2000 Most Common Ukrainian Words

This is a list of the 2000 most commonly used words in the Ukrainian language.

Turkish … <-- … 2000 Most Common Words … –> … Urdu

Rank Ukrainian English
1 бути to be
2 і and
3 до to
4 з of
5 в in
6 мати to have
7 що that
8 він he
9 ні not
10 його his
11 її her
12 це it
13 ти you
14 с with
15 для for
16 зробити to do
17 вона she
18 як as
19 на on
20 сказати to say
21 в at
22 йому him
23 від from
24 але but
25 я me
26 мій my
27 йти to go
28 Вони they
29 все all
30 від by
31 це this
32 один one
33 з out
34 вгору up
35 знати to know
36 тому so
37 a an
38 бачити to see
39 міг could
40 або or
41 їх them
42 отримати to get
43 ми we
44 люблю like
45 приходити to come
46 людина man
47 що what
48 робити to make
49 там there
50 о about
51 котрий which
52 їх their
53 в into
54 думати to think
55 дивитись to look
56 якщо if
57 хто who
58 коли when
59 брати to take
60 час time
61 ні no
62 назад back
63 може to can
64 прагнути to will
65 ваш your
66 більше more
67 потім then
68 вниз down
69 добре good
70 над over
71 розповісти to tell
72 зараз now
73 руки hand
74 дещо some
75 хотіти to want
76 просто just
77 тільки only
78 ніж than
79 До речі way
80 давати to give
81 інший other
82 день day
83 очей eye
84 раніше before
85 спитати to ask
86 знайти to find
87 два two
88 мало little
89 довго long
90 дуже very
91 відчувати to feel
92 будь-який any
93 річ thing
94 теж too
95 тут here
96 ніколи never
97 покидати to leave
98 особи person
99 старі old
100 керівник head
101 повернутися to turn
102 знову again
103 через through
104 навіть even
105 обличчя face
106 багато much
107 вимкнено off
108 нас us
109 спочатку first
110 право right
111 наш our
112 як how
113 де where
114 після after
115 його its
116 жінка woman
117 геть away
118 життя life
119 здаватися to seem
120 дзвонити to call
121 досі still
122 чути to hear
123 рік year
124 власні own
125 працювати to work
126 слід should
127 місце place
128 номер room
129 добре well
130 стояти to stand
131 обов’язково to must
132 себе himself
133 навколо around
134 двері door
135 на волю to might
136 щось something
137 спробувати to try
138 кохати to love
139 будинок house
140 ніч night
141 класти to put
142 великий great
143 такі such
144 утримувати to keep
145 сидіти to sit
146 останній last
147 починати to begin
148 оскільки because
149 ті those
150 ці these
151 слово word
152 використовувати to use
153 потребувати to need
154 відкривати to open
155 тримати to hold
156 інший another
157 час while
158 більшість most
159 говорити to talk
160 дозволяти to let
161 на upon
162 далеко far
163 без without
164 додому home
165 посміхатися to smile
166 завжди always
167 голос voice
168 дитина child
169 батька father
170 гуляти to walk
171 молоді young
172 означати to mean
173 нічого nothing
174 бігти to run
175 хоча though
176 момент moment
177 проти against
178 матері mother
179 те ж саме same
180 ім’я name
181 говорити to speak
182 багато many
183 розум mind
184 мало few
185 приносити to bring
186 світло light
187 закрити to close
188 сторони side
189 коли-небудь ever
190 рухатись to move
191 до травня to may
192 друг friend
193 кожен every
194 рука arm
195 три three
196 один раз once
197 достатньо enough
198 ставати to become
199 дівчина girl
200 під under
201 новий new
202 кінець end
203 жити to live
204 також also
205 допомагати to help
206 між ними between
207 світ world
208 падати to fall
209 починати to start
210 кожен each
211 чекати to wait
212 дивитися to watch
213 зупинитися to stop
214 нічого anything
215 обидва both
216 ноги foot
217 частина part
218 невеликий small
219 до until
220 дійсно really
221 відповідати to answer
222 показувати to show
223 хлопчик boy
224 себе herself
225 брехати to lie
226 звичайно sure
227 Звичайно course
228 статися to happen
229 вірити to believe
230 повертати to return
231 позаду behind
232 точка point
233 далі next
234 ще yet
235 серце heart
236 води water
237 майже almost
238 встановити to set
239 тіла body
240 чому why
241 пройти to pass
242 вранці morning
243 годину hour
244 звуку sound
245 зустрічати to meet
246 Бог God
247 білий white
248 пам’ятати to remember
249 роду kind
250 сподіватися to hope
251 досягти to reach
252 вмирати to die
253 важко hard
254 погано bad
255 наполовину half
256 сміятися to laugh
257 сім’ї family
258 з since
259 високий high
260 книги book
261 справі matter
262 крок step
263 змінювати to change
264 питання question
265 поперек across
266 зрозуміти to understand
267 слідувати to follow
268 разом together
269 дружина wife
270 тягнути to pull
271 разом along
272 табл table
273 грати to play
274 втрачати to lose
275 великий big
276 плакати to cry
277 чорний black
278 волосся hair
279 читати to read
280 спереду front
281 надіслати to send
282 цілком quite
283 ламати to break
284 я myself
285 до to shall
286 вже already
287 хвилини minute
288 темний dark
289 скоро soon
290 ліжко bed
291 до toward
292 в цілому whole
293 автомобіль car
294 вікна window
295 трясти to shake
296 інше else
297 відпочинок rest
298 гроші money
299 факт fact
300 син son
301 писати to write
302 вогонь fire
303 другий second
304 залишатися to stay
305 задатися питанням to wonder
306 випадок case
307 історія story
308 лінії line
309 рости to grow
310 повітря air
311 побажати to wish
312 думки thought
313 підніматися to rise
314 найменше least
315 повний full
316 зловити to catch
317 вести to lead
318 великі large
319 з’явитися to appear
320 все everything
321 піклуватися to care
322 нести to carry
323 смерть death
324 спати to sleep
325 вбивати to kill
326 ідея idea
327 відповісти to reply
328 носити to wear
329 стіни wall
330 водити to drive
331 близько near
332 малювати to draw
333 плече shoulder
334 тиждень week
335 минуле past
336 мертвий dead
337 рано early
338 витріщатися to stare
339 самостійно alone
340 сенс sense
341 рот mouth
342 скоріше rather
343 нести to bear
344 чотири four
345 продовжувати to continue
346 дерево tree
347 брат brother
348 Причина reason
349 кінь horse
350 інші others
351 замовлення order
352 багато lot
353 п’ять five
354 торкнутися to touch
355 круглий round
356 глибокий deep
357 листа letter
358 Міс Miss
359 припустити to suppose
360 сили force
361 місто town
362 їсти to eat
363 ясно clear
364 одружитися to marry
365 кидати to throw
366 країні country
367 присутній present
368 всередині inside
369 поверх floor
370 платити to pay
371 кивати to nod
372 палець finger
373 залишатися to remain
374 сльозу tear
375 вулиці street
376 леді lady
377 менше less
378 страх fear
379 хтось someone
380 бізнесу business
381 здатний able
382 стілець chair
383 забути to forget
384 вибрати to pick
385 очікувати to expect
386 червоний red
387 влада power
388 на погляд to glance
389 можливо perhaps
390 короткий short
391 землі ground
392 істина true
393 губа lip
394 реальний real
395 одягатися to dress
396 місяць month
397 слухати to listen
398 пізно late
399 школа school
400 або either
401 кому whom
402 низький low
403 серед among
404 чоловіка husband
405 додавати to add
406 інший different
407 впустити to drop
408 пити to drink
409 вчити to learn
410 раптом suddenly
411 паперу paper
412 земля land
413 сортувати sort
414 часто often
415 вечір evening
416 вище above
417 сто hundred
418 вирішити to decide
419 помічати to notice
420 дочка daughter
421 офіс office
422 холодно cold
423 цифра figure
424 дороги road
425 почуття feeling
426 повісити to hang
427 вирізати to cut
428 номер number
429 штраф fine
430 місто city
431 здивувати to surprise
432 підноситися to raise
433 заповнювати to fill
434 кілька several
435 чиї whose
436 бідні poor
437 певний certain
438 плану plan
439 ймовірно probably
440 тому ago
441 зверху top
442 спричиняти to cause
443 заходити to enter
444 готовий ready
445 синій blue
446 всередині within
447 самі themselves
448 вперед forward
449 сестра sister
450 витрачати to spend
451 стан state
452 однак however
453 боротися to fight
454 сильний strong
455 поцілувати to kiss
456 протягом during
457 біт bit
458 задовольнити to please
459 зовні outside
460 ноги leg
461 дорогий dear
462 щасливий happy
463 мрія dream
464 Примітка note
465 неправильно wrong
466 усвідомлювати to realize
467 інтерес interest
468 кров blood
469 швидко quickly
470 пояснити to explain
471 вітер wind
472 людини human
473 Господи Lord
474 кататись верхи to ride
475 прикривати to cover
476 нахилятися to lean
477 дозволяти to allow
478 десять ten
479 сумніву doubt
480 двадцять twenty
481 Сер sir
482 гарний beautiful
483 війна war
484 досить pretty
485 повільно slowly
486 можливо possible
487 неприємності trouble
488 відвідувати to visit
489 шанс chance
490 натиснути to push
491 безкоштовно free
492 дихання breath
493 шматок piece
494 сонця sun
495 правда truth
496 прибувати to arrive
497 вважати to consider
498 чи whether
499 діяти to act
500 себе itself
501 ні nor
502 нікому anyone
503 знак sign
504 угоди deal
505 перетнути to cross
506 скло glass
507 робота job
508 закінчувати to finish
509 шепотіти to whisper
510 навчатися to study
511 формі form
512 легко easy
513 віку age
514 картина picture
515 шість six
516 нарешті finally
517 купувати to buy
518 мовчання silence
519 собака dog
520 закласти to lay
521 зір sight
522 вухо ear
523 пропонувати to offer
524 корабель ship
525 себе yourself
526 до towards
527 море sea
528 кільце ring
529 обіцяти to promise
530 Щоб підняти to lift
531 літати to fly
532 тис thousand
533 вгадати to guess
534 кут corner
535 турбуватися to worry
536 перегляду view
537 проблема problem
538 поруч beside
539 телефону phone
540 уваги attention
541 ховатися to hide
542 сумувати to miss
543 погляд gaze
544 поліції police
545 зберегти to save
546 партія party
547 Англійська English
548 камінь stone
549 Лондон London
550 дивно strange
551 дитина baby
552 бояться afraid
553 біль pain
554 хвиля wave
555 кухня kitchen
556 погодитися to agree
557 вдарити to strike
558 натиснути to press
559 зелений green
560 пара couple
561 хлопець guy
562 вибачте sorry
563 досвіду experience
564 до till
565 Американський American
566 може бути maybe
567 місце seat
568 перекочувати to roll
569 дійсно indeed
570 підірвати to blow
571 інколи sometimes
572 важкий heavy
573 душі soul
574 важливо important
575 дитина kid
576 тепла warm
577 занепокоєння to concern
578 Шахта mine
579 позиції position
580 гарячий hot
581 лікаря doctor
582 далі beyond
583 кричати to shout
584 предмета subject
585 вечеря dinner
586 перевіряти to check
587 дух spirit
588 вдень afternoon
589 офіцер officer
590 спокійно quiet
591 бажання desire
592 окрім except
593 землі earth
594 уявити to imagine
595 щоб призупинити to pause
596 підійти to approach
597 шиї neck
598 миля mile
599 чином manner
600 приєднатися to join
601 харчування food
602 будівлі building
603 дотримуватися to stick
604 край edge
605 поля field
606 природи nature
607 річка river
608 рок rock
609 пістолет gun
610 згадати to mention
611 прямо straight
612 широкий wide
613 компанії company
614 небо sky
615 стріляти to shoot
616 деревини wood
617 бити to hit
618 танцювати to dance
619 натовп crowd
620 щоб спалити to burn
621 товариш fellow
622 вираз expression
623 коробка box
624 контроль control
625 церква church
626 зітхнути to sigh
627 кожен everyone
628 вибирати to choose
629 ділитися to share
630 запропонувати to suggest
631 король king
632 батьків parent
633 приємно nice
634 до ковзання to slip
635 будувати to build
636 на onto
637 майже nearly
638 пам’яті memory
639 одяг clothes
640 звіт report
641 просто simply
642 прийняти to accept
643 насолоджуватись to enjoy
644 шкіри skin
645 секрет secret
646 звичайно certainly
647 гра game
648 бесіди conversation
649 човен boat
650 порожній empty
651 сьогодні today
652 пекло hell
653 служити to serve
654 м’який soft
655 в текти to escape
656 тон tone
657 ненавидіти to hate
658 напрямок direction
659 спроба attempt
660 хоча although
661 групи group
662 щоку cheek
663 кишені pocket
664 керувати to manage
665 так yes
666 шукати to search
667 нюхати to smell
668 весна spring
669 загальний general
670 середній middle
671 облікового запису account
672 зліва left
673 точно exactly
674 обслуговування service
675 наступні following
676 причинити біль to hurt
677 заряд charge
678 громадськості public
679 врегулювати to settle
680 задоволення pleasure
681 замість цього instead
682 відкривати to discover
683 джентльмен gentleman
684 золото gold
685 що завгодно whatever
686 новини news
687 коліно knee
688 яскравий bright
689 негайно immediately
690 раді glad
691 бити to beat
692 швидко fast
693 одномісний single
694 насправді actually
695 відстань distance
696 отримати to receive
697 місце spot
698 сцени scene
699 вимагати to demand
700 визнавати to admit
701 поїзд train
702 клас class
703 тварина animal
704 стіл desk
705 зал hall
706 грудей chest
707 майстер master
708 кава coffee
709 довіряти to trust
710 охоронець guard
711 мовчать silent
712 ефекту effect
713 тінь shadow
714 співати to sing
715 мішок bag
716 щоб довести to prove
717 Французька French
718 високий tall
719 внизу beneath
720 шукати to seek
721 ні none
722 поспішати to rush
723 гора mountain
724 готуватися to prepare
725 солдат soldier
726 навряд чи hardly
727 бар bar
728 до усмішки to grin
729 історія history
730 чистий clean
731 продавати to sell
732 шлюб marriage
733 дії action
734 село village
735 член member
736 майбутнє future
737 Хілл hill
738 особливо especially
739 сад garden
740 солодкий sweet
741 дощ rain
742 характер character
743 подорожувати to travel
744 атаки attack
745 закрити to shut
746 дим smoke
747 безпечний safe
748 простір space
749 області area
750 нижче below
751 ситуації situation
752 розглядати to regard
753 відмовлятися to refuse
754 тридцять thirty
755 сухий dry
756 стрибати to jump
757 повторити to repeat
758 дикий wild
759 замкнути to lock
760 Англія England
761 ст art
762 вперед ahead
763 третій third
764 швидко quick
765 сорочку shirt
766 вигравати to win
767 ніс nose
768 влітку summer
769 горло throat
770 зусиль effort
771 просто simple
772 термін term
773 вчити to teach
774 раса race
775 повільно slow
776 обов’язок duty
777 музики music
778 Індійська Indian
779 події event
780 квітка flower
781 Виділяти to mark
782 птах bird
783 збирати to gather
784 Містер Mr
785 суду court
786 зустрічі meeting
787 кричати to scream
788 капелюх hat
789 на провал to fail
790 вилазити to climb
791 вбивство murder
792 підходити to fit
793 ні neither
794 тонкий thin
795 результат result
796 поспішати to hurry
797 завершено complete
798 зуб tooth
799 щоб зв’язати to tie
800 призначення purpose
801 стор page
802 таким чином thus
803 костюм suit
804 ворога enemy
805 століття century
806 боротися to struggle
807 звичайний usual
808 об’єкт object
809 щоб прокинутися to wake
810 багатий rich
811 заявити to claim
812 справедливо fair
813 загальний common
814 міцність strength
815 товстий thick
816 речі stuff
817 повага respect
818 адресувати to address
819 життя living
820 сім seven
821 впізнавати to recognize
822 до to ought
823 підтримувати to support
824 дворі yard
825 щоб захопити to grab
826 коричневий brown
827 команду command
828 присутності presence
829 для опису to describe
830 пальто coat
831 станції station
832 необхідно necessary
833 тонути to sink
834 банку bank
835 розтягнути to stretch
836 ідеальний perfect
837 страждати to suffer
838 раптово sudden
839 зникнути to disappear
840 вісім eight
841 шлях path
842 зокрема particular
843 поширювати to spread
844 темрява darkness
845 сходи stair
846 дякувати to thank
847 руху movement
848 важко difficult
849 магазин shop
850 блідий pale
851 належати to belong
852 мова language
853 особливий special
854 серйозний serious
855 нагадати to remind
856 забезпечувати to provide
857 вузький narrow
858 стан condition
859 зігнути to bend
860 зірка star
861 пляшку bottle
862 живий alive
863 ключ key
864 гойдатися to swing
865 голосно loud
866 спокійно quietly
867 помилка mistake
868 спостерігати to observe
869 на зауваження to remark
870 краси beauty
871 ретельно carefully
872 ворота gate
873 стукати to knock
874 для ковзання to slide
875 відомо aware
876 видалити to remove
877 повністю completely
878 сміти to dare
879 слуга servant
880 поклонитися to bow
881 коло circle
882 запис record
883 чай tea
884 сердитий angry
885 особистий personal
886 хмара cloud
887 правило rule
888 бій battle
889 борту board
890 приватний private
891 рана wound
892 природний natural
893 десь somewhere
894 далі forth
895 смак taste
896 виправити to fix
897 легко easily
898 так чи інакше anyway
899 створіння creature
900 довжини length
901 магазин store
902 свіжий fresh
903 вина wine
904 квартиру apartment
905 нагоди occasion
906 зображення image
907 системи system
908 судді judge
909 язик tongue
910 фунт pound
911 чашки cup
912 Створювати to create
913 форми shape
914 варто worth
915 пісня song
916 виробляти to produce
917 сьогодні tonight
918 хворий ill
919 сніг snow
920 рівень level
921 дурень fool
922 тому therefore
923 розраховувати to count
924 хворий sick
925 соціальний social
926 завтра tomorrow
927 детально detail
928 думку opinion
929 знизати плечима to shrug
930 залучати to involve
931 долар dollar
932 величезний huge
933 налити to pour
934 прохолодно cool
935 грудей breast
936 до шини to tire
937 злегка slightly
938 табір camp
939 наприклад example
940 поїздка trip
941 готель hotel
942 пара pair
943 казка tale
944 для спалаху to flash
945 ймовірно likely
946 зазвичай usually
947 неможливо impossible
948 страшний terrible
949 суспільства society
950 красти to steal
951 мир peace
952 повідомлення message
953 спальні bedroom
954 справою affair
955 відбуватися to occur
956 вимагати to require
957 взуття shoe
958 мати намір to intend
959 тепло heat
960 колір color
961 армії army
962 чужий stranger
963 зайнято busy
964 сірий gray
965 Німецька German
966 містити to contain
967 жовтий yellow
968 картки card
969 гострий sharp
970 для лікування to treat
971 спокійний calm
972 м’яч ball
973 знизу bottom
974 небезпеки danger
975 цілком entire
976 щоб визначити to determine
977 просто merely
978 риба fish
979 малювати to paint
980 для відливання to cast
981 автор author
982 шум noise
983 гнів anger
984 різниця difference
985 гість guest
986 підозрювати to suspect
987 шок shock
988 постріл shot
989 начальник chief
990 світити to shine
991 мити to wash
992 дихати to breathe
993 уряду government
994 уникати to avoid
995 стажування stage
996 п’ятдесят fifty
997 отвір hole
998 письменник writer
999 щоб лопнути to burst
1000 вибір choice
1001 срібло silver
1002 вигукнути to exclaim
1003 тип type
1004 крихітний tiny
1005 трава grass
1006 направляти to direct
1007 зовнішній вигляд appearance
1008 Америка America
1009 чудовий wonderful
1010 упакувати to pack
1011 лікарні hospital
1012 її hers
1013 обережно gently
1014 тихо softly
1015 трек track
1016 докази evidence
1017 зло evil
1018 розкрити to reveal
1019 існувати to exist
1020 для перетягування to drag
1021 молитися to pray
1022 знання knowledge
1023 висловити to express
1024 осторонь aside
1025 зима winter
1026 знайомий familiar
1027 бога god
1028 періоду period
1029 блок block
1030 чітко clearly
1031 нарікати to murmur
1032 повідомлення post
1033 потік stream
1034 для розгортки to sweep
1035 обставини circumstance
1036 наполягати to insist
1037 квартал quarter
1038 мозку brain
1039 рівнина plain
1040 квартира flat
1041 питання issue
1042 бази base
1043 захоплення delight
1044 острів island
1045 Париж Paris
1046 можливість opportunity
1047 рослина plant
1048 радість joy
1049 перекласти to shift
1050 відносини relationship
1051 ніж knife
1052 для чищення to brush
1053 незначний slight
1054 чорт damn
1055 тремтіти to tremble
1056 обговорити to discuss
1057 різні various
1058 значення value
1059 парк park
1060 секс sex
1061 місцеві local
1062 молодь youth
1063 практиці practice
1064 закон wet
1065 сніданок breakfast
1066 капітана captain
1067 знищити to destroy
1068 подорож journey
1069 Неділя Sunday
1070 якось somehow
1071 на хмуритися to frown
1072 обернути to wrap
1073 кіт cat
1074 пов’язані bound
1075 комфорт comfort
1076 жест gesture
1077 священик priest
1078 Франція France
1079 для обробки to handle
1080 небеса heaven
1081 свідок witness
1082 збільшуватися to increase
1083 функція feature
1084 удар to kick
1085 припустити to assume
1086 спить asleep
1087 згадати to recall
1088 матч match
1089 щільний tight
1090 ліс forest
1091 для захисту to protect
1092 відсутність lack
1093 компаньйон companion
1094 цілком entirely
1095 рішення decision
1096 включити to include
1097 слід trail
1098 запросити to invite
1099 емоції emotion
1100 кістки bone
1101 годин o’clock
1102 оточити to surround
1103 остаточний final
1104 поверхні surface
1105 коробки dozen
1106 оголосити to declare
1107 зброю weapon
1108 центр center
1109 Ласкаво просимо welcome
1110 злочин crime
1111 ваги weight
1112 коханець lover
1113 меч sword
1114 список list
1115 дати date
1116 для участі to attend
1117 мови speech
1118 Християнин Christian
1119 запевнити to assure
1120 для зйомки to snap
1121 руху motion
1122 пристрасть passion
1123 для просування to advance
1124 саке sake
1125 вплив influence
1126 хіба що unless
1127 швидкість speed
1128 народний folk
1129 буря storm
1130 місяць moon
1131 для годування to feed
1132 політичний political
1133 просити to beg
1134 згоду to accord
1135 машини machine
1136 сорок forty
1137 дев’ять nine
1138 звільнити to release
1139 на північ north
1140 дядько uncle
1141 стародавні ancient
1142 сумно sad
1143 Англійці British
1144 слабкий faint
1145 подвійний double
1146 могила grave
1147 обід lunch
1148 миттєво instant
1149 пластини plate
1150 поховати to bury
1151 відмінно perfectly
1152 прекрасний lovely
1153 ваш yours
1154 льоду ice
1155 розділити to separate
1156 вкусити to bite
1157 пограбування roof
1158 лаятися to swear
1159 дюйм inch
1160 водій driver
1161 дзеркало mirror
1162 шлунка stomach
1163 буття being
1164 отримати to gain
1165 ігнорувати to ignore
1166 добре okay
1167 відповісти to respond
1168 нікому nobody
1169 навпаки opposite
1170 набридло to bother
1171 організувати to arrange
1172 човен boot
1173 пил dust
1174 втирати to rub
1175 безпосередньо directly
1176 свічення glow
1177 кричати to yell
1178 індивідуальний individual
1179 медсестра nurse
1180 Місіс Mrs
1181 бачення vision
1182 для відходів to waste
1183 гордий proud
1184 божевільний mad
1185 влади authority
1186 контакту contact
1187 газета newspaper
1188 Різдво Christmas
1189 ризик risk
1190 особливо particularly
1191 ступеня degree
1192 колишній former
1193 дещо somewhat
1194 стиль style
1195 хтось somebody
1196 володіти to possess
1197 вантажівка truck
1198 Цікаво interesting
1199 жарт joke
1200 бурмотіти to mutter
1201 власності property
1202 голі bare
1203 плоті flesh
1204 полегшення relief
1205 вагатися to hesitate
1206 для полегшення to ease
1207 зчеплення grip
1208 стрибати to leap
1209 постачання supply
1210 переривати to interrupt
1211 їжу meal
1212 двоюрідний брат cousin
1213 процесу process
1214 жінки female
1215 втрати loss
1216 сигарети cigarette
1217 залізо iron
1218 переконати to convince
1219 окремо apart
1220 фантазії fancy
1221 рядок row
1222 темп pace
1223 двічі twice
1224 текти to flow
1225 пацієнта patient
1226 прикидатися to pretend
1227 розмір size
1228 ледве barely
1229 весілля wedding
1230 оголосити to announce
1231 сміх laughter
1232 лист sheet
1233 дизайн design
1234 готувати to cook
1235 Твій thy
1236 колесо wheel
1237 успіху success
1238 небезпечний dangerous
1239 на південь south
1240 прокинувся awake
1241 вільний loose
1242 лоб forehead
1243 широкий broad
1244 пустелі desert
1245 перемішати to stir
1246 інсульт stroke
1247 крило wing
1248 попередити to warn
1249 скласти to fold
1250 паля pile
1251 полум’я flame
1252 вхід entrance
1253 Господи lord
1254 плавати to sail
1255 ввести to introduce
1256 гладкою smooth
1257 потужний powerful
1258 вартість cost
1259 мільйон million
1260 віра faith
1261 ковтати to swallow
1262 міст bridge
1263 студент student
1264 міра measure
1265 сліпий blind
1266 всім everybody
1267 щастя fortune
1268 належне due
1269 ніжний gentle
1270 перевірити to examine
1271 божевільний crazy
1272 весело fun
1273 гордість pride
1274 чоловіки male
1275 займатися to engage
1276 тест test
1277 кадр frame
1278 реальності reality
1279 чистий proper
1280 роздумувати to reflect
1281 блукати to wander
1282 представляти to represent
1283 ферми farm
1284 команди team
1285 погода weather
1286 задовольнити to satisfy
1287 труднощі difficulty
1288 слабкий weak
1289 сенс meaning
1290 політ flight
1291 приємний pleasant
1292 палуба deck
1293 обережно careful
1294 квадрат square
1295 вибачення excuse
1296 фірми firm
1297 відділення branch
1298 витирати to wipe
1299 ціна price
1300 оригінал original
1301 дванадцять twelve
1302 адвокат lawyer
1303 слід trace
1304 молитва prayer
1305 нікому anybody
1306 честь honor
1307 дзвоник bell
1308 подарунок gift
1309 Христос Christ
1310 енергії energy
1311 можливо possibly
1312 звичка habit
1313 бажаю willing
1314 якість quality
1315 кидати to toss
1316 вини fault
1317 знизити to lower
1318 безумовно surely
1319 мабуть apparently
1320 сперечатися to argue
1321 початок beginning
1322 красивий handsome
1323 глибоко deeply
1324 винні to blame
1325 на протест to protest
1326 ув’язнений prisoner
1327 для позначення to indicate
1328 чай thee
1329 крутити to twist
1330 куртка jacket
1331 героя hero
1332 удача luck
1333 зміст content
1334 повідомити to inform
1335 для запобігання to prevent
1336 щастя happiness
1337 воістину truly
1338 розвиватися to develop
1339 підборіддя chin
1340 до руйнування to ruin
1341 зламати to crack
1342 лідера leader
1343 вчора yesterday
1344 п’ятнадцять fifteen
1345 дерев’яний wooden
1346 доставити to deliver
1347 агента agent
1348 матеріалу material
1349 відповідь response
1350 проходження passage
1351 дурний stupid
1352 моди fashion
1353 завдання task
1354 цікаво curious
1355 щоб досягти успіху to succeed
1356 мудрий wise
1357 суми amount
1358 телефон telephone
1359 заперечувати to deny
1360 копати to dig
1361 закон law
1362 закликати to urge
1363 назавжди forever
1364 спільноти community
1365 фізичний physical
1366 джерело source
1367 долоні palm
1368 вчитель teacher
1369 раб slave
1370 жиру fat
1371 віддати перевагу to prefer
1372 військові military
1373 хліб bread
1374 посилатися to refer
1375 кабіни cabin
1376 повністю fully
1377 нездатний unable
1378 супроводжувати to accompany
1379 продовжити to proceed
1380 обмінюватися to exchange
1381 маси mass
1382 запит request
1383 встановити to establish
1384 незвичайний odd
1385 берег shore
1386 для керівництва to guide
1387 золотий golden
1388 самі ourselves
1389 просто mere
1390 відношення relation
1391 загрожувати to threaten
1392 ставка rate
1393 прокляття to curse
1394 ведмідь beer
1395 віддалені distant
1396 очевидна obvious
1397 коментар comment
1398 благородний noble
1399 перевага advantage
1400 зло spite
1401 файл file
1402 можливість possibility
1403 проводити to conduct
1404 зникати to fade
1405 сучасний modern
1406 для фокусування to focus
1407 екрані screen
1408 існування existence
1409 для кріплення to mount
1410 пісок sand
1411 жертви victim
1412 чайові tip
1413 манія rage
1414 лічильник counter
1415 останній latter
1416 налякати to scare
1417 аварія accident
1418 враження impression
1419 до вузла to peer
1420 гей gay
1421 щоб згорнутися to curl
1422 збирати to collect
1423 до маршу to march
1424 для відображення to display
1425 пляж beach
1426 тітка aunt
1427 двері doorway
1428 зручно comfortable
1429 до дрейфу to drift
1430 жалість pity
1431 хвилювання excitement
1432 на суд to arrest
1433 очевидно obviously
1434 інакше otherwise
1435 торгівля trade
1436 клуб club
1437 клітини cell
1438 здоров’я health
1439 на захід west
1440 шкіра leather
1441 грубий rough
1442 вдихатися to gasp
1443 виконувати to perform
1444 мізинець pink
1445 смуги band
1446 вирок sentence
1447 настрою mood
1448 статті article
1449 ланцюга chain
1450 перевезення carriage
1451 висловити to utter
1452 відтінок shade
1453 площині plane
1454 коледж college
1455 пробачити to forgive
1456 вірш poem
1457 мотузку rope
1458 лампа lamp
1459 наприклад instance
1460 чистий pure
1461 для завантаження to load
1462 захопити to seize
1463 тил rear
1464 чесний honest
1465 мажор major
1466 подібні similar
1467 діяльності activity
1468 для відлуння to echo
1469 займати to occupy
1470 відомий famous
1471 щоб вижити to survive
1472 тривожний anxious
1473 смішно funny
1474 аргумент argument
1475 чорт devil
1476 довіру confidence
1477 пошкодувати to regret
1478 для фіксації to commit
1479 піт sweat
1480 Російська Russian
1481 діапазон range
1482 тривоги alarm
1483 для відновлення to recover
1484 жах horror
1485 безпеки security
1486 екіпажу crew
1487 до реву to roar
1488 світанку dawn
1489 нації nation
1490 метал metal
1491 нервова nervous
1492 в’язниці prison
1493 відмовитися to abandon
1494 де-небудь anywhere
1495 поет poet
1496 його sin
1497 до трави to grasp
1498 відношення attitude
1499 для захисту to secure
1500 заяву statement
1501 оголений naked
1502 рахунок bill
1503 чоло brow
1504 мораль moral
1505 Ролл role
1506 багато plenty
1507 кар’єра career
1508 хвіст tail
1509 народження birth
1510 подати заявку to apply
1511 офіційний official
1512 стосуватися to relate
1513 доля fate
1514 проект project
1515 долина valley
1516 уяву imagination
1517 лякати to frighten
1518 ринок market
1519 кулак fist
1520 до печей to owe
1521 намір intention
1522 з’єднання connection
1523 серія series
1524 мужність courage
1525 вежа tower
1526 озеро lake
1527 з’явитися to emerge
1528 ставити to bet
1529 фільм movie
1530 спідниця skirt
1531 плакати to weep
1532 камера chamber
1533 суд trial
1534 магія magic
1535 двигун engine
1536 спасибі thanks
1537 писемність writing
1538 кнопка button
1539 фільм film
1540 полювати to hunt
1541 звичайний ordinary
1542 розширити to extend
1543 для збереження to spare
1544 теорія theory
1545 нормальний normal
1546 неухильне steady
1547 надавати to grant
1548 червень June
1549 іудей Jew
1550 текст text
1551 абсолютно absolutely
1552 честь honour
1553 плавати to float
1554 таємниця mystery
1555 сезон season
1556 власник owner
1557 дозволити собі to afford
1558 колір colour
1559 рада advice
1560 партнер partner
1561 милуватися to admire
1562 кришка cap
1563 свобода freedom
1564 два відблиски to glare
1565 заслуговувати to deserve
1566 вітати to greet
1567 обійняти to hug
1568 персонал staff
1569 до тяги to thrust
1570 згодом afterwards
1571 правильний correct
1572 залежати to depend
1573 плавати to swim
1574 басейн pool
1575 сигнал signal
1576 невинний innocent
1577 п’ята heel
1578 generelt generally
1579 завісу curtain
1580 володіння possession
1581 фотографія photograph
1582 ледь scarcely
1583 радіо radio
1584 рідний native
1585 сірий grey
1586 форма blanket
1587 інтерв’ю interview
1588 дозволити to permit
1589 брудний dirty
1590 ганьба shame
1591 припинити to cease
1592 яйце egg
1593 пояснення explanation
1594 вагон wagon
1595 аудиторія audience
1596 жахливий awful
1597 труба pipe
1598 до штаму to strain
1599 художник artist
1600 стиснути to squeeze
1601 роман Roman
1602 оскаржити to appeal
1603 тканину cloth
1604 терор terror
1605 обсяг volume
1606 схід east
1607 розділ section
1608 порушувати to disturb
1609 ранг rank
1610 дружній friendly
1611 голодний hungry
1612 до повзучості to creep
1613 відвідувач visitor
1614 всюди everywhere
1615 релігійна religious
1616 отримати to obtain
1617 м’ясо meat
1618 покоївка maid
1619 юстиція justice
1620 прогрес progress
1621 коло lap
1622 наверх upstairs
1623 віра belief
1624 для підключення to connect
1625 роман novel
1626 привид ghost
1627 прагнути to aim
1628 до кидання to fling
1629 субота Saturday
1630 хірургія operation
1631 для полегшення to relieve
1632 більше не anymore
1633 рись despite
1634 талія waist
1635 молоко milk
1636 обійняти to embrace
1637 ванна bathroom
1638 горщик pot
1639 зустрітися to encounter
1640 майно estate
1641 попередній previous
1642 для обертання to spin
1643 фантастика fiction
1644 великий grand
1645 пастка trap
1646 впливати to affect
1647 трюк trick
1648 лікарський засіб drug
1649 шовк silk
1650 супів supper
1651 п’яний drunk
1652 натяк hint
1653 замінити to replace
1654 обурено harm
1655 фрукти fruit
1656 комп’ютер computer
1657 лікоть elbow
1658 спуститися to descend
1659 дві втрати to tap
1660 ганок porch
1661 набухати to swell
1662 вікна upper
1663 поліцейський cop
1664 дід grandfather
1665 здійснення exercise
1666 бібліотека library
1667 м’язів muscle
1668 заморозити to freeze
1669 засмутити to upset
1670 скаржитися to complain
1671 Європа Europe
1672 сприяти favor
1673 корінь root
1674 звір beast
1675 виникнути to arise
1676 виклик challenge
1677 душ shower
1678 грецький Greek
1679 по всьому throughout
1680 статевої sexual
1681 рядок string
1682 межа limit
1683 ресторан restaurant
1684 релігія religion
1685 тиск pressure
1686 зникнути to vanish
1687 благодать grace
1688 величезний vast
1689 зізнатися to confess
1690 жертвоприношення sacrifice
1691 прибуття arrival
1692 рвати to jerk
1693 урок lesson
1694 тазостегновий hip
1695 відпустку lad
1696 масло oil
1697 шаблон pattern
1698 регулярний regular
1699 гвинтівка rifle
1700 удачливий lucky
1701 дупа ass
1702 тьмяний dull
1703 свідомий conscious
1704 безлад mess
1705 елемент element
1706 стогнати to groan
1707 konsekvens consequence
1708 баланс balance
1709 принцип principle
1710 любов affection
1711 ток current
1712 свічка candle
1713 лайно shit
1714 до блохи to flee
1715 висота height
1716 акції stock
1717 лицар knight
1718 годинник clock
1719 замок castle
1720 паркан fence
1721 винний guilty
1722 вирішити to resolve
1723 на коліна to kneel
1724 розслабитися to relax
1725 храм temple
1726 крім besides
1727 журнал magazine
1728 улюблений favorite
1729 сидить seated
1730 квітня April
1731 традиція tradition
1732 гіркий bitter
1733 оцінити to appreciate
1734 наука science
1735 популярний popular
1736 бабуся grandmother
1737 модель model
1738 два тремтіння to shiver
1739 щодня daily
1740 обговорення discussion
1741 принц prince
1742 чарівність charm
1743 для видалення to strip
1744 завершити to conclude
1745 однаковий uniform
1746 опис description
1747 стелю ceiling
1748 кущ bush
1749 БРЕХНЯ FALSE
1750 майки interested
1751 тісно closely
1752 до чіплятися to cling
1753 лава bench
1754 переслідувати to pursue
1755 відважний brave
1756 задоволення satisfaction
1757 повзати to crawl
1758 автобус bus
1759 літературний literary
1760 кривавий bloody
1761 для порівняння to compare
1762 іноземні foreign
1763 запропонувати to propose
1764 перо pen
1765 щоб дізнатися to inquire
1766 горі grief
1767 допомога aid
1768 дружба friendship
1769 до краху to crash
1770 пригода adventure
1771 боротися to stride
1772 культура culture
1773 промінь beam
1774 безпеку safety
1775 марш March
1776 окуляри glasses
1777 evne ability
1778 відмінно excellent
1779 твердо firmly
1780 розуміння understanding
1781 сталь steel
1782 нерв nerve
1783 ангел angel
1784 гігант giant
1785 підозрілість suspicion
1786 невідомий unknown
1787 до враження to startle
1788 рівний equal
1789 палатка tent
1790 сміятися to gleam
1791 розумний smart
1792 покоління generation
1793 чинити опір to resist
1794 ридати to sob
1795 в per
1796 NAR коли-небудь whenever
1797 заклинання spell
1798 реакція reaction
1799 освіту education
1800 доказ proof
1801 збудити to excite
1802 світити to blink
1803 до батогу to whip
1804 ідентифікувати to identify
1805 чаша bowl
1806 розкрити to expose
1807 попередження warning
1808 глибина depth
1809 глава chapter
1810 розташування arrangement
1811 до болю to ache
1812 щоб випити to sip
1813 сильно heavily
1814 італійська Italian
1815 брову eyebrow
1816 посміятися to chuckle
1817 палац palace
1818 серйозно seriously
1819 відступити to retreat
1820 картина painting
1821 viktigheten importance
1822 додатковий extra
1823 королева queen
1824 мовчки silently
1825 зап’ясті wrist
1826 до шламу to slam
1827 відповідальність responsibility
1828 в цілому altogether
1829 щелепу jaw
1830 погано badly
1831 пасажир passenger
1832 відкриття opening
1833 липень July
1834 вміння skill
1835 місія mission
1836 переслідувати to chase
1837 звичай custom
1838 схилятися to tend
1839 метод method
1840 корова cow
1841 нетерплячий eager
1842 воїн warrior
1843 до зчеплення to clutch
1844 сприймати to perceive
1845 печера cave
1846 кредит credit
1847 похвала praise
1848 здатний capable
1849 найняти to hire
1850 версія version
1851 сусід neighbor
1852 приховати to conceal
1853 для буріння to bore
1854 симпатія sympathy
1855 дріт wire
1856 цікавість curiosity
1857 два зобов’язують to oblige
1858 ремінь belt
1859 відносний relative
1860 поняття notion
1861 для захоплення to capture
1862 для перемикання to switch
1863 пошта mail
1864 кушетка couch
1865 коридор corridor
1866 відправитися to depart
1867 негайно instantly
1868 іспанська Spanish
1869 загроза threat
1870 китайський Chinese
1871 дуже highly
1872 в кінці кінців eventually
1873 наймати to employ
1874 посилання link
1875 відсутність absence
1876 відчай despair
1877 структура structure
1878 самотньо lonely
1879 вдячний grateful
1880 вийти to withdraw
1881 карта map
1882 головним чином mostly
1883 міністр minister
1884 подушка pillow
1885 видимий visible
1886 судно vessel
1887 коханка mistress
1888 для прикріплення to attach
1889 ніжний delicate
1890 плутати to confuse
1891 професійний professional
1892 тепло warmth
1893 зламаний broken
1894 вичерпати to exhaust
1895 дурний silly
1896 детектив detective
1897 печаль sorrow
1898 сідло saddle
1899 пошкодження damage
1900 хороший rare
1901 зрадити to betray
1902 спати to slap
1903 визнати to acknowledge
1904 плаття gown
1905 твердий solid
1906 дуже extremely
1907 фраза phrase
1908 цвях nail
1909 чистити to rent
1910 підтримувати to maintain
1911 найясніший August
1912 вразити to impress
1913 працівник worker
1914 куля bullet
1915 магістральний trunk
1916 konkluderer conclusion
1917 пістолет pistol
1918 котедж cottage
1919 блискучий brilliant
1920 громадянин citizen
1921 швидко rapidly
1922 свистнути to whistle
1923 останнім часом recently
1924 відчайдушний desperate
1925 злегка lightly
1926 аспект aspect
1927 плутанина confusion
1928 потворний ugly
1929 інтелект intelligence
1930 ліжко sofa
1931 пролити to shed
1932 дорогий darling
1933 папа dad
1934 крива curve
1935 вітер breeze
1936 Ліка equally
1937 стрічка tape
1938 на підприємство to venture
1939 до нуля to scratch
1940 нюх scent
1941 залучити to attract
1942 розвиток development
1943 два кульгаві to halt
1944 , щоб закріпити to pin
1945 засунути to shove
1946 медична medical
1947 скат slope
1948 природно naturally
1949 розумовий mental
1950 захищатися to defend
1951 заробити to earn
1952 молитися to bid
1953 камера camera
1954 бруд dirt
1955 оболонка shell
1956 ділянку plot
1957 корона crown
1958 успішний successful
1959 чеснота virtue
1960 повінь flood
1961 Рим Rome
1962 гаманець purse
1963 поезія poetry
1964 поп to pop
1965 живіт belly
1966 загальний total
1967 для підтвердження to confirm
1968 рішення judgment
1969 enorme enormous
1970 щоб розчавити to crush
1971 баскетбол basket
1972 укриття shelter
1973 до погладжування to pat
1974 ansvarlig responsible
1975 свідомість consciousness
1976 senaste recent
1977 розділити to divide
1978 злочинець criminal
1979 дорогоцінний precious
1980 досить fairly
1981 заохочувати to encourage
1982 межа border
1983 океан ocean
1984 листя blade
1985 стегнова кістка thigh
1986 відображення reflection
1987 похорон funeral
1988 відділ department
1989 незвичайний unusual
1990 два переконує to persuade
1991 автомобіль vehicle
1992 боятися dread
1993 фон background
1994 стандарт standard
1995 телебачення television
1996 звинувачувати to accuse
1997 повністю totally
1998 вигода benefit
1999 обідній dining
2000 асоціювати to associate
Main Office:

123, New Lenox, Chicago
IL, 60606

Campus Location:

University Centre City,
7 Hill Str, B5 4UA

Minimum 4 characters