
1360 spets tip
1361 räknare counter
1362 den senare latter
1363 att skrämma to scare
1364 olycka accident
1365 intryck impression
1366 att jämföra to peer
1367 att krulla to curl
1368 att samla to collect
1369 att marschera to march
1370 att visa to display
1371 stranden beach
1372 faster aunt
1373 dörröppning doorway
1374 bekväm comfortable
1375 att driva to drift
1376 synd pity
1377 spänning excitement
1378 till dom to arrest
1379 uppenbarligen obviously
1380 annars otherwise
1381 handel trade
1382 hälsa health
1383 väst west
1384 läder leather
1385 grov rough
1386 att gasa to gasp
1387 att utföra to perform
1388 lillfinger pink
1389 meningen sentence
1390 humör mood
1391 Artikel article
1392 kedja chain
1393 vagn carriage
1394 att uttrycka to utter
1395 nyans shade
1396 plan plane
1397 att förlåta to forgive
1398 dikt poem
1399 rep rope
1400 lätt lamp
1401 exempel instance
1402 ren pure
1403 att ladda to load
1404 att gripa to seize
1405 bakre rear
1406 ärlig honest
1407 större major
1408 liknande similar
1409 aktivitet activity
1410 att eko to echo
1411 att ockupera to occupy
1412 berömda famous
1413 att överleva to survive
1414 ängslig anxious
1415 roliga funny
1416 djävulen devil
1417 förtroende confidence
1418 att ångra to regret
1419 att begå to commit
1420 svett sweat
1421 ryska Russian
1422 intervall range
1423 att återhämta sig to recover
1424 fasa horror
1425 säkerhet security
1426 besättning crew
1427 att bråka to roar
1428 gryning dawn
1429 metall metal
1430 nervös nervous
1431 fängelse prison
1432 att överge to abandon
1433 någonstans anywhere
1434 dess sin
1435 till gräs to grasp
1436 inställning attitude
1437 att säkra to secure
1438 uttalande statement
1439 naken naked
1440 räkning bill
1441 panna brow
1442 rolle role
1443 gott plenty
1444 karriär career
1445 svans tail
1446 födelse birth
1447 att ansöka to apply
1448 officiell official
1449 att relatera to relate
1450 öde fate
1451 projekt project
1452 dal valley
1453 fantasi imagination
1454 att skrämma to frighten
1455 marknad market
1456 näve fist
1457 till ugnar to owe
1458 avsikt intention
1459 förbindelse connection
1460 serie series
1461 mod courage
1462 torn tower
1463 sjö lake
1464 att dyka upp to emerge
1465 att satsa to bet
1466 film movie
1467 kjol skirt
1468 att gråta to weep
1469 kammare chamber
1470 rättegång trial
1471 motor engine
1472 tack thanks
1473 skrivande writing
1474 knapp button
1475 att jaga to hunt
1476 vanlig ordinary
1477 att förlänga to extend
1478 att spara to spare
1479 teori theory
1480 stadig steady
1481 att bevilja to grant
1482 juni June
1483 judisk Jew
1484 absolut absolutely
1485 ära honour
1486 att flyta to float
1487 gåta mystery
1488 säsong season
1489 ägare owner
1490 att ha råd med to afford
1491 färg colour
1492 råd advice
1493 att beundra to admire
1494 keps cap
1495 frihet freedom
1496 två nyans to glare
1497 att förtjäna to deserve
1498 att hälsa på to greet
1499 att krama to hug
1500 personal staff
1501 att driva to thrust
1502 efteråt afterwards
1503 korrekt correct
1504 att bero to depend
1505 att simma to swim
1506 oskyldig innocent
1507 häl heel
1508 Generelt generally
1509 gardin curtain
1510 besittning possession
1511 fotograferar photograph
1512 knappast scarcely
1513 nativ native
1514 grå grey
1515 formen blanket
1516 intervju interview
1517 att tillåta to permit
1518 smutsig dirty
1519 synd shame
1520 att upphöra to cease
1521 ägg egg
1522 förklaring explanation
1523 vagn wagon
1524 publik audience
1525 hemskt awful
1526 pipa pipe
1527 till belastning to strain
1528 att pressa to squeeze
1529 roman Roman
1530 att överklaga to appeal
1531 duk cloth
1532 volym volume
1533 öst east
1534 avsnitt section
1535 att störa to disturb
1536 rang rank
1537 hungrig hungry
1538 att krypa to creep
1539 besökaren visitor
1540 överallt everywhere
1541 religiösa religious
1542 att erhålla to obtain
1543 kött meat
1544 städning maid
1545 Justice justice
1546 framsteg progress
1547 övervåningen upstairs
1548 tro belief
1549 att ansluta to connect
1550 roman novel
1551 spöke ghost
1552 att sikta to aim
1553 att flinga to fling
1554 lördag Saturday
1555 kirurgi operation
1556 att lindra to relieve
1557 längre anymore
1558 travar despite
1559 midja waist
1560 mjölk milk
1561 att omfamna to embrace
1562 badrum bathroom
1563 kruka pot
1564 att stöta på to encounter
1565 föregående previous
1566 att snurra to spin
1567 slagna grand
1568 fälla trap
1569 att påverka to affect
1570 drog drug
1571 silke silk
1572 soppor supper
1573 full drunk
1574 ledtråd hint
1575 att ersätta to replace
1576 upprört harm
1577 frukt fruit
1578 dator computer
1579 armbåge elbow
1580 att gå ner to descend
1581 två förluster to tap
1582 veranda porch
1583 att svälla to swell
1584 ups upper
1585 farfar grandfather
1586 övning exercise
1587 bibliotek library
1588 muskel muscle
1589 att frysa to freeze
1590 att uppröra to upset
1591 att klaga to complain
1592 Europa Europe
1593 gynna favor
1594 rot root
1595 beast
1596 att uppstå to arise
1597 utmaning challenge
1598 dusch shower
1599 grekisk Greek
1600 Alltigenom throughout
1601 sexuell sexual
1602 sträng string
1603 gräns limit
1604 restaurang restaurant
1605 tryck pressure
1606 att försvinna to vanish
1607 nåden grace
1608 att bekänna to confess
1609 uppoffring sacrifice
1610 ankomst arrival
1611 att rycka to jerk
1612 lektion lesson
1613 höften hip
1614 lämna lad
1615 olja oil
1616 mönster pattern
1617 vanlig regular
1618 gevär rifle
1619 tur lucky
1620 tråkig dull
1621 medveten conscious
1622 elementet element
1623 att stönas to groan
1624 konsekvens consequence
1625 balans balance
1626 principen principle
1627 ömhet affection
1628 ström current
1629 ljus candle
1630 skit shit
1631 att loppa to flee
1632 höjd height
1633 lager stock
1634 klocka clock
1635 slott castle
1636 staket fence
1637 skyldig guilty
1638 att lösa to resolve
1639 att knäböja to kneel
1640 att slappna av to relax
1641 tempel temple
1642 förutom besides
1643 favorit favorite
1644 sittande seated
1645 april April
1646 att uppskatta to appreciate
1647 vetenskap science
1648 populär popular
1649 mormor grandmother
1650 modell model
1651 två skakningar to shiver
1652 dagligen daily
1653 diskussion discussion
1654 princen prince
1655 att ta bort to strip
1656 att avsluta to conclude
1657 beskrivning description
1658 tak ceiling
1659 FALSK FALSE
1660 intersted interested
1661 nära closely
1662 att klamra sig to cling
1663 bänk bench
1664 att förfölja to pursue
1665 tapper brave
1666 tillfredsställelse satisfaction
1667 att krypa to crawl
1668 buss bus
1669 litterära literary
1670 blodig bloody
1671 att jämföra to compare
1672 utländsk foreign
1673 att föreslå to propose
1674 penna pen
1675 att fråga to inquire
1676 sorg grief
1677 stöd aid
1678 vänskap friendship
1679 att krascha to crash
1680 äventyr adventure
1681 att kämpa to stride
1682 kultur culture
1683 balk beam
1684 säkerhet safety
1685 mars March
1686 glasögon glasses
1687 evne ability
1688 utmärkt excellent
1689 fast firmly
1690 förståelse understanding
1691 stål steel
1692 nerv nerve
1693 ängel angel
1694 jätte giant
1695 misstanke suspicion
1696 okänt unknown
1697 att skryta to startle
1698 lika equal
1699 tält tent
1700 att skratta to gleam
1701 smarta smart
1702 generationen generation
1703 att motstå to resist
1704 att sopa to sob
1705 Närs någonsin whenever
1706 stava spell
1707 reaktion reaction
1708 utbildning education
1709 bevis proof
1710 att excitera to excite
1711 att skina to blink
1712 att piska to whip
1713 att identifiera to identify
1714 skål bowl
1715 att avslöja to expose
1716 varning warning
1717 djup depth
1718 kapitel chapter
1719 arrangemang arrangement
1720 till värk to ache
1721 att sippa to sip
1722 tungt heavily
1723 italiensk Italian
1724 ögonbryn eyebrow
1725 att chuckle to chuckle
1726 palats palace
1727 allvarligt seriously
1728 att dra sig tillbaka to retreat
1729 målning painting
1730 viktigheten importance
1731 drottning queen
1732 tyst silently
1733 handled wrist
1734 slam to slam
1735 ansvar responsibility
1736 helt och hållet altogether
1737 käke jaw
1738 dåligt badly
1739 passagerare passenger
1740 öppning opening
1741 juli July
1742 skicklighet skill
1743 att jaga to chase
1744 anpassade custom
1745 att tendera to tend
1746 metod method
1747 ko cow
1748 ivrig eager
1749 krigare warrior
1750 till koppling to clutch
1751 att uppfatta to perceive
1752 grotta cave
1753 kredit credit
1754 beröm praise
1755 kapabel capable
1756 att anställa to hire
1757 granne neighbor
1758 att dölja to conceal
1759 att borra to bore
1760 sympati sympathy
1761 tråd wire
1762 nyfikenhet curiosity
1763 två tvingar to oblige
1764 bälte belt
1765 relativ relative
1766 begreppet notion
1767 att fånga to capture
1768 att byta to switch
1769 post mail
1770 soffa couch
1771 korridor corridor
1772 att avgå to depart
1773 omedelbart instantly
1774 spanska Spanish
1775 hot threat
1776 kinesisk Chinese
1777 mycket highly
1778 Till slut eventually
1779 att anställa to employ
1780 länk link
1781 frånvaro absence
1782 förtvivlan despair
1783 struktur structure
1784 ensam lonely
1785 tacksam grateful
1786 att dra tillbaka to withdraw
1787 karta map
1788 mestadels mostly
1789 kudde pillow
1790 synlig visible
1791 kärl vessel
1792 husmor mistress
1793 att bifoga to attach
1794 delikat delicate
1795 att förvirra to confuse
1796 professionell professional
1797 värme warmth
1798 bruten broken
1799 att uttömma to exhaust
1800 dum silly
1801 detektiv detective
1802 sorg sorrow
1803 sadel saddle
1804 skada damage
1805 trevlig rare
1806 att förråda to betray
1807 att sova to slap
1808 att erkänna to acknowledge
1809 kappa gown
1810 fast solid
1811 extremt extremely
1812 fras phrase
1813 spik nail
1814 att städa to rent
1815 att upprätthålla to maintain
1816 augusti August
1817 att imponera to impress
1818 arbetare worker
1819 bagageutrymme trunk
1820 konkluderer conclusion
1821 gun pistol
1822 lysande brilliant
1823 medborgare citizen
1824 snabbt rapidly
1825 att vissla to whistle
1826 nyligen recently
1827 desperat desperate
1828 lätt lightly
1829 aspekt aspect
1830 förvirring confusion
1831 fula ugly
1832 intelligens intelligence
1833 säng sofa
1834 att kasta to shed
1835 älskling darling
1836 kurva curve
1837 vind breeze
1838 Lika equally
1839 tejp tape
1840 att våga to venture
1841 att skrapa to scratch
1842 doft scent
1843 att locka to attract
1844 utveckling development
1845 två lama to halt
1846 att stift to pin
1847 att shove to shove
1848 medicinsk medical
1849 lutning slope
1850 naturligt naturally
1851 att försvara to defend
1852 att tjäna to earn
1853 att be to bid
1854 kamera camera
1855 smuts dirt
1856 skal shell
1857 krona crown
1858 framgångsrik successful
1859 förtjänst virtue
1860 översvämning flood
1861 Rom Rome
1862 handväska purse
1863 diktning poetry
1864 att popa to pop
1865 mage belly
1866 totalt total
1867 för att bekräfta to confirm
1868 dom judgment
1869 enorme enormous
1870 att krossa to crush
1871 att klappa to pat
1872 ansvarlig responsible
1873 medvetande consciousness
1874 SENASTE recent
1875 att dela upp to divide
1876 kriminell criminal
1877 dyrbara precious
1878 ganska fairly
1879 att uppmuntra to encourage
1880 gräns border
1881 löv blade
1882 lår thigh
1883 reflektion reflection
1884 begravning funeral
1885 avdelning department
1886 ovanlig unusual
1887 två övertalar to persuade
1888 vehikel vehicle
1889 fruktar dread
1890 bakgrund background
1891 att anklaga to accuse
1892 totalt totally
1893 nytta benefit
1894 att associera to associate
1895 två gör to render
1896 tillstånd permission
1897 laglig legal
1898 kust coast
1899 mäktig mighty
1900 ångest anxiety
1901 titel title
1902 anbud tender
1903 forskning research
1904 kaka cake
1905 att rädda to rescue
1906 bonde farmer
1907 våld violence
1908 skymt glimpse
1909 förslag suggestion
1910 barndom childhood
1911 två suckar to suck
1912 dum foolish
1913 belöning reward
1914 krok hook
1915 klient client
1916 värdig worthy
1917 mystisk mysterious
1918 tätt tightly
1919 grym cruel
1920 kraftigt sharply
1921 kyckling chicken
1922 mantel robe
1923 att snubbla to stumble
1924 instruktion instruction
1925 summa sum
1926 två skakningar to shudder
1927 möbler furniture
1928 fördröjning delay
1929 prestanda performance
1930 utbildning training
1931 hylsa sleeve
1932 skatt treasure
1933 att dasha to dash
1934 sextio sixty
1935 lera mud
1936 att besegra to defeat
1937 låda drawer
1938 berättande narrative
1939 apelsin orange
1940 smart clever
1941 att rodna to blush
1942 funktion function
1943 högt aloud
1944 bekant acquaintance
1945 kapital capital
1946 rikedom wealth
1947 identitet identity
1948 ära glory
1949 trupper troops
1950 skägg beard
1951 konstant constant
1952 misslyckande failure
1953 värd host
1954 trafik traffic
1955 fredag Friday
1956 att barka to bark
1957 förgäves vain
1958 att spotta to spit
1959 nere downstairs
1960 arbetskraft labor
1961 trötta weary
1962 att återuppta to resume
1963 ceremoni ceremony
1964 kontrakt contract
1965 midnatt midnight
1966 trött tired
1967 fjärde fourth
1968 smärtsam painful
1969 vinkel angle
1970 moderniseras useful
1971 rykte reputation
1972 hushåll household
1973 i närheten nearby
1974 att vänta to await
1975 omedelbara immediate
1976 våldsam violent
1977 extraordinärt extraordinary
1978 byxor pants
1979 skäms ashamed
1980 plast plastic
1981 att lyda to obey
1982 faktiska actual
1983 att sluta to quit
1984 nötkreatur cattle
1985 nationella national
1986 september September
1987 att heja to cheer
1988 att ge råd to advise
1989 centra centre
1990 gäng bunch
1991 tempera temper
1992 abrupt abruptly
1993 bad bath
1994 att skämma bort to embarrass
1995 ofta frequently
1996 tillräcklig sufficient
1997 kontrast contrast
1998 kort brief
1999 att dyka to plunge
2000 krage collar
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters